Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

Krzysztof Gęsicki,
Fizyka otoczek wokółgwiazdowych,
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007

Fizyka otoczek wokółgwiazdowych. Teoria widma liniowego i rozpędzania wiatrów. Zamierzeniem autora jest zapoznanie czytelnika z podstawami teoretycznymi niezbędnymi do czytania publikacji naukowych z dziedziny atmosfer i wiatrów gwiazdowych. Omówiono najważniejsze procesy oraz opisujące je równania.

Monografia składa się z pięciu rozdziałów: 1. Przepływ promieniowania, 2. Dyskusja jakościowa widma liniowego, 3. Rozwiązywanie równania przepływu, 4. Hydrodynamika otoczek, 5. Wiatry rozpędzane promieniowaniem.

[Dr hab. Krzysztof Gęsicki jest pracownikiem Katedry Astronomii i Astrofizyki UMK.]