Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach

Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach

Kościelna 10, 76-212 Rowy
tel.: 59 814-1922
fax: 59 814-1922
e-mail: rowy@umk.pl
Ośrodek Wypoczynowy w Rowach

Do zadań należy utrzymanie, administrowanie i eksploatacja podległych obiektów wraz z terenami przyległymi, zabezpieczenie i ewidencja mienia w tych obiektach oraz obsługa spraw kwaterunkowych, w szczególności:

  • zapewnienie należytego stanu technicznego administrowanych obiektów, gwarantującego ich bezpieczną i właściwą eksploatację, w tym zapewnienie czystości i porządku, przeglądów, modernizacji, konserwacji;
  • planowanie, przygotowanie i realizacja dostaw oraz usług związanych z utrzymaniem administrowanych obiektów;
  • zapewnienie atrakcyjnych warunków do wypoczynku i rekreacji oraz w okresie lipca i sierpnia – wczasów organizowanych w ramach uniwersyteckiego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników Uniwersytetu;
  • maksymalne wykorzystanie, w tym komercyjne, istniejącej bazy noclegowej w okresie od 1 maja do 30 września;
  • prowadzenie kwaterunku z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania wolnych miejsc;
  • egzekwowanie odpłatności na podstawie prowadzonych rozliczeń finansowych i analizy finansowej.  

 

Kierownik - Marianna Miler

e-mail: antosia@umk.pl