COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne

Studia dla cudzoziemców

English version

Rekrutacja dla kandydatów zagranicznych 2021/22


Tydzień orientacyjny PLAN

INFORMACJE

Weryfikacja oryginałów dokumentów - Grafik spotkań

Akademiki

Przydziały miejsc w Domach Studenckich - kierunki w j. polskim

Przydziały miejsc w Domach Studenckich - kierunki w j. angielskim

Wyniki I tury rekrutacji

Wyniki pierwszej tury rekrutacji są dostępne w systemie IRK od 21 lipca 2021 (środa 14.00 CET).

Szczegółowe wytyczne postępowania w dalszych etapach rekrutacji zostały opublikowane 21.07.2021 w systemie IRK.

Przedłużenie I tury rekrutacji dla 2 kierunków

I tura rekrutacji została przedłużona dla dwóch kierunków prowadzonych w j. angielskim: Global Change Biology (s2) i Chemistry (s1).

Termin rekrutacji dla kierunku Global Change Biology (s2) uległ przedłużeniu do 26 lipca 2021. Wyniki zostaną opublikowane 29 lipca 2021. Rekrutacja na kierunek Chemistry (s1) zakończy się 31 sierpnia 2021. Wyniki zostaną ogłoszone 10 września 2021.

 

I. TERMINY REKRUTACJI

II TURA: 23 sierpnia 2021 - 31 sierpnia 2021

Harmonogram rekrutacji - Toruń

II. WYMAGANE DOKUMENTY

Wymagane dokumenty

Apostille i legalizacja dokumentów

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią

III. REKRUTACJA KROK PO KROKU

Proces rekrutacji

Rekrutacja w IRK

W celu złożenia aplikacji na studia w kampusie toruńskim, przejdź poniżej: 

INTERNETOWA REKRUTACJA KANDYDATÓW

IV. OPŁATY ZA STUDIA

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł dla większości kierunków oraz 150 zł dla poniższych:

  • Architektura wnętrz (s1),
  • Grafika (sj), 
  • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (sj),
  • Malarstwo (sj),
  • Sztuka mediów i edukacja wizualna (s1).

Wysokość opłat za studia dla studentów zagranicznych

 

Egzamin z języka polskiego w Studium Kultury i Języka Polskiego

Kandydaci, którzy planują studia w języku polskim, a nie legitymują się certyfikatem znajomości języka, będą mogli przystąpić do egzaminu sprawdzającego kompetencje językowe. Organizacją egzaminu, zajmuje się Studium Kultury i Języka Polskiego UMK. Certyfikat wydany przez SKJPO będzie akceptowalnym dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego dla potrzeb procesu rekrutacji UMK. Egzamin będzie składał się z części pisemnej i ustnej. Rejestracja na egzamin będzie możliwa od 1 czerwca 2021. Szczegółowe informacje pojawią się na stronie Studium.

Egzamin z języka polskiego - szczegółowe informacje