Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu

Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu

Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-4232
fax: 56 611-4797
e-mail: kanclerz@umk.pl

Do zadań należy obsługa administracyjno-biurowa i organizacyjna pracy oraz spraw realizowanych przez kanclerza, zastępców kanclerza i kwestora, w szczególności:

  • obsługa administracyjno-biurowa i organizacyjna narad i spotkań;
  • sporządzanie umów z pracownikami administracji ogólnouniwersyteckiej i obsługi części toruńskiej na korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych;
  • wypisywanie i ewidencja delegacji pracowników administracji ogólnouniwersyteckiej i obsługi części toruńskiej;
  • prowadzenie książki kontroli zewnętrznych.

Pracownicy

specjalista - mgr Beata Madarasz-Markowska
tel.: 56 611-3091
e-mail: beatam@umk.pl
specjalista - mgr Marta Witkowska
e-mail: mwitkowska@umk.pl