Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

Leszek Dziawgo,
Private banking. Istota - koncepcja - funkcjonowanie,
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005

Książka poświęcona jest tematyce "private banking". Ten obszar działalności bankowej (i nie tylko bankowej) rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie, odgrywając coraz bardziej istotną rolę w działalności banków oraz osiąganych przez nie przychodach i równocześnie wpływa na funkcjonowanie międzynarodowych rynków finansowych. "Private banking" jest, więc zjawiskiem stosunkowo nowym i w związku z tym relatywnie mało zbadanym i opisanym. W polskiej literaturze przedmiotu brakuje, jak dotąd, pozycji kompleksowo i dogłębnie analizujących tę problematykę. Praca znakomicie wypełnia tę lukę. Należy podkreślić, że także w literaturze zagranicznej brakuje tego typu opracowań, które tak szeroko analizowałyby zagadnienia bankowości prywatnej.

[Prof. dr hab. Leszek Dziawgo jest pracownikiem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.]