Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

Zenon Wiśniewski,
Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999

Przygotowanie monografii wymagało podjęcia wielokierunkowych studiów nad deregulacją rynku pracy w gospodarce rynkowej. Prace badawcze prowadzone były zarówno w kraju, jak i za granicą. Wstępne studia podjęte zostały już na początku lat dziewięćdziesiątych, podczas pobytu autora na stypendium naukowym Fundacji Humboldta w Instytucie Badania Rynku Pracy i Zawodoznawstwa Federalnego Urzędu Pracy w Norymberdze (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit) i były następnie kontynuowane w ramach stypendium Komisji Unii Europejskiej (Phare-ACE) w Centrum Naukowym Badań Socjalnych (Wissenschaftszentrum für Sozialforschung - WZB) w Berlinie.

Krytyczna analiza dorobku naukowego poświęconego tej problematyce byłaby niemożliwa bez dyskusji i konsultacji z ekonomistami z krajów Europy Zachodniej i Polski. Nieocenioną pomoc przy tworzeniu monografii okazali profesorowie Friedrich Buttier, ówczesny dyrektor Instytutu Badania Rynku Pracy i Zawodoznawstwa w Norymberdze, Gtinther Schmid, dyrektor Działu Polityki Rynku Pracy i Zatrudnienia WZB w Berlinie i Peter Friedrich z Uniwersytetu w Monachium.

[Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski jest pracownikiem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.]