COVID-19: informacje dla społeczności UMK

 

Władze Administracyjne
Kanclerz
Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych
Zastępca Kanclerza ds. technicznych
Zastępca Kanclerza ds. CM
Kwestor
Zastępca Kwestora ds. CM
Zastępca Kwestora
Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych

Kanclerz - dr Tomasz Jędrzejewski

pok.: 207
tel.: 56 611-4232
e-mail: kanclerz@umk.pl

 

Kanclerzowi podlegają bezpośrednio:

 1. Zastępca kanclerza ds. administracyjnych;
 2. Zastępca kanclerza ds. technicznych;
 3. Zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum;
 4. Samodzielne Stanowisko ds. Systemów POL-on i USOS;
 5. Samodzielne Stanowisko ds. Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;
 6. Kancelaria;
 7. Dział Organizacji;
 8. Dział Socjalny;
 9. Dział Spraw Pracowniczych (w zakresie pracowników administracji i obsługi);
 10. Dział Szkoleń BHP;
 11. Sekretariat Kanclerza;
 12. Sekretariaty związków zawodowych;
 13. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku;
 14. Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach.


Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata

pok.: 209
tel.: 56 611-4232
e-mail: zcakanclerza-ikurjata@umk.pl

 

Zastępcy kanclerza ds. administracyjnych podlegają bezpośrednio:

 1. Dział Administracyjno-Gospodarczy;
 2. Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich;
 3. Dział Inwentaryzacji;
 4. Bursa Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu;
 5. Hotel Uniwersytecki,
 6. Zespół Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Toruniu;
 7. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Biblioteki Głównej;
 8. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Collegium Humanisticum;
 9. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Instytutu Astronomii;
 10. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Instytutów Fizyki i Nauk Technicznych;
 11. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii;
 12. Zespół Administracyjno-Gospodarczy obiektu przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu;
 13. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego;
 14. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Chemii;
 15. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych;
 16. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Humanistycznego;
 17. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Matematyki i Informatyki;
 18. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
 19. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie;
 20. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Prawa i Administracji;
 21. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Sztuk Pięknych;
 22. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Teologicznego.


Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. Marcin Maksim

pok.: 208
tel.: 56 611-4232
fax: 56 611-4797
e-mail: zcakanclerza-Maksim@umk.pl


Zastępcy Kanclerza ds. technicznych podlegają bezpośrednio:

 1. Dział Aparatury Naukowej;
 2. Dział Energetyczny;
 3. Dział Inwestycyjny;
 4. Dział Remontowy;
 5. Dział Zamówień Publicznych;
 6. Dział Zaopatrzenia i Transportu.


Zastępca Kanclerza ds. CM - dr Marzena Ruczyńska

pok.: 56 (II piętro)
tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07
fax: 52 585-36-92
e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl


Zastępcy kanclerza ds. Collegium Medicum podlegają bezpośrednio:

 1. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM;
 2. Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich CM;
 3. Dział Energetyki CM;
 4. Dział Organizacji CM;
 5. Dział Remontów i Inwestycji CM;
 6. Dział Serwisu Aparatury CM;
 7. Dział Socjalny CM;
 8. Dział Spraw Pracowniczych CM (w zakresie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi);
 9. Dział Zaopatrzenia CM;
 10. Zespół ds. Planowania i Analiz CM;
 11. Zespół ds. Zamówień Publicznych CM;
 12. Kancelaria CM;
 13. Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum;
 14. Samodzielne Stanowisko ds. Inwentaryzacji CM;
 15. Samodzielne Stanowisko ds. Technicznych CM.


Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

pok.: 211
tel.: 56 611-4218, 56 611-4232
fax: 56 611-4797
e-mail: kwestor@umk.pl


Kwestorowi podlegają bezpośrednio:

 1. Zastępca kwestora;
 2. Zastępca kwestora ds. ekonomiczno-finansowych;
 3. Zastępca kwestora ds. Collegium Medicum;
 4. Dział Płac.


Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

pok.: 06
tel.: 52 585 3312
fax: 52 585 3314
e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl, magdalena.jazdzejewska@cm.umk.pl

 

Zastępcy kwestora ds. Collegium Medicum podlegają bezpośrednio:

 1. Dział Finansowy CM;
 2. Dział Księgowości CM;
 3. Dział Płac CM.


Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska

pok.: 102
tel.: 56 611-4918
fax: 56 611-47-97
e-mail: wiesiab@umk.pl

 

Zastępcy kwestora podlegają bezpośrednio:

 1. Dział Finansowy;
 2. Dział Księgowości.


Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski

pok.: 306
tel.: 56 611-2060
fax: 56 611-4941
e-mail: wilskir@umk.pl

 

Zastępcy kwestora ds. ekonomiczno-finansowych podlega bezpośrednio:

 1. Zespół ds. Ekonomiczno-Finansowych.