Zespół Administracyjno-Gospodarczy obiektu przy ul. Lwowska 1 w Toruniu

Kierownik - mgr Ewa Szymeczko

pok.: 119
tel.: 56 611-4667
e-mail: ewabed@umk.pl

Pracownicy

st. operator komputerów - mgr Jarosław Góralski
pok.: 118
tel.: 56 611-4566
fax: 56 611-4445
e-mail: Jaroslaw.Goralski@umk.pl
specjalista - mgr Anita Krawitowska
pok.: 172B
tel.: 56 611-2507
e-mail: akraw@umk.pl
technik - mgr Łukasz Masłowski
e-mail: lukmas@umk.pl
samodzielny referent - Beata Pękala-Gruszka
pok.: 172B
tel.: 56 611-2507
e-mail: bea_pek@umk.pl
technik - Jerzy Przytarski
pok.: 118
tel.: 56 611-4445
e-mail: jurekp@umk.pl
specjalista - Iwona Skowrońska
pok.: 172A
tel.: 56 611-2506
e-mail: skowi@geo.umk.pl
samodzielny referent - mgr Aleksandra Tyburska
e-mail: aletyb@umk.pl