Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Kandydaci na Dziekanów Wydziałów

 1. Wydział Chemii
 2. Wydział Farmaceutyczny
 3. Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
  • dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK (list).
 4. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 5. Wydział Humanistyczny
 6. Wydział Lekarski
 7. Wydział Matematyki i Informatyki
 8. Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 9. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 10. Wydział Nauk Historycznych
  • prof. dr hab. Stanisław Roszak (list).
 11. Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 12. Wydział Nauk o Zdrowiu
 13. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 14. Wydział Prawa i Administracji
 15. Wydział Sztuk Pięknych
 16. Wydział Teologiczny