COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19

 

Dział Promocji i Informacji UMK
Gagarina 11, Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-4657, 56 611-4874
e-mail: promocja@umk.pl, redakcja@umk.pl, festiwal@umk.pl, program@absolwent.umk.pl, kreacja@umk.pl

Dział pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 (z wyjątkami wskazanymi przy opisie zadań)

Zadania:

 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Uniwersytetu
 • promocja uniwersyteckiej oferty edukacyjnej
 • upowszechnianie wiedzy popularnonaukowej w otoczeniu UMK
 • rozwijanie więzi z absolwentami

Kierownik - mgr Aleksander Anikowski

pok.: 2, parter
tel.: 56 611-4874
e-mail: aleksander.anikowski@umk.pl

Godziny pracy: 8:00-16:00

Nadzór nad zadaniami sekcji działu:

Redakcyjnej:

 • redakcją strony internetowej Portalu informacyjnego UMK
 • redagowaniem serwisów informacyjnych dla mediów, doktorantów, pracowników i studentów UMK
 • redagowaniem serwisu żałobnego "In memoriam"
 • nagłaśnianiem ważnych wydarzeń
Promocyjnej:
Kreatywnej:
 • realizacją zadań Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej
 • wykonywaniem fotografii dokumentujących życie uniwersyteckie na potrzeby sekcji promocyjnej i informacyjne
Pełnienie roli współlidera grupy roboczej upowszechnianie YUFE (WP 8 dissemination).
Realizacja innych zadań powierzonych przez Władze Rektorskie i Kanclerskie.

 

SEKCJA KREATYWNA

e-mail: kreacja@umk.pl

Kierownik - inż. Jacek Janik

tel.: 56 611-4970
e-mail: Jacek.Janik@umk.pl
 • zarządzanie pracą sekcji
 • realizacja i montaż materiałów audio-wideo, w tym materiałów e-learningowych
 • organizacja techniczna i realizacja transmisji internetowych
 • opieka techniczna nad studiem nagrań i sprzętem telewizyjnym DPI
 • realizacja zdjęć lotniczych z wykorzystaniem bezzałogowego statku lotniczego.
 • wsparcie techniczne działalności Studenckiego Zespołu Redakcyjnego UMK TV

 

Pracownicy

specjalista - mgr Anna Jaszczuk
e-mail: anna.jaszczuk@umk.pl
 • Wykonywanie grafik na potrzeby artykułów portalu UMK,
 • wykonywanie drobnych projektów projektów graficznych na potrzeby DPI.
Zatrudnienie w wymiarze 3/4 etatu.
Universitas Copernicana Thorunensis II, POWR.03.05.00-00-Z306/18-00
specjalista - dr Łukasz Pochylski
Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56-611-2081
e-mail: kajetanp@umk.pl

Zadania realizowane w ramach Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej:

 • realizacja i montaż materiałów audio-wideo, w tym materiałów e-learningowych
 • opieka techniczna nad studiem nagrań DPI
 • realizacja zdjęć lotniczych z wykorzystaniem bezzałogowego statku lotniczego
 • wykonywanie animacji na potrzeby materiałów audio-wideo przygotowywanych przez UMK TV
starszy specjalista - mgr Andrzej Romański
Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-2077
e-mail: romski@umk.pl
 • Obsługa fotograficzna imprez centralnych UMK, w szczególności inauguracji roku akademickiego, święta Uniwersytetu i Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
 • Obsługa fotograficzna innych imprez organizowanych przez Władze Uczelni i Dział Promocji i Informacji;
 • Obsługa fotograficzna najważniejszych wydarzeń studenckich, w szczególności Juwenaliów
 • Gromadzenie i opracowywanie materiałów fotograficznych dla potrzeb informacyjnych i promocyjnych UMK
 • Realizacja zdjęć lotniczych z wykorzystaniem bezzałogowego statku lotniczego
 • prowadzenie profilu UMK na portalu Instagram.

