Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

Lev Kurlyandchik,
Złote rybki w oceanie matematyki,
Oficyna Wydawnicza Tutor, Toruń 2005

W książce zaprezentowano wiele zdumiewająco ładnych i oryginalnych pomysłów oraz idei, które są swoistymi "złotymi rybkami" w wielkim oceanie matematyki.

Pierwszy rozdział, dotyczący kombinatoryki, autor opisuje metodę nieskończonego schodzenia oraz problemy związane z budowaniem konstrukcji z liczb naturalnych. W rozdziale drugim, poświęconym geometrii, przedstawia ciekawe problemy związane z trójkątami prostokątnymi, konstrukcje rozcinania figur na części, wprowadza pojęcie otoczenia i średnicy. W rozdziale trzecim, autor przedstawia metody geometryczne w arytmetyce. Na przykładach klasycznych problemów Fermata i Eulera omawia wykorzystanie krzywych eliptycznych do rozwiązywania problemów arytmetycznych.

Książka przeznaczona jest dla wielbicieli matematyki, nauczycieli i studentów, a przede wszystkim dla uczniów, którzy biorą udział lub mają zamiar startować w konkursach i olimpiadach matematycznych.

[Mgr Lev Kurlyandchik jest byłym pracownikiem Wydziału Matematyki i Informatyki UMK.]