Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Dział Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych

Gagarina 5, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-4977
fax: 56 611-2296
e-mail: dzp@umk.pl

Zamówienia publiczne
Więcej informacji dla pracowników

Do zadań należy w szczególności:

1)      kompleksowa obsługa i prowadzenie zadań w zakresie zamówień publicznych udzielanych w trybach ustawowych;

2)      prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych udzielonych w trybach ustawowych;

3)      przygotowywanie zbiorczego planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

4)      przygotowywanie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych;

5)      planowanie i przygotowanie zadań w zakresie szkoleń.

Kierownik - mgr Michał Nowicki

pok.: 108
tel.: 56 6114977
fax: 56 6112296
e-mail: m.nowicki@umk.pl

Kierowanie pracą Działu Zamówień Publicznych.

Z-ca Kierownika - mgr Dariusz Szwenkiel

pok.: 112
tel.: 56 6112297
fax: 56 6112296
e-mail: dariusz.szwenkiel@umk.pl

Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienia publiczne

Pracownicy

specjalista - mgr Sławomir Kujawski
pok.: 115
tel.: 56 6112066
fax: 56 6112296
e-mail: kujawski@umk.pl

Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienia publiczne.

specjalista - mgr Patrycja Marciniak
pok.: 112
tel.: 56 6112295
fax: 56 6112296
e-mail: p.marciniak@umk.pl

Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienia publiczne.

specjalista - mgr Tomasz Rogalski
pok.: 101
tel.: 56 6114340
fax: 56 6112296
e-mail: tomasz.rogalski@umk.pl

Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienia publiczne.

specjalista - licencjat Daria Siałkowska
pok.: 112
tel.: 56 6114955
fax: 56 6112296
e-mail: dsialkowska@umk.pl

Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienia publiczne.

specjalista - mgr Jolanta Zachwieja
pok.: 101
tel.: 56 6112692
fax: 56 6112296
e-mail: zachwieja@umk.pl

Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienia publiczne.