MSZ

Informacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Informacje konsularne

W celu przygotowania się do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ studentów UMK na studia (SMS) lub praktyki (SMP) oraz pracowników UMK na wyjazdy STT lub STA, zalecamy szczegółowe zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (www.msz.gov.pl) (zakładka: Informacje konsularne).

Poradnik "Polak za granicą"

W poradniku "Polak za granicą" (poradnik.poland.gov.pl), oprócz zasad obowiązujących obywateli polskich podczas wyjazdu do poszczególnych krajów (tj. z wizą czy bez wizy itp.), zawarte są również bardzo przydatne wskazówki na temat bezpieczeństwa podczas podróży (np. ostrzeżenia dla podróżujących, informacje o ubezpieczeniach, miejscowe zwyczaje, postępowanie w sytuacjach kryzysowych tj. kradzież, napaść, choroba, wypadek, aresztowanie, zaginięcie itp.). Cennym źródłem informacji o poszczególnych państwach jest zakładka Opisy krajów.
Ponadto, w krajach, w których nie ma placówki dyplomatycznej RP, w sytuacjach kryzysowych można korzystać z pomocy ambasady lub konsulatu innych państw członkowskich UE – na takich samych warunkach jak ich obywatele. Więcej o ochronie konsularnej.

Zgłoszenie podróży zagranicznej

Wszyscy studenci uczestniczący w wymianie Erasmus+ i posiadający obywatelstwo polskie są zobowiązani do zgłoszenia podróży w systemie Odyseusz. Celem zgłoszenia jest umożliwienie kontaktu z Polakami, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych (np. ewakuacja podczas klęski żywiołowej).