Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Ogłoszenie wyników konkursów IDUB

2020-07-02

Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza ogłosiła wyniki drugiej edycji konkursu Debiuty i Inter disciplinas excellentia.

Konkurs Debiuty 2 skierowany był do (1) młodych naukowców posiadających stopień doktora, (2) nauczycieli akademickich, (3) nauczycielek akademickich, które w ostatnich trzech latach urodziły i wychowywały dziecko. W konkursie złożono 27 zgłoszeń do rady HS, 7 zgłoszeń do rady ST oraz 18 zgłoszeń do rady NZ (razem 52 wnioski spełniające wymagania formalne). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki. W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych sporządzona została lista nagrodzonych w konkursie "Inicjatywa Doskonałości - Debiuty 2". Laureatami konkursu zostali:

 1. Dr hab. Artur Duda, prof. UMK
 2. Dr Marcin Fałdziński
 3. Dr Łukasz Fijałkowski
 4. Dr Lidia Gackowska
 5. Dr Marcin Gackowski
 6. Dr Dorota Górecka
 7. Dr hab. Piotr Grochowski, prof. UMK
 8. Dr hab. Magdalena Izdebska, prof. UMK
 9. Dr Anna Klimaszewska-Wiśniewska
 10. Dr Magdalena Kowalska
 11. Dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK
 12. Dr hab. Robert Lenartowski
 13. Dr Kinga Majchrzak-Ptak
 14. Dr Agnieszka Markuszewska
 15. Dr Łukasz Miciuk
 16. Dr Marcin Nowak
 17. Dr Anna Nowakowska
 18. Mgr Natalia Pawlaczyk
 19. Dr Maciej Szatkowski
 20. Dr hab. Piotr Szczepański, prof. UMK
 21. Dr Krzysztof Wasilewski
 22. Dr Łukasz Wojtkowski

Celem Inter disciplinas excellentia konkursu było wyłonienie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz wspieranie rozwoju ich działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność.

Do konkursu wpłynęło łącznie 28 wniosków spełniających wymagania formalne, w tym 20 zgłoszeń do rady HS oraz 8 wniosków do rady NZ. Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki. W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych sporządzona została lista nagrodzonych (laureatów, finalistów oraz wyróżnionych) w konkursie na granty naukowe dla interdyscyplinarnych zespołów badawczych "Inter disciplinas excellentia".

LAUREACI:

 1. Dr Anna Helmin-Basa
 2. Dr Beata Kaczmarek
 3. Dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK
 4. Prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz
 5. Dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK
 6. Dr n. med. Renata Paprocka
 7. Dr hab. Ariadna Strugielska, prof. UMK
 8. Dr hab. Agnieszka Szpak, prof. UMK
 9. Dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK

FINALIŚCI:

 1. Dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK
 2. Dr hab. Barbara Bibik, prof. UMK
 3. Dr Marta Agata Chojnacka
 4. Dr Karolina Gawron-Tabor
 5. Dr Adam Piasecki
 6. Dr Marta Podhorecka
 7. Dr hab. inż. Piotr Sewerniak
 8. Dr hab. Paweł Sokal, prof. UMK
 9. Dr Janusz Strzelecki

WYRÓŻNIENI:

 1. Dr hab. Krzysztof Kania, prof. UMK
 2. Dr hab. Marcin Kilanowski, prof. UMK
 3. Dr Marcin Kleinowski
 4. Dr hab. Tomasz Kruszewski, prof. UMK
 5. Dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK
 6. Dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska
 7. Dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK
 8. Dr Michał Ziemiak

Więcej informacji:

konkurs Debiuty 2

konkurs Inter disciplinas excellentia