Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku
87-330 Brzozie, , 87-100 Toruń
tel.: 56 498-5380
fax: 56 498-5380
e-mail: bachotek@umk.pl
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku

Kierownik - mgr inż. Janusz Górniak

Pracownicy

specjalista - mgr Sylwia Owocka-Górniak
e-mail: s.owockagorniak@umk.pl