Władze Administracyjne

Władze Administracyjne

 Władze Administracyjne

Władze Administracyjne
Kanclerz
Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych
Zastępca Kanclerza ds. technicznych
Zastępca Kanclerza - Kwestor
Zastępca Kanclerza ds. CM
Zastępca Kwestora
Zastępca Kwestora ds. CM
Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych
Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia
Dyrektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum

Kanclerz - dr Tomasz Jędrzejewski

pok.: 207
tel.: 56 611-4232
e-mail: kanclerz@umk.pl

 

Podległe jednostki administracji uczelnianej:


•    bezpośrednio i funkcjonalnie:

 1. Dział Socjalny;
 2. Dział Spraw Pracowniczych (w zakresie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi);
 3. Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu;
 4. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku;
 5. Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach;

•    funkcjonalnie:

 1. Biuro Rektora (Sekretariat Prorektorów);
 2. Dział Audytu Wewnętrznego i Kontroli;
 3. Dział Promocji i Informacji UMK;
 4. Dział Spraw Obronnych;
 5. Dział Spraw Pracowniczych (w zakresie nauczycieli akademickich);
 6. Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi;
 7. Samodzielne Stanowisko Pracy - Inspektor Ochrony Danych;
 8. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informacji Patentowej i Normalizacji;
 9. Samodzielne Stanowisko Pracy - Rzecznik Akademicki;
 10. Samodzielne Stanowisko Pracy - Rzecznik Patentowy;
 11. Samodzielne Stanowisko Pracy - Pełnomocnik Rektora ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów;
 12. Zespół ds. BHP i Ochrony Ppoż.;
 13. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 14. Zespół Głosu Uczelni;
 15. Zespół Prasowy;
 16. Zespół Radców Prawnych.


Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata

pok.: 209
tel.: 56 611-4232
e-mail: zcakanclerza-ikurjata@umk.pl

 

Podległe jednostki administracji uczelnianej:

•    bezpośrednio i funkcjonalnie:

 1. Dział Administracyjno-Gospodarczy;
 2. Dział Inwentaryzacji;
 3. Dział Organizacji;
 4. Samodzielne Stanowisko Pracy - Uczelniany Koordynator ds. Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 5. Sekretariat Ogólny;
 6. Sekretariaty związków zawodowych;
 7. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Collegium Humanisticum;
 8. Zespół Administracyjno-Gospodarczy obiektu przy ul. Gagarina 39;
 9. Zespół Administracyjno-Gospodarczy obiektu przy ul. Lwowska 1 w Toruniu;
 10. Zespół Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Toruniu;
 11. Bursa Gimnazjum i Liceum Akademickiego;
 12. Hotel Uniwersytecki.


Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. Marcin Maksim

pok.: 208
tel.: 56 611-4232
fax: 56 611-4797
e-mail: zcakanclerza-Maksim@umk.pl


Podległe jednostki administracji uczelnianej:

 • bezpośrednio i funkcjonalnie:
  1. Dział Aparatury Naukowej;
  2. Dział Energetyczny;
  3. Dział Inwestycyjny;
  4. Dział Remontowy;
  5. Dział Zamówień Publicznych;
  6. Dział Zaopatrzenia i Transportu.


Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

pok.: 211
tel.: 56 611-4218, 56 611-4232
fax: 56 611-4797
e-mail: kwestor@umk.pl


Podległe jednostki administracji uczelnianej:

 • bezpośrednio i funkcjonalnie:
  1. Dział Płac.


Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska

pok.: 56 (II piętro)
tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07
fax: 52 585-36-92
e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl


Podległe jednostki administracji uczelnianej:

 • bezpośrednio i funkcjonalnie:
  1. Dział Informatyczny CM;
  2. Dział Organizacji CM;
  3. Dział Socjalny CM;
  4. Dział Spraw Pracowniczych CM (w zakresie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi);
  5. Dział Zaopatrzenia CM;
  6. Zespół ds. Planowania i Analiz CM;
  7. Zespół ds. Zamówień Publicznych CM;
  8. Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum;
  9. Sekretariat Ogólny CM;
  10. Samodzielne Stanowisko ds. Inwentrayzacji CM;
 • funkcjonalnie:
  1. Dział Dydaktyki CM;
  2. Dział Nauki CM;
  3. Dział Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM;
  4. Dział Spraw Pracowniczych CM (w zakresie nauczycieli akademickich);
  5. Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów CM;
  6. Zespół ds. BHP i Ppoż. CM;
  7. Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej CM;
  8. Zespół Radców Prawnych CM;
  9. Sekretariat Prorektorów w Collegium Medicum;
  10. Samodzielne Stanowisko ds. Analizy Jakości Kształcenia CM;
  11. Samodzielne Stanowisko ds. ds. Kształcenia Podyplomowego CM;
  12. Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych CM;
  13. Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawych CM.


Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska

pok.: 102
tel.: 56 611-4918
fax: 56 611-47-97
e-mail: wiesiab@umk.pl

 

Podległe jednostki administracji uczelnianej:

 • bezpośrednio i funkcjonalnie:
  1. Dział Finansowy;
  2. Dział Księgowości.


Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

pok.: 06
tel.: 52 585 3312
fax: 52 585 3314
e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl, magdalena.jazdzejewska@cm.umk.pl

 

Podległe jednostki administracji uczelnianej:

 • bezpośrednio i funkcjonalnie:
  1. Dział Finansowy CM;
  2. Dział Księgowości CM;
  3. Dział Płac CM.


Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski

pok.: 306
tel.: 56 611-2060
fax: 56 611-4941
e-mail: wilskir@umk.pl

 

Podległe jednostki administracji uczelnianej:

 • bezpośrednio i funkcjonalnie:
  1. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. ekonomiczno-finansowych.


Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska

pok.: 407
tel.: 56 611-4980
e-mail: bamik@umk.pl


Podległe jednostki administracji uczelnianej:

 • bezpośrednio i funkcjonalnie:
  1. Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich;
  2. Dział Szkoleń BHP;
 • funkcjonalnie:
  1. Dział Kształcenia;
  2. Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich;
  3. Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK;
  4. Samodzielne Stanowisko Pracy - Uczelniany Koordynator ds. Jakości Kształcenia;
  5. Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych.


Dyrektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak

pok.: 510
tel.: 56 611-4290
e-mail: urszula.walenczak@umk.pl


Podległe jednostki administracji uczelnianej:

 • funkcjonalnie:
  1. Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych;
  2. Dział Nauki;
  3. Dział Współpracy Międzynarodowej.


Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

pok.: 75 (III piętro)
tel.: 52 585 3899
e-mail: iwona.marzec@cm.umk.pl


Podległe jednostki administracji uczelnianej:

 • bezpośrednio i funkcjonalnie:
  1. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM;
  2. Dział Serwisu Aparatury CM;
  3. Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich CM;
  4. Dział Energetyki CM;
  5. Dział Remontów i Inwestycji CM;
 • funkcjonalnie:
  1. Dział Promocji i Informacji CM,