Wiadomości

Wyniki konkursu "BELL: Best E-Learning Lecturer"

2020-07-31

Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza ogłosiła wyniki konkursu "BELL: Best E-Learning Lecturer".

Celem konkursu było stworzenie oferty zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na potrzeby kształcenia zdalnego na Uniwersytecie w formie kursu e-learningowego. W konkursie mogli wziąć udział nauczyciele akademiccy i doktoranci Uniwersytetu.

Na konkurs wpłynęły łącznie 23 zgłoszenia.

Laureatami w kategorii kursów UMK zostali:

 1. Mgr Piotr Ablewski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 2. Prof. dr hab. Roman Junik z Wydziału Lekarskiego CM; członek zespołu: lek. Szymon Suwała
 3. Dr Agnieszka Kalwasińska z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych; członek zespołu: dr hab. Marcin Koprowski, prof. UMK
 4. Dr Joanna Karłowska-Pik z Wydziału Matematyki i Informatyki; członkowie zespołu: dr Agnieszka Goroncy, dr Adrian Falkowski
 5. Dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 6. Dr Łukasz Mikulski z Wydziału Matematyki i Informatyki; członkowie zespołu: Damian Kurpiewski, dr hab. Andrzej Mróz, prof. UMK
 7. Dr hab. Andrzej Mróz, prof. UMK z Wydziału Matematyki i Informatyki; członkowie zespołu: Damian Kurpiewski, dr Łukasz Mikulski, Sebastian Smyczyński, Marcin Piontkowski
 8. Dr Piotr Przymus z Wydziału Matematyki i Informatyki; członek zespołu: dr Krzysztof Rykaczewski
 9. Dr Mateusz Topolewski z Wydziału Matematyki i Informatyki; członkowie zespołu: dr Agnieszka Goroncy, dr Joanna Karłowska-Pik
 10. Dr Łukasz Wiśniewski z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 11. Dr Anna Wójtewicz z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych

Laureatami w kategorii kursów YUFE zostali:

 1. Mgr Bożena Bednarek-Michalska z Biblioteki Uniwersyteckiej; członek zespołu: Joanna Przewięźlikowska, technik, grafik, bibliotekarz
 2. Dr Lucyna Czechowska z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 3. Prof. dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 4. Dr hab. Zbigniew Nerczuk, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych
 5. Dr Michał Piechowicz z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 6. Dr Stefania Środa-Murawska z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej; członkowie zespołu: dr Jadwiga Biegańska, dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK

Ostatecznie w kategorii kursów YUFE oceniono 6 prac, w kategorii kursów UMK oceniono 16 prac. Każdą pracę oceniało pięciu recenzentów. Przy ustalaniu list rankingowych brano pod uwagę średnie wyniki punktowe.

Więcej informacji