Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Miliony na badania

2018-11-19

Ponad 8 mln zł otrzyma 22 naukowców z UMK w najnowszych odsłonach flagowych konkursów Narodowego Centrum Nauki – OPUS i PRELUDIUM.

W 15. edycji konkursów na finansowanie projektów badawczych w ramach badań podstawowych przyznano naukowcom niemal 400 mln zł.

OPUS jest konkursem skierowanym do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany stopień naukowy. Można w nim ubiegać się o finansowanie projektu badawczego, w tym również takiego, który zakłada zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. W konkursie OPUS 15 można było wnioskować o finansowanie na realizację projektów trwających od 1 roku do 3 lat, zaś jednym z warunków udziału było wskazanie przez kierownika projektu co najmniej 3 opublikowanych prac naukowych. Do NCN złożono 1838 wniosków, z czego do finansowania zakwalifikowano 359 projektów.

Laureaci z UMK:

Autor projektu

Wydział

Tytuł projektu

Kwota dofinansowania

dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK

Wydział Prawa i Administracji

Konstytucjonalizm nieliberalny w Polsce i na Węgrzech.

336 000 zł

dr Aleksandra Cisłak-Wójcik

Wydział Humanistyczny

Czy silna identyfikacja może szkodzić grupie? Rola bezpiecznych i defensywnych form identyfikacji w grupą w relacjach wewnątrzgrupowych i realizacji grupowych celów

1 306 172 zł

dr hab. Jolanta Domysławska

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Spektroskopia cząsteczek tlenu w przedziale widmowym 1,27 um metodą strat we wnęce

1 223 600 zł

dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK

Wydział Chemii

Multikompleksowa ocena profilu cytokin w narażeniu na czynniki środowiskowe i żywieniowe mleka ludzkiego za pomocą specjalistycznych narzędzi analitycznych

651 100 zł

dr hab. Marcin Kałduński

Wydział Prawa i Administracji

Zasada wzajemności w prawie międzynarodowym

210 150 zł

dr hab. Marek Kolasiński, prof. UMK

Wydział Prawa i Administracji

Praktyki rynkowe Google w świetle prawa antymonopolowego Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych

210 150 zł

dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK

Wydział Chemii

Nieorganiczno-organiczne materiały hybrydowe o kontrolowanych właściwościach fizykochemicznych do separacji membranowej

1 837 400 zł

dr hab. Adam Szweda, prof. UMK

Wydział Nauk Historycznych

Królewscy lennicy. W poszukiwaniu modelu relacji królów Polski z władcami zależnymi w późnym średniowieczu (II połowa XIV - początek XVI w.)

186 060 zł

 prof. dr hab. Jarosław Wenta

Wydział Nauk Historycznych

Statuty Zakonu Krzyżackiego. Rękopisy łacińskie i francuski

193 900 zł

 

W konkursie PRELUDIUM o fundusze na badania mogły ubiegać się osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Wśród warunków konkursowych nie było limitów wiekowych, o finansowanie mógł starać się kierownik projektu będący osobą rozpoczynającą karierę naukową, niezależnie od metryki. W skład zespołu realizującego projekt w ramach PRELUDIUM mogły wejść maksymalnie 3 osoby. Badania można było rozplanować na rok, dwa lub trzy lata, zaś budżet projektu mógł wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. W piętnastej edycji konkursu PRELUDIUM do NCN zostały nadesłane 1132 wnioski, spośród których 259 projektów otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 39 mln zł.

Laureaci z UMK:

Autor

Wydział

Tytuł projektu

Kwota dofinansowania

mgr Alicja Bartnicka

Wydział Nauk Historycznych

Żydowscy robotnicy przymusowi w fabryce amunicji HASAG w Skarżysku-Kamiennej podczas II wojny światowej

204 463 zł

mgr Maria Duszyn

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

cGMP jako cząsteczka koordynująca procesy sygnalizacyjne uruchamiane w komórkach Brachypodium distachyon na skutek infekcji Fusarium pseudograminearum

139 580 zł

mgr Maciej Gawroński

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny

Badanie udziału poszczególnych białek rodziny TET w generowaniu epigenetycznych modyfikacji w DNA.

210 000 zł

mgr Magdalena Grupa-Dolińska

Wydział Filologiczny

Zasób frazeologiczny gwary staroobrzędowców w Polsce

147 916 zł

mgr Jakub Gużyński

Wydział Humanistyczny

W stronę postliberalizmu. Filozofia społeczna i polityczna Johna Milbanka

78 120 zł

mgr Anna Junkiert-Czarnecka

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Wydział Lekarski

Rola genów kodujących białka zaangażowane w sekrecję kolagenu w patogenezie hipermobilnego podtypu zespołu Ehlersa-Danlosa

112 280 zł

mgr Piotr Kamedulski

Wydział Chemii

Badania ogniw fotowoltaicznych typu DSSC zawierających fotoanodę i katodę na bazie 3D strukturyzowanego grafenu oraz heterocyklicznych barwników oligotiofenowych

210 000 zł

mgr Ilona Kotlewska-Waś

Wydział Humanistyczny, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

"Moje jest ważniejsze!" - badanie neuronalnych korelatów własności z wykorzystaniem bodźców dynamicznych

138 540 zł

mgr Aneta Krakowska

Wydział Chemii

Techniki nadkrytyczne w pozyskiwaniu oraz oznaczaniu związków o właściwościach antyoksydacyjnych.

133 800 zł

mgr Kinga Linowiecka

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny

Wpływ selektywnych modulatorów receptora estrogenowego (SERM) na aktywną demetylację DNA w komórkach raka piersi

140 000 zł

mgr Anna Łabejszo

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny

5-Hydroksymetylouracyl jako potencjalny specyficzny biomarker komórek białaczkowych w przewlekłej białaczce limfocytowej

210 000 zł

mgr inż. Dobrochna Rabiej

Wydział Chemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Czy nowe syntetyczne amfifilowe antyoksydanty są bezpieczne?

139 580 zł

mgr Olga Wrona

Wydział Chemii

Ekstrakcja ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym związków bioaktywnych z roślin nieoleistych (Soligado gigatea, Medicago sativa). Problem powiększania skali oraz jego wpływu na kompozycję uzyskanych ekstraktów.

127 100 zł

Listy rankingowe dostępne są na stronie NCN.