Zespół Administracyjno-Gospodarczy obiektu przy ul. Lwowska 1 w Toruniu

Kierownik - mgr Ewa Szymeczko

pok.: 119
tel.: 56 611-4667
e-mail: ewabed@umk.pl

Pracownicy

specjalista - mgr Agata Frontczak
e-mail: agata.frontczak@umk.pl
specjalista - mgr Anita Krawitowska
Lwowska 1, 87-100 Toruń
pok.: 172B
tel.: 56 611-2507
e-mail: akraw@umk.pl

Urlop macierzyński

referent - mgr Łukasz Masłowski
pok.: 118
tel.: 56 611-4445
e-mail: lukmas@umk.pl
specjalista - mgr Aleksandra Michałkiewicz
pok.: 172A
tel.: 56 611-4720
e-mail: aletyb@umk.pl
specjalista - Beata Pękala-Gruszka
Lwowska 1, 87-100 Toruń
pok.: 172B
tel.: 56 611-2507
e-mail: bea_pek@umk.pl
referent - mgr Dawid Rogoziński
pok.: 118
tel.: 56 611-4566
e-mail: daw.rog@umk.pl
specjalista - Iwona Skowrońska
Lwowska 1, 87-100 Toruń
pok.: 172A
tel.: 56 611-2506
e-mail: skowi@geo.umk.pl