SEKCJA PROMOCYJNA
Gagarina 11, 87-100 Toruń

tel.: 56 611-4657, 56 611-4874, 56 611-2236, 56 611-2237, 56 611-4932
e-mail: promocja@umk.pl

Kierownik - mgr Magdalena Szwajda

tel.: 56 611-4657
 • zarządzanie pracą sekcji
 • Koordynacja współpracy z firmami/instytucjami przedstawiającymi propozycje reklamowe
 • Organizacja Targów Promocja Edukacyjna
 • Udział w organizacji Salonu Maturzystów ze strony UMK
 • Koordynacja udziału UMK w pozostałych targach edukacyjnych
 • Przygotowywanie kampanii reklamowych UMK w mediach elektronicznych
 • Przygotowywanie kampanii reklamowych UMK w mediach
 • Obsługa zleceń reklamowych jednostek UMK, realizowanych w ramach działalności bieżącej i projektów.

Pracownicy

specjalista - mgr Anna Bielawiec-Osińska
pok.: 3, parter
tel.: 56 611-2237, 56 611-2236
e-mail: abielawiec@umk.pl, program@absolwent.umk.pl

Godziny pracy: 8:00-16:00

Obsługa Programu "Absolwent UMK":

 • Redakcja drukowanych i elektronicznych materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 • Redakcja  newsletterów;
 • Pozyskiwanie nowych uczestników poprzez promocję Programu:
  • w mediach,
  • wśród studentów UMK,
  • podczas wydziałowych uroczystości wręczania dyplomów ukończenia studiów;
 • Obsługa stron internetowych Programu (tworzenie nowych stron, bieżąca aktualizacja treści);
 • Organizacja wydarzeń z udziałem absolwentów;
 • Organizacja konkursów dla absolwentów;
 • Wystawianie Kart Absolwenta UMK.
referent - mgr Joanna Dobies
tel.: 56 611-4657, 56 611-4874
e-mail: jdobies@umk.pl
 • weryfikacja zgodności materiałów z Księgą Identyfikacji Wizualnej,
 • zamówienia nośników informacyjnych na potrzeby uniwersytetu,
 • system oznakowania kampusu,
 • udział w targach edukacyjnych na UMK i poza Toruniem,
 • udział w akcjach promocyjnych UMK.
specjalista - mgr Anna Kuczborska
tel.: 56 611-4657, 56 611-4874
e-mail: akuczborska@umk.pl

Praca na rzecz konsorcjum YUFE:

 • działania komunikacyjne YUFE na UMK,
 • udział w pracach grupy roboczej YUFE (Work Package 8 dissemination),
 • wsparcie dla innych grup roboczych zgodnie z zadaniami WP 8.
specjalista - mgr Dorota Mataczyńska
tel.: 56 611-4657, 56 611-4874
e-mail: dorota.mataczynska@umk.pl
 • obsługa punktu informacyjnego w DPI,
 • udzielanie informacji telefonicznej, elektronicznej oraz w punkcie informacyjnym kandydatom na studia,
 • zamawianie materiałów promocyjnych i informacyjnych UMK,
 • sprzedaż detaliczna materiałów promocyjnych UMK,
 • dystrybucja wewnętrzna materiałów promocyjnych UMK zamówionych w systemie XPrimer,
 • obsługa zleceń na materiały promocyjne dla jednostek UMK w systemie XPrimer,
 • rozliczenia magazynowo-księgowe, przygotowywanie raportów miesięcznych DPI,
 • inwentaryzacja towarów i materiałów promocyjnych,
starszy specjalista - mgr Kinga Nemere-Czachowska
pok.: 3, parter
tel.: 56 611-2237, 56 611-2236
e-mail: kingan@umk.pl, program@absolwent.umk.pl

Godziny pracy: 8:00-16:00

Nadzór nad działalnością Programu „Absolwent UMK”:

