Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach

Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach

Kościelna 10, 76-212 Rowy
tel.: 59 814-1922
fax: 59 814-1922
e-mail: rowy@umk.pl
Ośrodek Wypoczynowy w Rowach

Do zadań należy w szczególności:

1)      zapewnienie atrakcyjnych warunków do wypoczynku i rekreacji oraz, w okresie lipca i sierpnia, wczasów organizowanych przez Dział Socjalny dla pracowników Uniwersytetu;

2)      maksymalne wykorzystanie (również komercyjne) istniejącej bazy noclegowej w okresie od 1 maja do30 września;

3)      dbałość o mienie ośrodka, jego stan techniczny oraz rozwój;

4)      zapewnienie sprawnego funkcjonowania instalacji wod–kan., elektrycznej, oświetleniowej oraz komunikacyjnej, wywozu śmieci, prowadzenia bieżących prac porządkowych;

5)      zabezpieczenie wyposażenia ośrodka na okres zimowy;

6)      współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi;

7)      zapewnienie pracownikom Uniwersytetu możliwości korzystania z rowerów, boiska sportowego, parkingu i miejsca do grillowania, kuchni letniej;

8)      współpraca z właściwymi organami administracji publicznej w celu uzyskiwania certyfikatów potwierdzających bezpieczeństwo osób przybywających do ośrodka;

9)      sporządzanie planów remontów, inwestycji oraz zakupów sprzętu stanowiącego wyposażenie ośrodka;

10)  prowadzenie bieżących napraw, konserwacji, remontów poza sezonem i ochrony mienia oraz usuwanie awarii;

11)  sporządzanie planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania finansowego z funkcjonowania Ośrodka;

12)  pełnienie roli jednostki realizującej dla zamówień publicznych, których przedmiotem są drobne dostawy i usługi na rzecz Ośrodka.

Kierownik - Marianna Miler

e-mail: antosia@umk.pl

Pracownicy

konserwator - Michał Letkowski