Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

Ireneusz Mikołajczyk,
Rzymska literatura agronomiczna,
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004

Rolnictwo rzymskie i źródła do jego poznania: Traktat De agri cultura Marka Porcjusza Katona; Traktat De agri cultura; Magon; Traktat De agri cultura Sasernów; Traktat De agri cultura Gnejusza Tremeliusza; Traktat Rerum rusticarum libri tres Marka Terencjusza Warrona; Traktaty De apibus i De agricultura Gajusza Juliusza Hygina; Dzieło De agricultura Aulusa Korneliusza Celsusa; Księga De viticultura Juliusza Attyka;Traktat De vineis Juliusza Grecyna; Traktat De re rustica Lucjusza Juniusza Moderatusa Kolumelli; Traktat De re rustica; Księga De arboribus; Rolnictwo w encyklopedii Naturalis historia Gajusza Pliniusza Starszego; Encyklopedia Naturalis historia; Dzieła De hortis, De arboribus pomiferis, De pomis seu medicina ex pomis, Curae boum Kwintusa Gargiliusza Marcjalisa; Traktat Opus agriculturae Rutyliusza Taurusa Emilianusa Palladiusza; Traktat Opus agriculturae.

Badając rzymską literaturą agronomiczną znajdujemy się w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ posiadamy bogatą bazę źródłową. Stanowią ją zachowane traktaty wspomnianych powyżej autorów, poświęcone problematyce rolnej oraz liczne fragmenty pochodzące z tych dzieł, które nie ocalały. Jednak literatura ta do tej pory nie doczekała się pełnego i całościowego opracowania polskojęzycznego, chociaż pojawiły się już odrębne prace monograficzne poświęcone twórczości Katona, traktatowi Sasernów, a także poematowi dydaktycznemu Wergiliusza oraz traktatowi Rerum rusticarum libri tres Warrona. Również w najnowszej historii literatury rzymskiej znajdujemy tylko krótkie informacje biograficzne dotyczące poszczególnych autorów. Prezentowana monografia ma ukazać rozwój rzymskiej literatury poświęconej rolnictwu i tym samym wypełnić w polskim piśmiennictwie filologicznym istotną w tym względzie lukę.

[Prof. dr hab. Ireneusz Mikołajczyk jest pracownikiem Katedry Filologii Klasycznej UMK.]