Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Stypendia ministra dla studentów

2020-10-05

Od 1 października można składać wnioski o stypendium ministra.

Stypendia ministra są przyznawane studentom, którzy wykazują się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. W roku akademickim 2020/2021 wnioski o stypendium ministra dla najlepszych studentów będą składane poprzez system ZSUN/OSF. Moduł „wniosek o stypendium ministra dla studenta” jest dostępny w systemie ZSUN/OSF od 1 października 2020 r.

Do 6 października studenci, którzy chcieliby wnioskować o stypendium ministra, powinni zgłosić się do odpowiednich koordynatorów uczelnianych za pomocą wiadomości e-mail wysłanej z konta pocztowego na serwerze uniwersyteckim. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, kierunek studiów oraz telefon kontaktowy studenta. Koordynatorzy przekażą studentom loginy i hasła do systemu OSF. Do 13 października studenci są zobowiązani do wypełnienia odpowiednich części wniosków oraz wygenerowania ich z systemu oraz przesłania do koordynatorów przy pomocy poczty elektronicznej. Następnie koordynatorzy, po weryfikacji danych osobowych studentów przez dziekanaty, wyślą wnioski o stypendia do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Koordynatorami uczelnianymi są:

w kapusie toruńskim: Justyna Roszak i Joanna Zielińska; kontakt: stypendium.ministra@umk.pl, tel. 56 611-20-73

w kampusie bydgoskim: Joanna Światowa; kontakt: stypendium.ministra@cm.umk.pl, tel. 52-585 33 88

Szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty