COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Studia dla cudzoziemców
Strona główna > Kandydaci > Studia dla cudzoziemców

Studia dla cudzoziemców

Strona główna > Kandydaci > Studia dla cudzoziemców

 Studia dla cudzoziemców

REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW ZAGRANICZNYCH 2021/22

 

I. TERMINY REKRUTACJI

20 kwietnia 2021 - 20 września 2021

Harmonogram rekrutacji - Toruń

II. WYMAGANE DOKUMENTY

Wymagane dokumenty

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią

III. REKRUTACJA KROK PO KROKU

Proces rekrutacji

Rekrutacja w IRK

IV. OPŁATY ZA STUDIA

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł dla większości kierunków oraz 150 zł dla poniższych:

Wysokość opłat za studia dla studentów zagranicznych

W celu złożenia aplikacji na studia w kampusie toruńskim, przejdź poniżej: 

INTERNETOWA REKRUTACJA KANDYDATÓW

Kandydaci, którzy planują studia w języku polskim, a nie legitymują się certyfikatem znajomości języka, będą mogli przystąpić do egzaminu sprawdzającego kompetencje językowe. Organizacją egzaminu, zajmuje się Studium Kultury i Języka Polskiego UMK. Certyfikat wydany przez SKJPO będzie akceptowalnym dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego dla potrzeb procesu rekrutacji UMK. Egzamin będzie składał się z części pisemnej i ustnej. Rejestracja na egzamin będzie możliwa od 1 czerwca 2021. Szczegółowe informacje pojawią się na stronie Studium.

Studium Kultury i Języka Polskiego