Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

E-biblioteka dostępna w domu

2020-03-13

Biblioteka Uniwersytecka przypomina o możliwości i zasadach zdalnego dostępu do jej zasobów elektronicznych.

Uniwersytet zapewnia swoim studentom, doktorantom i pracownikom zdalny dostęp do zasobów elektronicznych za pomocą usługi HAN. Wykaz dostępnych e-zasobów znajduje się na stronie „Czytelnia online” Biblioteki Uniwersyteckiej. Każdy zasób ma dwa wejścia: „Wejście z terenu UMK” oraz „Wejście z domu”.

„Wejście z domu” wymaga zalogowania się w Centralnym Punkcie Logowania.

Należy pamiętać o istniejących ograniczeniach:

  • dostęp pośredni za pomocą usługi HAN może być wolniejszy niż bezpośredni dostęp do zasobów osiągalny z komputerów na uczelni;
  • do niektórych zasobów jednoczesny dostęp jest limitowany. Jeśli limit zostanie osiągnięty, zostanie wyświetlona informacja, że liczba dostępnych licencji została osiągnięta.

W katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu zasoby biblioteczne, które istnieją również w postaci cyfrowej, mają podany link w polu „Zasób elektroniczny”. Obok linku może pojawić się informacja:

  • „Dostęp z sieci UMK”  - kliknięcie w link spowoduje przekierowanie do dostępu za pośrednictwem usługi HAN, czyli pozwoli na dostęp spoza terenu uczelni;
  • „Dostęp z terenu UMK” – dostęp jest tylko z komputerów działających na terenie uczelni, czyli nie ma do nich dostępu z domu.

Jeśli obok linku nie ma dodatkowych informacji, to znaczy, że zasób jest otwarty dla wszystkich.

Przypominamy również o aktualnych dostępach testowych do baz czasopism, publikacji i e-książek na wybranych platformach.