Wiadomości

Nagrodzony zespół dr hab. Grażyny Dąbrowskiej z Zakładu Genetyki UMK [fot. Andrzej Romański]

Nagrodzony zespół dr hab. Grażyny Dąbrowskiej z Zakładu Genetyki UMK

fot. Andrzej Romański

Liderzy innowacji z UMK

2018-11-14

Naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu znaleźli się wśród laureatów konkursu „Liderzy Innowacji”, organizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego i samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

X finał konkursu „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw” odbył się 9 listopada w Toruńskim Parku Technologicznym. W gronie laureatów są również przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:

  • Zakład Genetyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK za rozwiązanie pod nazwą: „Biologiczny stymulator plonowania” otrzymał Certyfikat „Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made In Kujawsko-Pomorskie” w kategorii „Nauka”; wynalazek to dzieło zespołu naukowców kierowanego przez dr hab. Grażynę Dąbrowską, w którego skład wchodzą również dr Justyna Boniecka i mgr Olga Narbutt;
  • Katedra Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK wspólnie z Zakładem Teleinformatyki, Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za rozwiązanie pod nazwą: „Walce do ręki spastycznej z ograniczeniami ruchu otwarcia” otrzymały wyróżnienie w kategorii „Jednostka naukowa/zespół badawczy”; w skład nagrodzonego międzyuczelnianego zespołu naukowców wchodzi dr Emilia Mikołajewska z CM UMK;
  • firma: BioServ Sp. z.o.o., współtworzona przez dr. Pawła Pomastowskiego, dr Katarzynę Rafińską, dr Leszka Czaplewskiego oraz Pawła Matlakiewicza związanych z UMK, za rozwiązanie pod nazwą „Nowej generacji preparat antyseptyczny” otrzymała Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2018 w kategorii Mikroprzedsiębiorstwo.

Dodatkowo wywodząca się z UMK firma Neurodio Sp. z o. o. za rozwiązanie pod nazwą: „Projektowanie gier edukacyjnych i terapeutycznych” w ramach w kategorii „Przedsiębiorstwo akademickie” otrzymała Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2018.

Pełna lista laureatów