Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Inne wydatki niezbędne do realizacji podróży

Inne wydatki niezbędne do realizacji podróży

Test Covid-19

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną na świecie, częstym wymogiem do realizacji podróży jest wykonanie testu na obecność koronawirusa. Rozliczenie kosztów testu następuje po powrocie z wyjazdu na podstawie imiennej faktury na osobę fizyczną (bez danych UMK) i bankowego potwierdzenia płatności w PDF. Niezbędne jest także przedłożenie oficjalnej informacji ze strony rządowej/lub regulaminu przewoźnika, z której wynika wymóg wykonania testu.

Wizy

UMK nie pośredniczy w procesie wnioskowania o uzyskanie wizy niezbędnej do realizacji wyjazdu zagranicznego, a rozliczenie kosztów uzyskania wizy następuje po realizacji wyjazdu na podstawie imiennego rachunku na osobę fizyczną (bez danych UMK) i bankowego potwierdzenia płatności w PDF.