COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19

 

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-4515, 56 611-2073, 56 611-4949
fax: 56 611-4821
e-mail: dzstud@umk.pl
 • Organizowanie przebiegu rekrutacji obywateli polskich na studia wyższe i doktoranckie.
 • Przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia decyzji przez rektora/prorektora w przypadku odwołań, skarg oraz wniosków studentów i doktorantów obywateli polskich oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach.
 • Koordynowanie realizacji przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom.
 • Przyznawanie stypendiów doktoranckich i "projakościowych"
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród oraz wyróżnień dla studentów, typowaniem najlepszego studenta, studenta-sportowca oraz absolwenta.
 • Zapewnienie, zgodnej z przepisami, rejestracji organizacji studenckich i kół naukowych oraz prowadzenie ich ewidencji.
 • Opracowywanie wzorów dokumentów związanych z tokiem studiów, uwierzytelnianie dokumentów stwierdzających wykształcenie do obrotu prawnego z zagranicą.
 • Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zadań działu oraz weryfikowanie dotychczasowych regulacji prawnych w tym zakresie.
 • Przygotowywanie sprawozdań w sprawach znajdujących się w zakresie zadań działu.
 • Współpraca z dziekanatami i innymi jednostkami organizacyjnymi związana z zakresem zadań działu.

Kierownik - mgr Bogumiła Sąsiada

tel.: 56 611-4236
fax: 56 611-4821
e-mail: dzstud@umk.pl, bosa@umk.pl

Z-ca Kierownika - mgr Hanna Osial

tel.: 56 611-4515
 • Rekrutacja na studia wyższe - organizacja przebiegu rekrutacji, współpraca z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną, Odwoławczą Komisją Rekrutacyjną, Uczelnianym Centrum Informatycznym oraz Centrum Promocji i Informacji UMK, wprowadzanie informacji do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • Sprawozdawczość - sprawozdania z przebiegu rekrutacji

 

Pracownicy

specjalista - mgr Wojciech Cukrowski
Gagarina11, 87-100 Toruń
pok.: 408
tel.: 56 611-2073
fax: 56 611-4821
e-mail: wojcuk@umk.pl
 • Studenci studiów niestacjonarnych - sprawy regulaminowe, opłaty za studia
 • Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
 • Konkurs na najlepszego absolwenta, studenta i studenta-sportowca
 • Rekrutacja na studia wyższe
 • Sprawozdawczość - sprawozdania dotyczące liczby studentów, pomocy materialnej
 • Dokumenty stwierdzające wykształcenie - uwierzytelnianie dokumentów stwierdzających wykształcenie do obrotu prawnego z zagranicą

 

specjalista - mgr Agnieszka Gawrych
pok.: 509
tel.: 56-611-22-30
e-mail: agnieszka.gawrych@umk.pl

Rekrutacja kandydatów zagranicznych na studia pełnocyklowe

specjalista - mgr Aleksandra Kowalska
pok.: 509
tel.: 56-611-22-30
e-mail: aleksandra.kowalska@umk.pl

Rekrutacja kandydatów zagranicznych na studia pełnocyklowe

specjalista - mgr Justyna Roszak
pok.: 408
tel.: 56 611-2073
e-mail: jroszak@umk.pl

 • Studenci studiów stacjonarnych - sprawy regulaminowe
 • Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
 • Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów
 • Kredyty studenckie
 • Sprawozdawczość - sprawozdania dotyczące liczby studentów
 • Uczelniane organizacje studenckie i uczelniane organizacje doktorantów

 

specjalista - mgr Magdalena Walenciak
pok.: 406
tel.: 56 611-4949
e-mail: magdaw@chem.umk.pl
specjalista - mgr Agata Wiśniewska
specjalista - mgr Joanna Zielińska
ul. Gagarina 11, , 87-100 Toruń
pok.: 408
tel.: 56 611-2073
fax: 56 611-4821
e-mail: joanna.zielinska@umk.pl
 • Rekrutacja na studia wyższe i doktoranckie w kampusie toruńskim
 • Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów kampusu toruńskiego
 • Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
 • Sprawozdawczość – dane dotyczące doktoratów i doktorantów
 • Uczelniane organizacje studenckie i uczelniane organizacje doktorantów