Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Władze Administracyjne

Władze Administracyjne

Kanclerz
Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych
Zastępca Kanclerza ds. technicznych
Zastępca Kanclerza ds. zamówień publicznych
Zastępca Kanclerza ds. CM
Kwestor
Zastępca Kwestora ds. CM
Zastępca Kwestora

Kanclerz - dr Tomasz Jędrzejewski

pok.: 207
tel.: 56 611-4232
e-mail: kanclerz@umk.pl

 

Kanclerzowi podlegają bezpośrednio:

 1. Zastępca kanclerza ds. administracyjnych;
 2. Zastępca kanclerza ds. technicznych;
 3. Zastępca kanclerza ds. zamówień publicznych;
 4. Zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum;
 5. Samodzielne Stanowisko ds. Czynności Kancelaryjnych;
 6. Samodzielne Stanowisko ds. Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;
 7. Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR pracowników niebędących nauczycielami akademickimi);
 8. Dział Organizacji;
 9. Dział Socjalny;
 10. Dział Spraw Pracowniczych (w zakresie pracowników administracji i obsługi);
 11. Dział Szkoleń BHP;
 12. Sekretariat Kanclerza;
 13. Sekretariaty związków zawodowych;
 14. Sekretariat Towarzystwa Statystyki Matematycznej i Prawdopodobieństwa im. Bernoullich
 15. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku;
 16. Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach.


Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata

pok.: 209
tel.: 56 611-4232
e-mail: zcakanclerza-ikurjata@umk.pl

 

Zastępcy kanclerza ds. administracyjnych podlegają bezpośrednio:

 1. Dział Administracyjno-Gospodarczy;
 2. Dział Domów Studenckich i Akademickich;
 3. Bursa Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu;
 4. Hotel Uniwersytecki,
 5. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Biblioteki Głównej;
 6. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Collegium Humanisticum;
 7. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Instytutu Astronomii;
 8. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Instytutów Fizyki i Nauk Technicznych;
 9. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii;
 10. Zespół Administracyjno-Gospodarczy obiektu przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu;
 11. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego;
 12. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Chemii;
 13. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych;
 14. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Humanistycznego;
 15. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Matematyki i Informatyki;
 16. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
 17. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie;
 18. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Prawa i Administracji;
 19. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Sztuk Pięknych;
 20. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Teologicznego.


Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. Marcin Maksim

pok.: 208
tel.: 56 611-4232
fax: 56 611-4797
e-mail: zcakanclerza-Maksim@umk.pl


Zastępcy Kanclerza ds. technicznych podlegają bezpośrednio:

 1. Dział Energetyczny;
 2. Dział Inwestycyjny;
 3. Dział Remontowy.


Zastępca Kanclerza ds. zamówień publicznych - mgr Jarosław Lisewski

Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 213
tel.: 56 611-4024
e-mail: lisewski@umk.pl

 

Zastępcy kanclerza ds. zamówień publicznych bezpośrednio podlegają:

 1. Dział Aparatury Naukowej;
 2. Dział Inwentaryzacji;
 3. Dział Zamówień Publicznych;
 4. Dział Zaopatrzenia i Transportu;
 5. Kancelaria.


Zastępca Kanclerza ds. CM - dr Marzena Ruczyńska

pok.: 56 (II piętro)
tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07
fax: 52 585-36-92
e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl


Zastępcy kanclerza ds. Collegium Medicum podlegają bezpośrednio:

 1. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM;
 2. Dział Domów Studenckich i Akademickich CM;
 3. Dział Energetyki CM;
 4. Dział Organizacji CM;
 5. Dział Remontów i Inwestycji CM;
 6. Dział Serwisu Aparatury CM;
 7. Dział Socjalny CM;
 8. Dział Spraw Pracowniczych CM (w zakresie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi);
 9. Dział Zaopatrzenia CM;
 10. Zespół ds. Planowania i Analiz CM;
 11. Zespół ds. Zamówień Publicznych CM;
 12. Kancelaria CM;
 13. Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum;
 14. Samodzielne Stanowisko ds. Inwentaryzacji CM;
 15. Samodzielne Stanowisko ds. Technicznych CM;
 16. Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi CM (HR pracowników niebędących nauczycielami akademickimi);
 17. Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi CM (HR nauczycieli akademickich).


Kwestor - mgr Radosław Wilski

pok.: 210
tel.: 56 611-4218
e-mail: kwestor@umk.pl


Kwestorowi podlegają bezpośrednio:

 1. Zastępca kwestora
 2. Zastępca kwestora ds. Collegium Medicum
 3. Dział Płac
 4. Dział Planowania i Analiz


Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

pok.: 06
tel.: 52 585 3312
fax: 52 585 3314
e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl, magdalena.jazdzejewska@cm.umk.pl

 

Zastępcy kwestora ds. Collegium Medicum podlegają bezpośrednio:

 1. Dział Finansowy CM;
 2. Dział Księgowości CM;
 3. Dział Płac CM.


Zastępca Kwestora - mgr Agnieszka Ciuryło

pok.: 102
tel.: 56 611 4251
e-mail: aciurylo@umk.pl

 1. Dział Finansowy
 2. Dział Księgowości