Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Studia dla cudzoziemców

English version

UWAGA!

Rekrutacja śródroczna na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpocznie się w lutym 2023.

Dostępne kierunki:

Analiza danych

Automatyka i robotyka

Chemia

Fizyka techniczna

Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

Informatyka

Informatyka stosowana

I. TERMINY REKRUTACJI

Rozpoczęcie rekrutacji
 13 luty 2023                
Rejestracja i wniesienie opłaty rekrutacyjnej w terminie do:
 28 luty 2023
Ogłoszenie wyników  2 marca 2023
Rozmowy kwalifikacyjne  1 marca 2023
Przyjmowanie dokumentów   2-3 marca 2023

 

 

 

 

 

 

Szczegółowy harmonogram

 II. WYMAGANE DOKUMENTY

Wymagane dokumenty

Apostille i legalizacja dokumentów

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią

Oświadczenie o przebiegu edukacji dla osób, które w dniu 24 lutego 2022 były studentami uczelni ukraińskich

Uznanie świadectwa zagranicznego

III. LIMITY MIEJSC

Limity miejsc

IV. REKRUTACJA KROK PO KROKU

Proces rekrutacji

W celu złożenia aplikacji na studia w kampusie toruńskim, przejdź poniżej: 

INTERNETOWA REKRUTACJA KANDYDATÓW

V. OPŁATY ZA STUDIA

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł dla większości kierunków oraz 150 zł dla poniższych:

  • Architektura wnętrz (s1),
  • Grafika (sj), 
  • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (sj),
  • Malarstwo (sj),
  • Sztuka mediów i edukacja wizualna (s1).

Wysokość opłat za studia dla studentów zagranicznych

VI. Szczegółowe wymagania na kierunki artystyczne:

Egzamin z języka polskiego w Studium Kultury i Języka Polskiego

Kandydaci, którzy planują studia w języku polskim, a nie legitymują się certyfikatem znajomości języka, będą mogli przystąpić do egzaminu sprawdzającego kompetencje językowe. Organizacją egzaminu, zajmuje się Studium Kultury i Języka Polskiego UMK. Certyfikat wydany przez SKJPO będzie akceptowalnym dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego dla potrzeb procesu rekrutacji UMK. Egzamin będzie składał się z części pisemnej i ustnej. Szczegółowe informacje pojawią się na stronie Studium.

Egzamin z języka polskiego - szczegółowe informacje