Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej UMK, w ramach projektu: „iNternationalization aCtions at University – NCU 4U” zrealizował zadanie polegające na przygotowaniu przewodnika dla studentów zagranicznych "Welcome Guide", w którym znalazły się niezbędne informacje dla osób przyjeżdżających z zagranicy dotyczące uczelni, miasta Torunia, a także ogólne zasady dotyczące pobytu w Polsce. Został on przygotowany w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, ukraińskiej i chińskiej. Ze względu na największą liczbę studentów zagranicznych na uczelni posługujących się tymi językami, zapraszamy do zapoznania się z wersjami:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland, realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.