Wiadomości

[fot. Nadesłane] fot. Nadesłane

Wynalazki na medal

2019-01-08

Podczas paryskich Międzynarodowych Targów Wynalazczości Grand Prix Eiffel International naukowcy z UMK w Toruniu uhonorowani zostali trzema złotymi medalami, zaś w trakcie Kaohsiung International Invention&Design EXPO (Tajwan) dwa wynalazki otrzymały srebrny, zaś jeden – brązowy medal.

Wśród nagrodzonych rozwiązań znalazły się:

  • złoty medal w Paryżu oraz srebrny medal w Kaohsiung dla wynalazku naukowców z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK pn. „Stent wewnątrznaczyniowy o właściwościach przyspieszających gojenie się miejsca implantacji i ograniczających wystąpienie zakrzepicy. Autorami wynalazku są dr Maciej Gagat, dr hab. Dariusz Grzanka oraz prof. dr hab. Alina Grzanka;
  • złoty medal w Paryżu oraz srebrny medal w Kaohsiung dla wynalazku pn. Sposób otrzymywania preparatu biologicznego pochodzenia grzybicznego przyspieszający degradację tworzyw polimerowych oraz preparat biologiczny, zespołu naukowców z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Chemii UMK pod kierunkiem Pani dr hab. Grażyny Dąbrowskiej (w skład zespołu wchodzą: mgr Zuzanna Znajewska, dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska i dr Grażyna Szczepańska);
  • złoty medal w Paryżu oraz brązowy medal w Kaohsiung dla wynalazku naukowców z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK pn. „Preparat o działaniu adaptogennym na bazie ekstraktu z Eleutherococcus senticosus i sposób wytwarzania preparatu o działaniu adaptogennym na bazie ekstraktu z Eleutherococcus senticosus”. Autorami wynalazku są: dr hab. Daniel Załuski i dr Rafał Kuźniewski.

Targi w Paryżu zgromadziły 150 wynalazków z 14 krajów, natomiast w Kaohsiung obecni byli przedstawiciele 21 krajów, prezentujący ponad 380 wynalazków. Każdy wynalazek był oceniany przez dwóch niezależnych ekspertów. Nagrodzone rozwiązania mogą liczyć na szczególne zainteresowanie inwestorów, którzy licznie odwiedzają tego typu imprezy w poszukiwaniu interesujących projektów do wdrożenia. Oba wydarzenia stawiają sobie za główny cel promocję współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań i innowacji w przemyśle oraz umożliwienie wymiany naukowo-handlowej i transferu technologii pomiędzy wynalazcami a międzynarodowym światem biznesu oraz inwestorami zainteresowanymi inwestycjami w innowacyjne projekty.

Udział wynalazków naukowców z UMK w targach był ułatwiony dzięki środkom finansowym z projektu "KUBUS - Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług" w Programie MNiSW "Inkubator Innowacyjności+", realizowanego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK.

Przy tej okazji warto podkreślić, że do 18 stycznia 2019 roku przyjmowane są zgłoszenia innowacyjnych pomysłów do wsparcia w ramach badań przedwdrożeniowych w 2019 roku. Szczegóły na stronie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK.