Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Rekrutacja 2017 - drugi nabór

2017-08-08

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uruchomił drugi nabór na 49 kierunków studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich. Pierwszy nabór na 6 kierunków z toruńskiej oferty UMK został przedłużony.

Internetowa rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki objęte drugim naborem (oprócz konserwacji i restauracji dzieł sztuki) trwała do 16 września do godz. 23:59. Do tego dnia należało także dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł/kierunek. Chętni do podjęcia studiów na konserwacji i restauracji dzieł sztuki mieli mniej czasu na rekrutacyjne formalności: musieli zapisać się (i uiścić opłatę rekrutacyjną) do 13 września. Opłata dla kandydatów na kierunki artystyczne wynosiła 150 zł ze względu na egzaminy wstępne. W przypadku konserwacji i restauracji dzieł sztuki w drugim naborze kwalifikację prac plastycznych zaplanowano na 15 września, a egzaminy praktyczne na 15 i 16 września. Egzaminy praktyczne dla kandydatów na malarstwo odbyły się 18 i 19 września.

Wyniki drugiego naboru na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie pojawią się na kontach kandydatów 20 września o godz. 14:00. Później (od 21 do 25 września do godz. 14:59) osoby, które zostaną zakwalifikowane do przyjęcia, będą musiały dostarczyć Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej komplet dokumentów. Jest to obowiązkowe potwierdzenie chęci podjęcia studiów na UMK.

Drugi nabór obejmuje następujące kierunki studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich z oferty UMK w Toruniu:

archeologia (s1); architektura informacji (s1); archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (s1); astronomia (s1); automatyka i robotyka (s1); biologia (s1); biotechnologia (s1); chemia (s1); chemia i technologia żywności (s1); chemia kosmetyczna (s1); chemia medyczna (s1); filologia bałkańska (s1); filologia germańska (s1); filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (s1); filologia polska (s1); filologia romańska (s1); filologia rosyjska (s1); filologia, sp. lingwistyka stosowana (s1) - język francuski z językiem arabskim; filologia, sp. lingwistyka stosowana (s1) - język rosyjski z językiem czeskim; fizyka (s1), fizyka techniczna (s1); filozofia (s1); geografia (s1); gospodarka przestrzenna (s1); historia (s1); historia sztuki (s1); kognitywistyka (s1); komparatystyka literacko-kulturowa (s1); konserwacja i restauracja dzieł sztuki (sj); krytyka artystyczna (s1); kulturoznawstwo (s1); lingwistyka praktyczna i copywriting (s1); medioznawstwo (s1); międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne (s1); malarstwo (sj); matematyka (s1); matematyka i ekonomia (s1); matematyka stosowana (s1); nauki o rodzinie (s1); ochrona dóbr kultury (s1); ochrona środowiska (s1); praca socjalna (s1); politologia (s1); socjologia (s1); studia skandynawsko-bałtyckie (s1); stosunki międzynarodowe (s1); teologia (sj); teologia (sj), sp. kapłańska oraz wojskoznawstwo (s1).

Pierwszy nabór na 6 kierunków z oferty UMK w Toruniu: chemię w języku angielskim (s1); etnologię – antropologię kulturową (s1); materiały współczesnych technologii (s1); organizację opieki nad osobą starszą (s1); pedagogikę medialną (s1); religioznawstwo (s1) oraz zarządzanie informacją i bibliologię (s1) został przedłużony i potrwa również do 16 września (do godz. 23:59). Ogłoszenie wyników odbędzie się 20 września (o godz. 14:00). Od 21 do 25 września (do godz. 14:59) kandydaci będą mieli czas na dostarczenie dokumentów.

Kontakt z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną

Godziny pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Do 16 września trwa również drugi nabór na studia stacjonarne II stopnia

Skrót (s1) oznacza studia I stopnia
Skrót (sj) studia jednolite magisterskie