COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19

 Pelnomocnicy

Pełnomocnicy dziekanów ds. praktyk

Wydział - kierunekImię i nazwiskoAdres e-mailNumer telefonu
WNBiW dr Magdalena Nocny nocny@umk.pl (+48 56) 611-4572
WNoZiGP
geografia, turystyka i rekreacja
dr Barbara Szyda bszyda@umk.pl (+48 56) 611-2569
WCH dr Marcin Cichosz chemik@chem.umk.pl (+48 56) 611-4787
WF
analityka medyczna
dr hab. Barbara Ruszkowska - Ciastek bruszkowska@cm.umk.pl (+48 52) 585-6054
WF
kosmetologia
prof. dr hab.  n. med. Barbara Zegarska bzegarska@cm.umk.pl (+48 52) 585-3425
WF
farmacja
prof. dr hab. Jerzy Krysiński jerzy.krysinski@cm.umk.pl (+48 52) 585-3788
WFiNS
pedagogika, specjalność sąsowniczo-penitencjarna, resocjalizacja i profilaktyka społeczna, opieka i wsparcie społeczne
dr Joanna Cukras-Stelągowska joanstel@umk.pl (+48 52) 611-4853
WFiNS
pedagogika, specjalność pedagogika szkolna z socjoterapią
dr Iwona Murawska imurawska@umk.pl (+48 52) 611-4847
WFiNS
pedagogika, specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
dr Elżbieta Wieczór ewieczor@umk.pl (+48 52) 611-4852
WFiNS
pedagogika specjalna, studia I stopnia
dr Małgorzata Fopka-Kowalczyk mfopka-kowalczyk@umk.pl (+48 52) 611-4676
WFiNS
pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie
dr hab. Ditta Baczała, prof. UMK dittab@umk.pl (+48 52) 611-4848
WFiNS
praca socjalna, studia I stopnia
dr Katarzyna Kuziak kkuziak@umk.pl (+48 52) 611-4857
WFiNS
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie, praktyki śródroczne wychowawczo-dydaktyczne w przedszkolu
mgr Lucyna Śmieszek-Formela l_smieszek@umk.pl  
WFiNS
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie, praktyki śródroczne ogólnopedagogiczne
dr Jacek Szmalec jszmalec@umk.pl  
WFiNS
psychologia
dr Kamila Łaszewska kamila.laszewska@umk.pl  
WFiNS
filozofia
dr hab. Barbara Grabowska, prof. UMK jszmalec@umk.pl  
WFiNS
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dr hab. Marcin Lisiecki, prof. UMK marlis@umk.pl  
WFiNS
socjologia, medioznawstwo
dr Joanna Szalacha-Jarmużek joanna.szalacha@umk.pl  
WFiNS
kognitywistyka
dr Paweł Gładziejewski pawel.gla@umk.pl  

WH
lingwistyka praktyczna i copywriting, filologia polska, studia II stopnia, specjalność copywriterska

dr hab. Radosław Sioma, prof. UMK sioma@umk.pl (+48 52) 611-3584

WH
fil. bałkańska, fil. rosyjska, fil. klasyczna i studia śródziemnomorskie, fil. polska, komparatystyka literacko-kulturowa, lingwistyka stosowana - j. rosyjski z j. czeskim

dr Artur Karasiński akarasinski@umk.pl (+48 56) 611-3607

WH
kulturoznawstwo

dr Małgorzata Lisecka malise@umk.pl (+48 56) 611-3133

WH
fil. angielska, fil. germańska, fil. romańska, fil. włoska, japonistyka, arabistyka, lingwistyka stosowana - j. włoski z j. hiszpańskim, lingwistyka stosowana - j. francuski z j. arabskim, lingwistyka stosowana - j. francuski z j. hiszpańskim, lingwistyka stosowana - j. francuski z j. czeskim, lingwistyka stosowana - j. rosyjski z j. hiszpańskim, lingwistyka stosowana - j. rosyjski  j. arabskim, lingwistyka stosowana - j. włoski z j. arabskim, lingwistyka stosowana - j. włoski z j. czeskim

mgr Agnieszka Kołakowska

 

 

 

kolag@umk.pl

 

 

 

(+48 56) 611-3576

 

 

WL
lekarski
dr hab. Anita Olczak, prof. UMK anita@cm.umk.pl (+48 52) 585-5697
WMiI mgr Andrzej Polewczyński ap@mat.umk.pl (+48 56) 611-2905
WNEiZ dr hab. Waldemar Glabiszewski, prof. UMK waldemar.glabiszewski@umk.pl (+48 56) 611-4891
WNH
historia, specjalność historyczna komparatystyka i tranzytologia (Polska-Rosja)
prof. dr hab. Tomasz Kempa tkempa@umk.pl (+48 56) 611-3736
WNH
historia, specjalność nauczycielska w zakresie nauczania przedmiotu historia
dr hab. Agnieszka Wieczorek, prof. UMK akraj@umk.pl (+48 56) 611-3744
WNH
historia, specjalność nauczycielska w zakresie nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie
dr hab. Małgorzata Strzelecka, prof. UMK mst@umk.pl (+48 56) 611-3738
WNH
wojskoznawstwo
dr hab. Dorota Michaluk, prof. UMK domi@umk.p (+48 56) 611-3749
WNH
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją
dr Katarzyna Pepłowska kpeplowska@umk.pl (+48 56) 611-3733
WNH
studia skandynawsko-bałtyckie
dr Wioletta Zielecka-Mikołajczyk zielecka@umk.pl (+48 56) 611-2365
WNoZ dr Agnieszka Pluta agnieszka.pluta@cm.umk.pl (+48 52) 585-5811
WNoPiB
politologia, bezpieczeństwo wewnętrzne
dr Radosław Potorski potorski@umk.pl (+48 56) 611-2153
WNoPiB
stosunki międzynarodowe
dr Rafał Willa rafalw@umk.pl (+48 56) 611-2122
WNoPiB
bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia niestacjonarne)
dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof. UMK kawaj@umk.pl (+48 56) 611-2164
WPiA
administracja
dr Łukasz Maszewski maszewski@umk.pl (+48 56) 611-4139
WPiA
doradztwo podatkowe
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK wmoraw@law.umk.pl (+48 56) 611-4126
WPiA
prawo i prawo ochrony środowiska
mgr Marcin Drewek drewek@umk.pl (+48 56) 611-4117
WT
teologia
dr hab. Beata Bilicka, prof. UMK bilicka@umk.pl (+48 56) 611-2251
WT
nauki o rodzinie
dr Krzysztof Pilarz pilarz@umk.pl  
WT
praktyki pedagogiczne
dr Małgorzata Banasiak malfran@umk.pl (+48 56) 611-4680