COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne

Czym jest EVS – European Voluntary Service?

EVS czyli Wolontariat Europejski jest projektem prowadzonym w ramach Programu Erasmus+ Młodzież – Akcja 1. Mobilność Edukacyjna (Mobilność Młodzieży).

Odbywając wolontariat można pracować w różnych dziedzinach, takich jak: kultura, nauka, sztuka, sport, opieka nad dziećmi i młodzieżą, ochrona zwierząt czy ochrona środowiska. Projekt ma przyczynić się do osobistego rozwoju wolontariusza, zdobycia doświadczenia, poszerzenia jego kompetencji zawodowych jak i kompetencji miękkich, a także rozwoju społeczności lokalnej.

Wcześniejsze kwalifikacje, doświadczenie, określony poziom wykształcenia, ani znajomość języka obcego nie są wymagane.

EVS umożliwia wyjazdy osobom w wieku 17-30 lat na projekty realizowane od 2 tygodni do 12 miesięcy:

 • projekt krótkoterminowy od 2 tyg. do 2 m-cy,
 • projekt długoterminowy od 2 m-cy do 12 m-cy.

Kandydat rekrutuje się do projektu, który opiera się na współpracy organizacji wysyłającej i organizacji goszczącej, znajdującej się w jednym z krajów uczestniczących w Programie.

EVS można zrealizować dwukrotnie (najpierw projekt krótkoterminowy, później projekt długoterminowy), ale suma długości trwania obu projektów nie może przekroczyć 12 m-cy.

Dokąd można wyjechać?

Można wyjechać do:

 • wszystkich krajów UE
 • krajów EFTA (Norwegia, Islandia, Liechtenstein)
 • krajów kandydujących do UE np. Turcji
 • krajów bałkańskich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Kosowo, Czarnogóra, Serbia)
 • krajów Europy Wschodniej i Kaukazu (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina)
 • krajów basenu Morza Śródziemnego (Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja)
 • innych krajów świata (pod szczególnymi warunkami)

Od czego zacząć? Jak znaleźć projekt?

Każda organizacja zaangażowana w dany projekt może dokonać wyboru wolontariuszy. Zazwyczaj wyboru dokonuje organizacja wysyłająca lub organizacja koordynująca.

UMK nie pośredniczy w wyszukiwaniu projektów oraz wysyłaniu wolontariuszy do organizacji koordynujących EVS.

W celu znalezienia projektu lub organizacji przyjmującej pomocne jest wykorzystanie zasobów internetowych:

a)      baza aktualnych projektów EVS: http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list_pl

b)      baza danych organizacji akredytowanych przy EVS: http://europa.eu/youth/evs_database_pl

c)      inne strony WWW:

Find EVS http://findevs.com/evs-projects/

YouthNetworks http://www.youthnetworks.eu/SearchVacancy.aspx

SALTO-YOUTH https://www.salto-youth.net/rc/see/evs/

 

Jakie są warunki realizacji wolontariatu?

Warunkiem formalnym realizacji wolontariatu jest porozumienie o wolontariacie zawierane przed wyjazdem między uczestnikiem a organizacją koordynującą projekt.

Organizacja przyjmująca opiekuje się wolontariuszem podczas jego pobytu za granicą. Z jej strony uczestnik ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, opłatę za transport publiczny i kieszonkowe. Otrzymuje również wsparcie mentora, przechodzi szkolenie wstępne oraz uczestniczy w spotkaniach ewaluacyjnych.

Koszty podróży pokrywane są przez uczestnika przed wyjazdem. Zwrot kosztów transportu „do i z” kraju docelowego oblicza się na podstawie kalkulatora odległości http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/.

Pozostałe koszty finansowania wolontariatu – Przewodnik Erasmus + Jakie są zasady finansowania? str. 88 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf

Jeżeli projekt trwa co najmniej 2 m-ce, wolontariusz ma zagwarantowane wsparcie językowe w postaci testu językowego oraz kursu językowego on-line (dot. j. angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, holenderskiego, polskiego).

Na naukę pozostałych języków przeznaczone jest dofinansowanie w wys. 150 EUR.

Więcej nt. wsparcia językowego OLS dla EVS: http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/akcja-1/wsparcie-jezykowe-ols/

Po zakończeniu projektu wolontariusz otrzymuje Youthpass Certificate – zaświadczenie o zrealizowanym projekcie wraz z jego opisem.

 

Szczegółowe informacje na temat Wolontariatu Europejskiego - oficjalny przewodnik po Programie Erasmus+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf

 

Przydatne strony:

http://ec.europa.eu/youth/gallery/video_en.htm#_

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/european-voluntary-service_en.htm

http://www.eurodesk.pl/eurowolontariat

http://europa.eu/youth/splash

 

Jedną z toruńskich organizacji, wysyłających i przyjmujących wolontariuszy w ramach EVS, jest Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP (ul. Poznańska 11/13, 87-100 Toruń, www.kujawsko-pomorska.ohp.pl).

Osoby, które chcą wyjechać na wolontariat, proszone są o kontakt z:

Panią Pauliną Pawłowską tel. +48 56 654 70 68 wew. 33, e-mail: p.pawlowska@ohp.pl lub

Panią Pauliną Kruszyńską tel. +48 56 654 70 68 wew. 44, e-mail: p.stawicka@ohp.pl

 1. EVS OHP ogłoszenie
 2. Aktualne oferty wolontariatu międzynarodowego.