Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Dieta komunikacyjna

Dieta komunikacyjna 10%

Jest to ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 10% diety pobytowej za każdą dobę pobytu w której wyjeżdżający korzystał z komunikacji miejskiej.

 

Dieta komunikacyjna nie przysługuje, jeżeli:

  • wyjeżdżający odbywa podróż samochodem,
  • strona zagraniczna zapewnia bezpłatne przejazdy,
  • delegowany nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczony jest w/w ryczałt