Wiadomości

W gronie arktycznych ekspertów

2018-11-22

Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi UMK: dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMKdr Andrzej Araźny zostali członkami grup roboczych Międzynarodowym Komitecie Nauk Arktycznych (International Arctic Science Committee - IASC).

Dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK, kierownik Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie znalazł się w składzie Cryosphere Working Group, a dr Andrzej Araźny, kierownik Obserwatorium Meteorologicznego UMK - Atmosphere Working Group.

Dr hab. Ireneusz Sobota – glacjolog, hydrolog, profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk o Ziemi UMK w Toruniu. Brał udział w 30 wyprawach naukowych na Spitsbergen, jak również w inne rejony świata, m.in. dwukrotnie do Stacji im. H. Arctowskiego w Antarktyce. Jest kierownikiem Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie i Centrum Badań Polarnych na UMK. Jest także wiceprzewodniczącym Polskiego Konsorcjum Polarnego. Na Spitsbergenie łącznie spędził ponad 4 lata swojego życia. Autor blisko 200 publikacji.

Dr Andrzej Araźny - pracownik Katedry Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu. Prowadził badania na Spitsbergenie (Arktyka) oraz na Wyspie Króla Jerzego (Antarktyka). Uczestniczył w kilku Toruńskich Wypraw Polarnych na Kaffiøyrę oraz trzech całorocznych Wypraw Instytutu Geofizyki PAN do Hornsundu (1999/2000 – zastępca kierownika, 2007/2008 – kierownik i 2014/2015 - kierownik). W obszarach polarnych badań naukowych spędził łącznie ponad 50 miesięcy. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą zmienności bioklimatu oraz zróżnicowania warunków topoklimatyczych obszarów polarnych. W Polsce jest kierownikiem Obserwatorium Meteorologicznego UMK. Zastępca Redaktora Naczelnego Bulletin of Geography. Physical Geography Series. Członek wielu towarzystw naukowych m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Biometeorologii, Europejskiego Towarzystwa Meteorologicznego, Toruńskiego Towarzystwa Naukowego, Klubu Polarnego PTG i in. Przewodniczący Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. Jest autorem ponad 100 publikacji.