Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

Danuta Dziawgo,
Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym,
PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2010

Credit rating jest systemem szacowania ryzyka inwestycyjnego na rynku finansowym, co często decyduje o bezpieczeństwie operacji finansowych. Autorka przedstawiła w prezentowanej książce: współczesny rynek finansowy, ryzyko w działalności gospodarczej, charakterystykę credit ratingu, agencje credit ratingu, credit rating w Polsce, niedoskonałości credit ratingu. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, menedżerów banków i firm, emitentów papierów wartościowych, podmiotów zarządzających aktywami finansowymi i osób zainteresowanych inwestowaniem na rynkach finansowych.

Dr hab. Danuta Dziawgo, prof. UMK jest pracownikiem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.]