Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Studia dla cudzoziemców

English version

UWAGA!

Rekrutacja śródroczna rozpocznie się 15 stycznia 2024.

Kierunki studiów dostępne w rekrutacji śródrocznej: 

Analiza danych

Automatyka i robotyka

Chemia

Fizyka techniczna

Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

Informatyka

Informatyka stosowana

Politologia

Kierunki studiów

I. TERMINY REKRUTACJI

Rozpoczęcie rekrutacji śródrocznej
15 stycznia 2024
Rejestracja i wniesienie opłaty rekrutacyjnej w terminie do:
 9 lutego 2024
Ogłoszenie wyników  16 lutego 2024
Rozmowy kwalifikacyjne  14 lutego 2024
Przyjmowanie dokumentów Od 19.02.2024 r. do 21.02.2024                 

 

 

 

 

 

 

 Szczegółowy harmonogram

 II. WYMAGANE DOKUMENTY

Wymagane dokumenty

Apostille i legalizacja dokumentów

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią

Uznanie świadectwa zagranicznego

W przypadku świadectw ukończenia szkoły średniej nieobjętych umowami międzynarodowymi uznanie lub potwierdzenie wykształcenia średniego decyzją kuratora oświaty jest konieczne.

III. LIMITY MIEJSC

Limity miejsc

IV. REKRUTACJA KROK PO KROKU

Proces rekrutacji

W celu złożenia aplikacji na studia w kampusie toruńskim, przejdź poniżej: 

INTERNETOWA REKRUTACJA KANDYDATÓW

V. OPŁATY ZA STUDIA

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł dla większości kierunków oraz 150 zł dla poniższych:

  • Architektura wnętrz (s1, s2),
  • Grafika (sj), 
  • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (sj),
  • Malarstwo (sj),
  • Sztuka mediów i edukacja wizualna (s1, s2).

Wysokość opłat za studia dla studentów zagranicznych

Uprawnienia ochrony czasowej dla obywateli Ukrainy (PESEL UKR), którzy przekroczyli granice Polski po 24 lutego 2022r. będą obowiązywały do 4 marca 2024 r. W konsekwencji studia stacjonarne w j. polskim będą bezpłatne dla tych osób do 4 marca 2024 r.

Kto może studiować bezpłatnie w języku polskim?

VI. Szczegółowe wymagania na kierunki artystyczne:

Egzamin z języka polskiego w Studium Kultury i Języka Polskiego

Kandydaci, którzy planują studia w języku polskim, a nie legitymują się certyfikatem znajomości języka, będą mogli przystąpić do egzaminu sprawdzającego kompetencje językowe. Organizacją egzaminu, zajmuje się Studium Kultury i Języka Polskiego UMK. Certyfikat wydany przez SKJPO będzie akceptowalnym dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego dla potrzeb procesu rekrutacji UMK. Egzamin będzie składał się z części pisemnej i ustnej. Szczegółowe informacje pojawią się na stronie Studium.

Egzamin z języka polskiego - szczegółowe informacje