 • Redakcja drukowanych i elektronicznych materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 • Redakcja  newsletterów;
 • Pozyskiwanie nowych uczestników poprzez promocję Programu:
  • w mediach,
  • wśród studentów UMK,
  • podczas wydziałowych uroczystości wręczania dyplomów ukończenia studiów;
 • Obsługa stron internetowych Programu (tworzenie nowych stron, bieżąca aktualizacja treści);
 • Organizacja wydarzeń z udziałem absolwentów;
 • Organizacja konkursów dla absolwentów;
 • Wystawianie Kart Absolwenta UMK.
specjalista - mgr Urszula Sęczyk-Bonczkowska
tel.: 56 611-4657, 56 611-4874
e-mail: ula.seczyk@umk.pl
 • Prowadzenie kanałów UMK w mediach społecznościowych,
 • Realizacja zamówień na reklamę w mediach społecznościowych dla jednostek UMK.
specjalista - licencjat Michalina Seklecka
pok.: 2, parter
tel.: 56 611-4657, 56 611-4874
e-mail: mseklecka@umk.pl

nieobecność długotrwała

specjalista - mgr Anna Wielbińska
pok.: 3, parter
tel.: 56 611-4932
fax: 56 611-4756
e-mail: festiwal@umk.pl

Godziny pracy: 8:00-16:00

Prowadzenie  Biura Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, w szczególności:

 • Sporządzanie preliminarzy finansowych Festiwalu;
 • Prowadzenie bazy zgłoszeń imprez festiwalowych;
 • Obsługa administracyjna Rady Programowej Festiwalu;
 • Obsługa zleceń dotyczących Festiwalu;
 • Przygotowanie programu Festiwalu;
 • Przygotowanie merytoryczne stron www Festiwalu;
 • Przygotowanie części finansowej wniosków o dofinansowanie Festiwalu;
 • Przygotowanie umów dla prowadzących imprezy Festiwalu;
 • Współpraca z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Torunia;
 • Współpraca z miejskimi instytucjami kultury;
 • Rozliczanie finansowe Festiwalu;
 • Przygotowanie organizacyjne innych imprez popularyzujących naukę, w szczególności Toruńskiej Nocy Naukowców.

 

 

SEKCJA REDAKCYJNA
Gagarina 17, 87-100 Toruń

tel.: 56 611-4960
e-mail: redakcja@umk.pl
 • redakcja Portalu informacyjnego UMK i NCU News,
 • redagowanie serwisów informacyjnych dla mediów, pracowników UMK i studentów,
 • przygotowywanie publikacji na temat działalności badawczej uniwersytetu.

Kierownik - mgr Magdalena Janowska

tel.: 56 611-4960
 • zarządzanie pracą sekcji
 • redaktor naczelna portalu informacyjnego UMK
 • redaktor naczelna news.ncu.eu

Pracownicy

specjalista - mgr Anna Baran
pok.: 2, parter

nieobecność długotrwała

specjalista - mgr Marcin Behrendt
tel.: 56 611-4960
e-mail: marcin.behrendt@umk.pl

Przygotowywanie publikacji na temat działalności badawczej uniwersytetu.

Universitas Copernicana Thorunensis II, POWR.03.05.00-00-Z306/18-00

specjalista - mgr Żaneta Kopczyńska
tel.: 56 611-4960
e-mail: zaneta.kopczynska@umk.pl

Przygotowywanie publikacji na temat działalności badawczej uniwersytetu.

Universitas Copernicana Thorunensis II, POWR.03.05.00-00-Z306/18-00

referent - licencjat Liliana Radkiewicz
tel.: 56 611-4960
e-mail: liliana.radkiewicz@umk.pl
 • Obsługa serwisu informacyjnego dla mediów,
 • Obsługa serwisu informacyjnego dla studentów,
 • Obsługa serwisu informacyjnego dla doktorantów,
 • Obsługa serwisu informacyjnego dla pracowników.