COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Studia dla cudzoziemców
Strona główna > Kandydaci > Studia dla cudzoziemców

Studia dla cudzoziemców

Strona główna > Kandydaci > Studia dla cudzoziemców

 Studia dla cudzoziemców

REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW ZAGRANICZNYCH 2021/22                                                                             English version

 

INFORMACJE

Wyniki I tury rekrutacji

Wyniki pierwszej tury rekrutacji będą dostępne w systemie IRK od 21 lipca 2021 (środa 14.00 CET).

Kandydatów zakwalifikowanych na studia i zainteresowanych zakwaterowaniem w akademiku prosimy o zadeklarowanie tego zainteresowania w systemie IRK (funkcja widoczna od jutra).

Kandydaci z kwalifikacją proszeni są o wydrukowanie podania z systemu IRK i podpisanie go (odręcznie albo podpisem kwalifikowanym). Podanie wraz z oryginałami dokumentów można przekazywać do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich (do wglądu) zgodnie z terminami podanymi w szczegółowym harmonogramie rekrutacji zamieszczonym poniżej. Dokumenty można okazać do wglądu na 3 sposoby, poprzez:

  1. wysłanie ich na uczelnię drogą pocztową lub
  2. złożenie ich w Kancelarii budynku Rektoratu UMK (parter) lub
  3. okazanie ich osobiście w biurze Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich

Szczegółowe wytyczne zostaną opublikowane 21.07.2021 w systemie IRK.

 

Przedłużenie I tury rekrutacji dla 2 kierunków

I tura rekrutacji została przedłużona dla dwóch kierunków prowadzonych w j. angielskim: Global Change Biology (s2) i Chemistry (s1).

Termin rekrutacji dla kierunku Global Change Biology (s2) uległ przedłużeniu do 26 lipca 2021. Wyniki zostaną opublikowane 29 lipca 2021. Rekrutacja na kierunek Chemistry (s1) zakończy się 31 sierpnia 2021. Wyniki zostaną ogłoszone 10 września 2021.

 

I. TERMINY REKRUTACJI

II TURA: 23 sierpnia 2021 - 31 sierpnia 2021

Harmonogram rekrutacji - Toruń

II. WYMAGANE DOKUMENTY

Wymagane dokumenty

Apostille i legalizacja dokumentów

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią

III. REKRUTACJA KROK PO KROKU

Proces rekrutacji

Rekrutacja w IRK

W celu złożenia aplikacji na studia w kampusie toruńskim, przejdź poniżej: 

INTERNETOWA REKRUTACJA KANDYDATÓW

IV. OPŁATY ZA STUDIA

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł dla większości kierunków oraz 150 zł dla poniższych:

Wysokość opłat za studia dla studentów zagranicznych

 

Egzamin z języka polskiego w Studium Kultury i Języka Polskiego

Kandydaci, którzy planują studia w języku polskim, a nie legitymują się certyfikatem znajomości języka, będą mogli przystąpić do egzaminu sprawdzającego kompetencje językowe. Organizacją egzaminu, zajmuje się Studium Kultury i Języka Polskiego UMK. Certyfikat wydany przez SKJPO będzie akceptowalnym dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego dla potrzeb procesu rekrutacji UMK. Egzamin będzie składał się z części pisemnej i ustnej. Rejestracja na egzamin będzie możliwa od 1 czerwca 2021. Szczegółowe informacje pojawią się na stronie Studium.

Egzamin z języka polskiego - szczegółowe informacje