Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Filmy instruktażowe NCU4U


 

 

 

W ramach projektu „iNternationalization aCtion at University – NCU4U” DMPiME zrealizował zadanie polegające na stworzeniu 27 filmów instruktażowych dla studentów zagranicznych przyjeżdżających na UMK, aby ułatwić im start na uczelni i w Toruniu. Instruktaże dotyczą podstawowym informacji dotyczących uczelni, miasta, codziennego życia w Polsce.

Zapraszamy do oglądania!

There's a bunch of instruction movies to watch below! If you need some information about Toruń, our University or how to do things in Polnad  you will find some answers it those short movies.

 

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

    

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Projekt współfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.