COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Zespół Administracyjno-Gospodarczy obiektu przy ul. Lwowska 1 w Toruniu

Zespół Administracyjno-Gospodarczy obiektu przy ul. Lwowska 1 w Toruniu

e-mail: zagol@umk.pl
zamowienialwowska1@umk.pl

Kierownik - mgr Ewa Szymeczko

Lwowska 1, 87-100 Toruń
pok.: 119
tel.: 56 611-4667
e-mail: ewabed@umk.pl

Pracownicy

specjalista - mgr Anita Krawitowska
Lwowska 1, 87-100 Toruń
pok.: 172B
tel.: 56 611-2507
e-mail: akraw@umk.pl

Urlop macierzyński

specjalista - Weronika Łakoma
Lwowska 1, 87-100 Toruń
pok.: 172B
tel.: 56 611-2507
e-mail: weronika.lakoma@umk.pl
referent - mgr Michał Lewandowski
e-mail: michal.lewandowski@umk.pl
specjalista - mgr Magdalena Żurawska
Lwowska 1, 87-100 Toruń
pok.: 172A
tel.: 56 611 25 06
e-mail: magdalena.zurawska@umk.pl
specjalista - mgr Łukasz Masłowski
Lwowska 1, 87-100 Toruń
pok.: 118
tel.: 56 611-4445
e-mail: lukmas@umk.pl
specjalista - mgr Aleksandra Michałkiewicz
Lwowska 1, 87-100 Toruń
pok.: 172A
tel.: 56 611-4720
e-mail: aletyb@umk.pl
specjalista - Beata Pękala-Gruszka
Lwowska 1, 87-100 Toruń
pok.: 172B
tel.: 56 611-2507
e-mail: bea_pek@umk.pl
specjalista - mgr Dawid Rogoziński
Lwowska 1, 87-100 Toruń
pok.: 118
tel.: 667 666 800
e-mail: daw.rog@umk.pl
referent - Miłosz Wysocki
Lwowska 1, 87-100 Toruń
pok.: 118
tel.: 56 611-4566
e-mail: milosz.wysocki@umk.pl