Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

Daniela Szymańska,
Urbanizacja na świecie,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Problematyka badawcza miast jest bardzo ważna i niezwykle aktualna, ponieważ Ziemia stała się planetą miast, a urbanizacja to jeden z najbardziej widocznych procesów obejmujących współczesną cywilizację. Obserwuje się zarówno jej skutki pozytywne, jak i negatywne, np. nadmierny wzrost aglomeracji miejskich, megalopolis. Ma ona duży wpływ na dynamikę i strukturę społeczną oraz na warunki życia ludności. Charakter urbanizacji jest odbiciem stosunków społeczno-ekonomicznych i politycznych, w jakich ona zachodzi. Jej niekontrolowany przebieg w niektórych krajach (zwłaszcza rozwijających się) pogłębia rozbieżności społeczne.

Celem pracy jest zapoznanie czytelnika z tematyką światowej urbanizacji, w której opisano:

  • różnice w jej poziomie w różnych częściach naszego globu,
  • odmienności procesu i przejawów urbanizacji, jej fenomen,
  • potęgę miast w procesach integracyjnych, globalizacyjnych, megalopolizacji świata
  • miastocentryczny model gospodarki światowej,
  • pozytywne i negatywne przejawy urbanizacji w różnych zakątkach naszego globu.

Analizę procesu urbanizacji autorka przeprowadziła na podstawie materiałów zebranych dla 214 państw świata. Zakres czasowy opracowania jest bardzo szeroki - obejmuje zarówno początki kształtowania się miast i koncentracji w nich ludności, jak i przedstawia przebieg procesu urbanizacji w chwili obecnej. Główny nacisk położono jednak na ostatnie 60 lat, kiedy urbanizacja przybrała wyraźnie na sile.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów geografii, socjologii, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, stosunków międzynarodowych i ekonomii.

[Prof. dr hab. Daniela Szymańska jest pracownikiem Instytutu Geografii UMK.]