Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Koordynatorzy wydziałowi

Pełnomocnicy dziekanów ds. mobilności i koordynatorzy kierunkowi programu Erasmus+

WYDZIAŁY:PEŁNOMOCNICY i KOORDYNATORZY:
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń
tel. (+48 56) 611-44-41, fax 611-47-55

dr hab. Marcin Koprowski, prof. UMK (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: koper@umk.pl
tel. (56) 611-47-90
pokój: 234, bud. C

dr Natalia Osten-Sacken (koordynator - weterynaria)
e-mail: natalioss@umk.pl

Wydział Chemii
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel. (+48 56) 611-43-02, fax 65-42-477

dr Anna Kaczmarek - Kędziera (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: teoadk@chem.umk.pl
tel. (56) 611-20-64
pokój: 229, bud. A

Wydział Farmaceutyczny
ul. Jagiellońska 15
85-067 Bydgoszcz
tel. (+48 52) 585 33 99
dr hab. Artur Słomka, prof. UMK (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: artur.slomka@cm.umk.pl
tel. (52) 585-35-94
pokój: 2018a (Katedra Patofizjologii)

Wydział Humanistyczny
Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń

Collegium Humanisticum
ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

 

dr Jarosław Hetman (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: jarekhetman@umk.pl
tel. (56) 611-36-99
pokój: C.3.26 (Coll. Humanisticum)

dr Marcin Skibicki (koordynator - filologia romańska)
e-mail: skibicki@umk.pl
tel. (56) 611-35-71
pokój: C.3.46 (Coll. Humanisticum)

dr hab. Ariadna Strugielska, prof. UMK (koordynator - filologia angielska)
e-mail: ariadnas@umk.pl
tel. (56) 611-37-03
pokój: C.3.25 (Coll. Humanisticum)

dr hab. Monika Tokarzewska, prof. UMK (koordynator - filologia germańska)
e-mail: monikat@umk.pl
tel. (56) 611-37-06
pokój: C.3.08 (Coll. Humanisticum)

dr Katarzyna Rogalska - Chodecka (koordynator - filologia włoska)
e-mail: kasia@umk.pl
tel. (56) 611-37-02
Pok. C.3.18 (Collegium Humanisticum)

dr Justyna Tuszyńska, (koordynator - filologia polska, lingwistyka praktyczna i copywriting)
e-mail: j.tuszynska@umk.pl
tel. (56) 611-35-37
pokój: 113 (Coll. Maius)

dr Adrian Mianecki (koordynator - kulturoznawstwo)
e-mail: mianecki@umk.pl
tel. (56) 611-35-28
pokój: 210 (Coll. Maius)

dr Tatiana Zinowjewa (koordynator - filologia rosyjska)
e-mail: Tatiana.Zinovyeva@umk.pl
tel. (56) 611-36-05
pokój: 316A (Coll. Maius)

dr Artur Karasiński (koordynator - filologia bałkańska)
e-mail: akarasinski@umk.pl
tel. (56) 611-36-07
pokój: 314 (Coll. Maius)

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK (koordynator - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie)
e-mail: bawianus@umk.pl
tel. (56) 611-35-58
pokój: 304a (Coll. Maius)

dr Aleksandra Jarosz (koordynator - japonistyka)
e-mail: aljarosz@umk.pl
tel. (56) 611-35-75
pokój: C.3.38 (Coll. Humanisticum)

dr Rafał Beszterda (koordynator - etnologia)
e-mail: tbeszterda@umk.pl
tel. (56) 611-23-05
pokój: C.2.41 (Coll. Humanisticum)

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń
tel. (+48 56) 611-33-10, fax 622-53-97
dr hab. Ireneusz Grulkowski, prof. UMK (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: igrulkowski@fizyka.umk.pl 
tel. (56) 611-24-67
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel. (+48 56) 611-36-34, fax 654-06-20

dr hab. Stanisław Burdziej, prof. UMK (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: s.burdziej@umk.pl
pokój: 211

dr Lidia Wiśniewska-Nogaj (koordynator - Instytut Nauk Pedagogicznych)
e-mail: lidiaw@umk.pl
tel. (56) 611-46-80
pokój: 12 (ul. Gagarina 13A)


dr hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK (koordynator - zarządzanie informacją i bibliologia)
e-mail: wagner@umk.pl
tel. (56) 611-49-89
pokój: C.2.06 (Coll. Humanisticum)

Wydział Lekarski
ul. Jagiellońska 13
85-067 Bydgoszcz
tel. (+48 56) 585 33 89/94/97
fax. (+48 56) 585 33 95
dr Aleksandra Karczmarska-Wódzka (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: mederasmus@cm.umk.pl
tel. (52) 585-59-76
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń
tel. (+48 56) 611-34-10, fax 622-89-79
dr hab. Aleksander Zaigrajew, prof. UMK (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: alzaig@mat.umk.pl
tel. (56) 611-33-72
pokój: B306
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel. (+ 48 56) 611-46-08, fax 654-24-50

dr Aranka Ignasiak-Szulc (Prodziekan ds. współpracy z zagranicą i rozwoju)

mgr Mariusz Lewandowski (koordynator ds. wyjazdów studentów)
e-mail: international.econ@umk.pl
tel. (56) 611-46-14
pokój: 20

Wydział Nauk Historycznych
ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń
tel. (+48 56) 611-37-12, fax 611-37-74

dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: magwis@umk.pl
tel. (56) 611-37-35
pokój: C.2.51

prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki (koordynator merytoryczny - archeologia)
e-mail: makdan@umk.pl
tel. (56)611-23-49
pokój: 167

dr Kamil Adamczak (koordynator ds. wyjazdów studentów - archeologia)
e-mail: adamczak@umk.pl 
tel. (56) 611-39-86
pokój: 126

Wydział Nauk o Zdrowiu
ul. Jagiellońska 15
85-067 Bydgoszcz
tel (+48 52) 585 34 50/52/53 fax. (52) 585 34 51
dr hab. Mariusz Kozakiewicz, prof. UMK (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: markoz@cm.umk.pl
tel. (52) 585-36-91
pokój: 14 (Zakład Biochemii i Biogerontologii)
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel/fax:(+48 56) 611 25 86
dr hab. Przemysław Charzyński, prof. UMK (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: pecha@umk.pl
tel. (56) 611-26-25
pokój: 155
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
ul. Batorego 37 L, 87-100 Toruń
tel. (+48 56) 611 21 25 fax 611 21 11

dr Łukasz Perlikowski (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: lukasz.perlikowski@umk.pl
tel: (56) 611-21-40
pokój: 113

Wydział Prawa i Administracji
ul. Gagarina 15, 87-100 Toruń
tel. (+48 56) 611-40-25, fax 611-40-05
osoba kontakowa:
dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK (Prodziekan WPiA)
e-mail: mserowaniec@umk.pl
tel. (56) 611-41-07
pokój: 222
Wydział Sztuk Pięknych
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel. (+48 56) 611-38-10, fax 622-59-71

dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK
e-mail: miroszwach@umk.pl
tel. (56) 611-22-60

Wydział Teologiczny
ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel. (+48 56) 611-49-90, fax 611-49-91
ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK (pełnomocnik dziekana ds. mobilności)
e-mail: piotrroszak@umk.pl
tel. (56) 611-49-95
pokój: 35