Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Samodzielne Stanowisko - Rzecznik Patentowy

Samodzielne Stanowisko - Rzecznik Patentowy

Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: 451-170-814
e-mail: rzecznik.patentowy@umk.pl

wpis UPRP nr 3416

Dyżury:
wtorek: 10:00 - 11:30
czwartek: 10:00 - 11:30

Do zadań należy obsługa spraw w zakresie ochrony patentowej i wynalazczości, w szczególności:

  • pomoc doradcza dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu w obszarze prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego w związku z komercjalizacją praw własności intelektualnej, z wyłączeniem badań patentowych;
  • dokonywanie zgłoszeń na rzecz Uniwersytetu do urzędów patentowych przedmiotów własności przemysłowej podlegających ochronie i  prowadzenie dokumentacji w tym zakresie oraz utrzymywanie ochrony patentowej;
  • prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP i zagranicznymi urzędami ds. własności przemysłowej, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi w sprawach własności przemysłowej;
  • dokonywanie czynności związanych z zachowaniem praw wyłącznych poprzez przekazywanie jednostkom organizacyjnym informacji o terminach i wysokości opłat za utrzymywanie ochrony oraz wszczynanie postępowania w przypadku ich naruszenia.

 

Pracownicy

rzecznik patentowy - dr Katarzyna Krupa-Lipińska
tel.: 451-170-814
e-mail: rzecznik.patentowy@umk.pl, kkrupa@umk.pl