Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Dziekani 2020-2024

2020-05-25

1 czerwca rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Sokala wręczył nominacje nowym dziekanom wydziałów w kadencji 2020-2024.

Od 15 do 25 maja trwały wybory kandydatów na dziekanów wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Kandydat na dziekana wyłaniany jest bezwzględną większością głosów. Aby głosowanie było ważne, w zebraniu wyborczym musiała wziąć udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania pracowników danego wydziału. Wydział Chemii oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie przedstawili swoich kandydatów, pozostawiając tym samym decyzję wyboru Rektorowi. Dziekanami w nadchodzącej kadencji zostali:

 • prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk, Wydział Lekarski
 • prof. dr hab. Stefan Kruszewski, Wydział Farmaceutyczny
 • prof. dr hab. Alina Borkowska, Wydział Nauk o Zdrowiu
 • prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Wydział Prawa i Administracji
 • dr hab. Marek Kejna, prof. UMK, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK, Wydział Humanistyczny
 • prof. dr hab. Werner Ulrich, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK, Wydział Sztuk Pięknych
 • Prof. dr hab. Stanisław Kasjan, Wydział Matematyki i Informatyki
 • ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz, Wydział Teologiczny
 • prof. dr hab. Iwona Łakomska, Wydział Chemii
 • dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 • prof. dr hab. Stanisław Roszak, Wydział Nauk Historycznych
 • dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

Uchwała Nr 14 Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Więcej informacji na temat kandydatów na dziekanów można znaleźć w zakładce WYBORY 2020.

Galeria zdjęć

Dziekani UMK na kadencję 2020-2024 - prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk (Wydział Lekarski) [fot. Andrzej Romański] Dziekani UMK na kadencję 2020-2024 - prof. dr hab. Stefan Kruszewski (Wydział Farmaceutyczny) [fot. Andrzej Romański] Dziekani UMK na kadencję 2020-2024 - prof. dr hab. Alina Borkowska (Wydział Nauk o Zdrowiu) [fot. Andrzej Romański] Dziekani UMK na kadencję 2020-2024 - prof. dr hab. Zbigniew Witkowski (Wydział Prawa i Administracji) [fot. Andrzej Romański ] Dziekani UMK na kadencję 2020-2024 - Dr hab. Marek Kejna, prof. UMK (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej) [fot. Andrzej Romański] Dziekani UMK na kadencję 2020-2024 -prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski [fot. Andrzej Romański] Dziekani UMK na kadencję 2020-2024 - Dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (Wydział Humanistyczny) [fot. Andrzej Romański] Dziekani UMK na kadencję 2020-2024 - prof. dr hab. Werner Ulrich (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych) [fot. Andrzej Romański] Dziekani UMK na kadencję 2020-2024 - dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK (Wydział Sztuk Pięknych) [fot. Andrzej Romański ] Dziekani UMK na kadencję 2020-2024 - prof. dr hab. Stanisław Kasjan (Wydział Matematyki i Informatyki) [fot. Andrzej Romański ] Dziekani UMK na kadencję 2020-2024 - ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz (Wydział Teologiczny) [fot. Andrzej Romański ] Dziekani UMK na kadencję 2020-2024 - prof. dr hab. Iwona Łakomska (Wydział Chemii) [fot. Andrzej Romański] Dziekani UMK na kadencję 2020-2024 - Dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) [fot. Andrzej Romański ] Dziekani UMK na kadencję 2020-2024 - Dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK (Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie) [fot. Andrzej Romański ] Dziekani UMK na kadencję 2020-2024 - prof. dr hab. Stanisław Roszak (Wydział Nauk Historycznych) [fot. Andrzej Romański ] Dziekani UMK na kadencję 2020-2024 - Dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych) [fot. Andrzej Romański]