Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Studia dla cudzoziemców

English version

UWAGA!

Informacje o rekrutacji na rok akademicki 2024/25 pojawią się na stronie internetowej pod koniec marca 2024 r. Rekrutacja na studia w języku polskim rozpocznie się w czerwcu 2024 r.

Kierunki studiów

I. TERMINY REKRUTACJI - I tura

Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2024/2025
 17.06.2024
Rejestracja i wniesienie opłaty rekrutacyjnej w terminie do:
 09.07.2024
Ogłoszenie wyników  22.07.2024
Postepowanie kwalifikacyjne  12-16.07.2024
Przyjmowanie dokumentów   od 19.08.2024         

 

 

 

 

 

 

 Szczegółowy harmonogram

 II. WYMAGANE DOKUMENTY

Wymagane dokumenty

Apostille i legalizacja dokumentów

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią

Uznanie świadectwa zagranicznego

W przypadku świadectw ukończenia szkoły średniej nieobjętych umowami międzynarodowymi uznanie lub potwierdzenie wykształcenia średniego decyzją kuratora oświaty jest konieczne. Ta regulacja obowiązuje w przypadku wszystkich świadectw z Białorusi.

III. LIMITY MIEJSC

Limity miejsc

IV. REKRUTACJA KROK PO KROKU

Proces rekrutacji

W celu złożenia aplikacji na studia w kampusie toruńskim, przejdź poniżej: 

INTERNETOWA REKRUTACJA KANDYDATÓW

V. OPŁATY ZA STUDIA

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł dla większości kierunków oraz 150 zł dla poniższych:

  • Architektura wnętrz (s1, s2),
  • Grafika (sj), 
  • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (sj),
  • Malarstwo (sj),
  • Sztuka mediów i edukacja wizualna (s1, s2).

Wysokość opłat za studia dla studentów zagranicznych

Uprawnienia ochrony czasowej dla obywateli Ukrainy (PESEL UKR), którzy przekroczyli granice Polski po 24 lutego 2022r. będą obowiązywały do 30 czerwca 2024 r. W konsekwencji studia stacjonarne w j. polskim będą bezpłatne dla tych osób do 30 czerwca 2024 r.

Kto może studiować bezpłatnie w języku polskim?

VI. Szczegółowe wymagania na kierunki artystyczne:

Egzamin z języka polskiego w Studium Kultury i Języka Polskiego

Dla kandydatów w rekrutacji śródrocznej nie będzie organizowany egzamin z j.polskiego. Wszyscy kandydaci muszą posiadać certyfikat lub poświadczenie znajomości języka w postaci ukończonych studiów w j.polskim.

Egzamin z języka polskiego - szczegółowe informacje