Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku

87-330 Brzozie, , 87-100 Toruń
tel.: 56 498-5380
fax: 56 498-5380
e-mail: bachotek@umk.pl
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku

Do zadań należy w szczególności:

1)      zapewnienie atrakcyjnych warunków do wypoczynku i rekreacji oraz, w okresie lipca i sierpnia, wczasów organizowanych przez Dział Socjalny dla pracowników Uniwersytetu; 

2)      maksymalne wykorzystanie (również komercyjne) istniejącej bazy noclegowej w okresie od 1 maja do 30 września;

3)      zapewnienie możliwości odbywania praktyk studenckich, konferencji i szkoleń;

4)      pomoc przy organizacji imprez integracyjnych, zawodów wędkarskich, grzybobrań, spływów kajakowych oraz biesiad;

5)      dbałość o mienie ośrodka, jego stan techniczny oraz rozwój; 

6)      obserwacja stanu zadrzewienia i usuwanie na czas drzew stanowiących zagrożenie;

7)      zapewnienie sprawnego funkcjonowania instalacji wod–kan., elektrycznej, oświetleniowej oraz komunikacyjnej, wywozu śmieci, prowadzenia bieżących prac porządkowych;

8)      zabezpieczenie wyposażenia ośrodka na okres zimowy;

9)      zapewnienie pracownikom Uniwersytetu możliwości korzystania ze sprzętu wodnego, rowerów, siłowni, boisk sportowych, kąpieliska, parkingu i miejsc do grillowania w czasie pobytów weekendowych lub jednodniowych;

10)  współpraca z właściwymi organami administracji publicznej w celu uzyskiwania certyfikatów potwierdzających bezpieczeństwo osób przybywających do ośrodka;

11)  zapewnienie żywienia wczasowiczów w miejscowej stołówce oraz prowadzenie sprzedaży lodów, napojów i drobnych przekąsek;

12)  sporządzanie planów remontów, inwestycji oraz zakupów sprzętu stanowiącego wyposażenie ośrodka;

13)  prowadzenie bieżących napraw, konserwacji, remontów poza sezonem i ochrony mienia oraz usuwanie awarii;

14) pełnienie roli jednostki realizującej dla zamówień publicznych, których przedmiotem są drobne dostawy i usługi na rzecz Ośrodka.

Kierownik - mgr inż. Janusz Górniak

Pracownicy

specjalista - mgr Sylwia Owocka-Górniak
e-mail: s.owockagorniak@umk.pl