Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Powołani do Rad Dziedzinowych

2020-02-10

10 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie, na których JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wręczył powołania członkom poszczególnych Rad Dziedzinowych. Tego dnia rozstrzygnięte zostały także trzy konkursy organizowane w ramach działań Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej.

Na spotkaniu Rad Dziedzinowych działających w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza rozstrzygnięto pierwsze konkursy dedykowane pracownikom UMK na różnych etapach zaawansowania kariery naukowej i reprezentujących wszystkie dyscypliny nauki –„Wyłaniające się Pola Badawcze”, „Mobilność” i „Debiuty”.

Członków trzech Rad Dziedzinowych, które stanowią istotny element projektu ID – UB, rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn powołał w grudniu 2019 roku. W ich skład wchodzi ośmiu naukowców z UMK i 11 z innych wiodących polskich instytucji naukowych. Udział badaczy zewnętrznych zapewnia niezależną ocenę projektów oraz spodziewanych wyników ich realizacji. Jednym z ważnych zadań Rad Dziedzinowych jest inspirowanie naukowców UMK do podejmowania większych wyzwań badawczych, co w konsekwencji ma prowadzić do podnoszenia jakości badań, a także ich umiędzynarodowienia. Rady koordynują wszystkie działania naukowe i edukacyjne w projekcie ID – UB za wyjątkiem tych, które pozostają w kompetencjach Centów Doskonałości.  

Członkami Rady Dziedzinowej Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce są:

 1. dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK – przewodniczący
 2. dr Adrian Wójcik (UMK) – zastępca
 3. prof. dr hab. Krystyna Bartol (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 4. dr hab. Ewa Dahlig-Turek, prof. IS PAN (Polska Akademia Nauk)
 5. dr hab. Maciej Karwowski, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 6. prof. dr hab. Joanna Wojdon (Uniwersytet Wrocławski)

Rady Dziedzinowej Nauk Ścisłych i Technicznych

 1. prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski (UMK) - przewodniczący
 2. dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK - zastępca
 3. prof. dr hab. Małgorzata Kossut (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)
 4. prof. dr hab. Leszek Rutkowski (Politechnika Częstochowska)
 5. prof. dr hab. Agnieszka Szumna (Instytut Chemii Organicznej PAN)

Rady Dziedzinowej Nauk o Życiu

 1. prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska - przewodnicząca
 2. dr hab. Maciej Bieliński, prof. UMK - zastępca
 3. dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK
 4. dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
 5. prof. dr hab. Grzegorz Króliczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 6. dr hab. Edyta Reszka, prof. IMP (Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. J. Nofera w Łodzi)
 7. prof. dr hab. Ewa Łojkowska (Uniwersytet Gdański)
 8. dr hab. n. wet. Mariusz Skowroński, prof. UMK

Sylwetki członków Rad Dziedzinowych znajdują się na stronie Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej.

Galeria zdjęć

Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański] Powołania do rad dziedzinowych IDUB (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 10.02.2020) [fot. Andrzej Romański]