Koordynatorzy wydziałowi

Koordynatorzy wydziałowi

 Koordynatorzy wydziałowi

Pełnomocnicy dziekanów ds. mobilności i koordynatorzy kierunkowi programu Erasmus+

WYDZIAŁY:PEŁNOMOCNICY i KOORDYNATORZY:
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń
tel. (+48 56) 611-44-41, fax 611-47-55
dr hab. Marcin Koprowski (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: koper@umk.pl
tel. (56) 611-47-90
Wydział Chemii
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel. (+48 56) 611-43-02, fax 65-42-477
dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: kujawski@chem.umk.pl
tel. (56) 611-43-15
Wydział Farmaceutyczny
ul. Jagiellońska 15
85-067 Bydgoszcz
tel. (+48 52) 585 33 99
prof. dr hab. Konrad Misiura (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: chemtech@cm.umk.pl tel. (+ 48 52) 585-35-22
Wydział Filologiczny
Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. (+48 56) 611-35-10, fax 611-35-07

dr Jarosław Hetman (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: jarekhetman@umk.pl
tel. (56) 611-36-99

 

dr Marcin Skibicki (koordynator - filologia romańska)
e-mail: skibicki@umk.pl
tel. (56) 611-35-71

dr hab. Ariadna Strugielska (koordynator - filologia angielska)
e-mail: ariadnas@umk.pl
tel. (56) 611-35-52

dr Monika Tokarzewska (koordynator - filologia germańska)
e-mail: monikat@umk.pl
tel. (56) 611 37 06

dr Katarzyna Rogalska - Chodecka (koordynator - filologia włoska)
e-mail: kasia@umk.pl
tel. (56) 611-29-56
Pok. B.3.17 (Collegium Humanisticum)

dr hab. Marzenna Cyzman (koordynator - filologia polska)
e-mail: mcyzman@umk.pl
tel. (56) 611-35-37

dr Adrian Mianecki (koordynator - kulturoznawstwo)
e-mail: mianecki@umk.pl
tel. (56) 611-35-28

dr Tatiana Zinowjewa (koordynator - filologia rosyjska)
e-mail: Tatiana.Zinovyeva@umk.pl
tel. (56) 611 3605

dr Artur Karasiński (koordynator - filologia bałkańska)
e-mail: akarasinski@umk.pl

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK (koordynator - filologia klasyczna, wiedza o kulturze śródziemnomorskiej)
e-mail: bawianus@umk.pl
tel. (56) 611-35-66

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń
tel. (+48 56) 611-33-10, fax 622-53-97
dr hab. Jacek Zakrzewski (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: jzakrzew@fizyka.umk.pl
tel. (56) 611-32-20
Wydział Humanistyczny
ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel. (+48 56) 611-36-34, fax 654-06-20
dr hab. Zbigniew Nerczuk, prof. UMK (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: zibbi@umk.pl
tel. (56) 611-36-75
Wydział Lekarski
ul. Jagiellońska 13
85-067 Bydgoszcz
tel. (+48 56) 585 33 89/94/97
fax. (+48 56) 585 33 95
dr Aldona Katarzyna Jankowska (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: k.jankowska@cm.umk.pl
tel. (52) 585-48-60
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń
tel. (+48 56) 611-34-10, fax 622-89-79
dr hab. Aleksander Zaigrajew, prof. UMK (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: alzaig@mat.umk.pl
tel. (56) 611-33-72
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel. (+ 48 56) 611-46-08, fax 654-24-50

prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)

lic. Mariusz Lewandowski (koordynator ds. wyjazdów studentów)
e-mail: international.econ@umk.pl
tel. (56) 611-46-14

Wydział Nauk Historycznych
ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń
tel. (+48 56) 611-37-12, fax 611-37-74

dr hab. Marcin Pawlak (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: felix@umk.pl
tel. (56) 611-37-22

 

dr hab. Arkadiusz Wagner (koordynator - informacja naukowa i bibliologia)
e-mail: wagner@umk.pl
tel. (56) 611-49-89

dr hab. inż. Daniel Makowiecki, prof. UMK (koordynator - archeologia)
e-mail: makdan@umk.pl
tel. (56) 611-23-49

dr Rafał Beszterda (koordynator - etnologia)
e-mail: rbeszterda@umk.pl
tel. (56) 611-23-05

Wydział Nauk o Zdrowiu
ul. Jagiellońska 15
85-067 Bydgoszcz
tel (+48 52) 585 34 50/52/53 fax. (52) 585 34 51
dr Mariusz Kozakiewicz (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: markoz@cm.umk.pl
tel. (52) 585-36-91
Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
tel. (+48 56) 611-31-15 fax 611 31 25
dr Małgorzata Banasiak (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: malfran@umk.pl
tel. (56) 611-46-80
Wydział Nauk o Ziemi
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel/fax:(+48 56) 611 25 86
dr hab. Przemysław Charzyński (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: pecha@umk.pl
tel. (56) 611-26-25
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
ul. Batorego 37 L, 87-100 Toruń
tel. (+48 56) 611 21 25 fax 611 21 11

dr Michał Piechowicz (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: piechowicz@umk.pl

Wydział Prawa i Administracji
ul. Gagarina 15, 87-100 Toruń
tel. (+48 56) 611-40-25, fax 611-40-05
dr Piotr Sadowski (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: psadowski@umk.pl
tel. (56) 611-40-32
Wydział Sztuk Pięknych
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel. (+48 56) 611-38-10, fax 622-59-71

dr Małgorzata Jankowska (pełnomocnik dziekana ds. mobilności - czasowo nieobecna)

dr Franciszek Skibiński
e-mail: franek_skibinski@umk.pl
tel. (56) 611 38-13

Wydział Teologiczny
ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel. (+48 56) 611-49-90, fax 611-49-91
ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: piotrroszak@umk.pl
tel. (56) 611-49-95