Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

 

W ramach projektu iNternationalization aCtions at University – NCU4U” DMPiME zrealizował zadanie polegające na stworzeniu 13 filmów - programów publicystycznych, których bohaterami są zaproszeni pracownicy, studenci, absolwenci UMK. Programy tworzące cykl pn. "Come 2 study" mają na celu promować naszą uczelnię jako przestrzeń międzynarodowej i międzykulturowej współpracy. Bohaterem każdego odcinka jest osoba związana z UMK, która zachęca widzów do studiowania w Toruniu poprzez opowiadanie na temat sobie bliski np. o kulturze, sporcie, badaniach naukowych itp. Zwieńczeniem cyklu jest wywiad z prof. dr hab. Przemysławem Nehringiem, który pełni funkcję Prorektora ds. Kształcenia.

Serdecznie zapraszamy do oglądania!

                                                                           
                                                                                                                                                                                                                     
                                                      

                

                

                

                

                

                

                                                                              

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Projekt współfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.