Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Studia dla cudzoziemców

English version

UWAGA!

W każdą środę obywatele Ukrainy mogą uzyskać szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji na studia w Meeting Point. Pracownicy DRiSS dyżurują w Meeting Point w godzinach 12.00 -15.00.

MEETING POINT

Codziennie w godzinach 12.00 -15.00 obywatele Ukrainy mogą uzyskać pomoc w rejestracji na studia w systemie IRK w Meeting Point.

Toruńskie Programy Letnie dla Studentów

NCU Summer Camp dla studentów i doktorantów

Kierunki studiów

I. TERMINY REKRUTACJI

Rozpoczęcie rekrutacji - I tura
20 kwietnia 2022
Rejestracja i wniesienie opłaty rekrutacyjnej w terminie do:
 05.07.2022
Ogłoszenie wyników  19.07.2022
Rozmowy kwalifikacyjne  12.07.2022
Przyjmowanie dokumentów  20.07-23.09.22

 

 

 

 

 

 

Szczegółowy harmonogram

 II. WYMAGANE DOKUMENTY

Wymagane dokumenty

Apostille i legalizacja dokumentów

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią

Oświadczenie o przebiegu edukacji dla osób, które w dniu 24 lutego 2022 były studentami uczelni ukraińskich

Uznanie świadectwa zagranicznego

III. LIMITY MIEJSC

Limity miejsc

IV. REKRUTACJA KROK PO KROKU

Proces rekrutacji

W celu złożenia aplikacji na studia w kampusie toruńskim, przejdź poniżej: 

INTERNETOWA REKRUTACJA KANDYDATÓW

V. OPŁATY ZA STUDIA

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł dla większości kierunków oraz 150 zł dla poniższych:

  • Architektura wnętrz (s1),
  • Grafika (sj), 
  • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (sj),
  • Malarstwo (sj),
  • Sztuka mediów i edukacja wizualna (s1).

Wysokość opłat za studia dla studentów zagranicznych

VI. Szczegółowe wymagania na kierunki artystyczne:

Egzamin z języka polskiego w Studium Kultury i Języka Polskiego

Kandydaci, którzy planują studia w języku polskim, a nie legitymują się certyfikatem znajomości języka, będą mogli przystąpić do egzaminu sprawdzającego kompetencje językowe. Organizacją egzaminu, zajmuje się Studium Kultury i Języka Polskiego UMK. Certyfikat wydany przez SKJPO będzie akceptowalnym dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego dla potrzeb procesu rekrutacji UMK. Egzamin będzie składał się z części pisemnej i ustnej. Szczegółowe informacje pojawią się na stronie Studium.

Egzamin z języka polskiego - szczegółowe informacje