Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

Marek Zieliński
Układy pomiaru i generacja odcinka czasu,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011

Książka z pewnością zainteresuje studentów takich kierunków jak: elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka, mechatronika, fizyka doświadczalna, fizyka techniczna i telekomunikacja, gdyż zawiera zarówno rozważania teoretyczne z zakresu precyzyjnego pomiaru odcinka czasu, przegląd stosowanych układów pomiarowych jak też merytoryczną dyskusję dotyczącą praktycznych aplikacji systemów z precyzyjną bazą czasu. Książka jest kierowana również do doktorantów i pracowników naukowych zajmujących się zaawansowanymi technikami pomiarowymi oraz do inżynierów projektujących nowoczesne systemy pomiarowe z precyzyjną bazą czasu.

[dr hab. Marek Zieliński, prof. UMK jest pracownikiem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej]