Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku

87-330 Brzozie, , 87-100 Toruń
tel.: 56 498-5380
fax: 56 498-5380
e-mail: bachotek@umk.pl
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku

Do zadań należy utrzymanie, administrowanie i eksploatacja podległych obiektów wraz z terenami przyległymi, zabezpieczenie i ewidencja mienia w tych obiektach oraz obsługa spraw kwaterunkowych, w szczególności:

  • zapewnienie należytego stanu technicznego administrowanych obiektów, gwarantującego ich bezpieczną i właściwą eksploatację, w tym zapewnienie czystości i porządku, przeglądów, modernizacji, konserwacji;
  • planowanie, przygotowanie i realizacja dostaw oraz usług związanych z utrzymaniem administrowanych obiektów;
  • zapewnienie atrakcyjnych warunków do wypoczynku i rekreacji oraz w okresie lipca i sierpnia – wczasów organizowanych w ramach uniwersyteckiego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników Uniwersytetu;
  • maksymalne wykorzystanie, w tym komercyjne, istniejącej bazy noclegowej w okresie od 1 maja do 30 września;
  • prowadzenie kwaterunku z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania wolnych miejsc;
  • egzekwowanie odpłatności na podstawie prowadzonych rozliczeń finansowych i analizy finansowej;  
  • zapewnienie możliwości odbywania praktyk studenckich, konferencji i szkoleń;
  • pomoc w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.

 

Kierownik - mgr inż. Janusz Górniak

Pracownicy

specjalista - mgr Sylwia Owocka-Górniak
e-mail: s.owockagorniak@umk.pl