Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Nagrody czekają NAWA-s!

2020-06-12

Dział Współpracy Międzynarodowej UMK zaprasza do udziału w II edycji konkursu "International NCU Campus"!

Konkurs realizowany w ramach projektu "iNternationalization aCtionsat University - NCU 4U" adresowany jest do studentów UMK: kół naukowych i organizacji studenckich. Jego celem jest wzmocnienie kreatywności studentów, rozwój kompetencji komunikacyjnych w aspekcie wielokulturowości, rozwój współpracy studentów z Polski i z zagranicy oraz ich integracja, a także wzmocnienie wizerunku UMK jako uczelni o międzynarodowym potencjale i wzmocnienie wizerunku Polski jako kraju, w którym studenci zyskują znakomite wykształcenie i kompetencje społeczne.

Udział w konkursie polega na napisaniu projektu oraz - po przejściu I etapu konkursu - realizacji eventu o charakterze interkulturowym: koncertu, panelu dyskusyjnego, wystawy, parady, pokazu mody, degustacji, spektaklu, warsztatu artystycznego/rzemiosła, happeningu, gry miejskiej.

UWAGA: Termin zgłoszeń do konkursu mija 10 lipca 2020 roku. Zgłoszenie (wypełniona i podpisana karta zgłoszeniowa) należy przesyłać na adres welcome_to _poland@umk.pl z dopiskiem "Konkurs Welcome to Poland - NCU 4U".

Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wyłoni finalistów, którzy będą mogli zrealizować swoje wydarzenie przy wsparciu finansowym ze strony Uniwersytetu w kwocie do 2000 zł (na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania oraz realizacji zaproponowanego eventu)

W związku z epidemią Covid-19 konkurs odbywa się w zmienionej formule - wydarzenie konkursowe może się ono odbyć w przestrzeni internetowej, a termin realizacji eventów mija 15 października 2020 roku.

Również termin realizacji eventów przez finalistów wyłonionych w I edycji konkursu, ze względu na sytuację związaną z epidemią, został przedłużony do 15 października 2020 roku (harmonogram).

Relacje z eventów finalistów zostaną zamieszczone na stronie internetowej konkursu oraz na Facebooku UMK w celu wyłonienia zwycięzcy w drodze internetowego głosowania. Odbędzie się ono za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniach 16-19 października 2020 r. Aby oddać głos na swojego faworyta, trzeba będzie przesłać wiadomość e-mail z tytułem wybranego wydarzenia na adres: welcome_to_poland@umk.pl. Z jednego mailowego konta USOS można będzie oddać jeden głos. Ogłoszenie „Nagrody publiczności” odbędzie się 20 października 2020 roku.

Szczegóły konkursu określają regulamin oraz harmonogram II edycji.