Jerzy Żenkiewicz
Ziemiaństwo polskie w Republice Litewskiej w okresie międzywojennym, Toruń 1998

ISBN 83-911366-0-4
ISBN 83-9113661-2 (wydanie drugie, Toruń 2001)

Polacy na Litwie

   Ponad tysiąc nazwisk polskiej szlachty żyjącej przed wojną na terenie Republiki Litewskiej oraz kilkadziesiąt unikalnych zdjęć dworów, pałaców i ich właścicieli znajdzie czytelnik w książce Jerzego Żenkiewicza "Ziemiaństwo polskie w Republice Litewskiej w okresie międzywojennym". Jest ona rezultatem zainteresowania autora dziejami ziemian polskich na Litwie, którzy w wyniku wydarzeń historycznych zniknęli niemal całkowicie z nadniemeńskich ziem litewskiej Auksztoty i Żmudzi. Jerzy Żenkiewicz, absolwent Politechniki Gdańskiej, od 1977 r. zawodowo związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest wielkim miłośnikiem historii dziejów społeczności polskiej na Litwie. Z terenów Litwy Kowieńskiej pochodzili jego rodzice oraz ich przodkowie, których korzenie sięgały Unii Horodelskiej. Z powodu silnego przywiązania do przeszłości własnej rodziny i polskiego ziemiaństwa znad Niemna i Wilii autor podejmował temat dziejów Polaków na Litwie kilkakrotnie, m. in. w "Opisie niektórych majątków na Litwie Kowieńskiej".

Jan Ciechanowicz