Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Tutoring - Warsztaty dla studentów

W ramach projektu „iNternationalization aCtions at University – NCU4U” Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej zorganizował dla studentów polskich warsztaty, których celem było przygotowanie ich do pracy i współpracy ze swoimi rówieśnikami obcokrajowcami studiującymi na UMK. Był to cykl spotkań z trenerem pozwalających zdobyć szereg kompetencji i narzędzi ułatwiających komunikację międzykulturową, nazwany Szkoła Tutorów Międzykulturowych.

Zajęcia odbywające się online na platformie MSTeams, ukończone zostały przez 14 studentów, którzy otrzymali certyfikaty, troje z nich otrzymało certyfikaty z wyróżnieniem.

Każdy zagraniczny student na UMK mający problem związany z zaaklimatyzowaniem się w przestrzeni naszej uczelni, czy miasta, może zwrócić się o pomoc do przeszkolonych Tutorów poprzez wysłanie emaila na adres malgorzatablaszczak@umk.pl bądź bezpośrednio do Tutorów:

Tutorów przeszkoliła prof. nadzw. dr hab. Anita Frankowiak, wysokiej klasy specjalistka w materii różnic kulturowych i umiędzynarodowienia. Dyplomowany Coach, synergolog, trener oraz doradca biznesowy. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu: komunikacji niewerbalnej, NLP, marketingu usług prawnych, tożsamości przestrzennej, komunikacji i etykiety międzynarodowej, zarządzania kompetencjami, technik sprzedaży, analizy rynku i produktu, brandingu, budowania marki w przestrzeni międzynarodowej oraz PR, CSR, wystąpień publicznych i współpracy z mediami (w tym zarządzaniu treściami w prasie lokalnej, samorządowej, krajowej).

Więcej info: https://instytutdyplomacji.net/instytut/

Warsztaty złożyły się z dwóch uzupełniających się części: podstaw coachingu międzykulturowego oraz tutoringu rówieśniczego. Obie odniosły się do budowania efektywnej komunikacji w przestrzeni międzykulturowej na uczelni.

Coaching międzykulturowy to zbiór narzędzi komunikacyjnych służących odkryciu nieszablonowych i kreatywnych rozwiązań. Uwalnia potencjał komunikacyjny uczestników warsztatów poprzez poznawanie różnorodnych światopoglądów i wartości kulturowych.

Tutoring rówieśniczy (peertutoring) to „szczególna forma tutoringu opartego na współpracy, kiedy to bardziej doświadczony student (tutor) oferuje pomoc i wsparcie mniej doświadczonym studentom, w tym przypadku tym, którzy przejeżdżają do nas z innych obszarów kulturowych. To innowacyjna forma budowania relacji student-student w celu rozwijania kompetencji akademickich, społecznych oraz osobistych studentów. Tutoring rówieśniczy służy zbudowaniu trzech podstawowych umiejętności komunikacyjnych tj.: umiejętność słuchania, umiejętność zadawania pytań,  umiejętność aktywnego wyjaśniania. W tym celu studenci zostaną wprowadzeni w  praktyczne aspekty psychologii komunikacji.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w zadaniu projektowym, zostały wprowadzone w podstawy komunikacji międzykulturowej i nabyły praktyczne umiejętności do rozwijania wszelkich działań organizowanych w przestrzeni międzykulturowej na UMK.

Działanie zrealizowane w ramach projektu „iNternationalization aCtions at University – NCU4U”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Działanie współfinansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.