COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19

 

Dział Promocji i Informacji UMK
Gagarina 11, Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-4657, 56 611-4874
fax: 56 611-4756
e-mail: promocja@umk.pl, redakcja@umk.pl, festiwal@umk.pl, program@absolwent.umk.pl, kreacja@umk.pl

Dział pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Zadania:


Kierownik - mgr Aleksander Anikowski

pok.: 2, parter
tel.: 56 611-4874
fax: 56 611-4756
e-mail: aleksander.anikowski@umk.pl

Nadzór nad zadaniami sekcji Działu Promocji i Informacji (DPI):

 • koordynacją Programu "Absolwent UMK"
 • koordynacją Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
 • nagłaśnianiem ważnych wydarzeń
 • obsługą punktu informacyjnego
 • organizacją targów Promocja Edukacyjna
 • produkcją i dystrybucją materiałów promocyjnych
 • promocją Uczelni wśród kandydatów na studia
 • redagowaniem serwisów informacyjnych dla mediów, pracowników UMK i studentów
 • redakcją strony internetowej Wiadomości
 • reklamą UMK w mediach
 • prowadzeniem stron i profili uniwersyteckich w mediach społecznościowych
 • innymi zadaniami powierzonymi DPI przez Władze Rektorskie i Kanclerskie.

 

SEKCJA KREATYWNA

e-mail: kreacja@umk.pl

Kierownik - inż. Jacek Janik

tel.: 56 611-4970
e-mail: Jacek.Janik@umk.pl
 • zarządzanie pracą sekcji
 • realizacja i montaż materiałów audio-wideo, w tym materiałów e-learningowych
 • organizacja techniczna i realizacja transmisji internetowych
 • opieka techniczna nad studiem nagrań i sprzętem telewizyjnym DPI
 • realizacja zdjęć lotniczych z wykorzystaniem bezzałogowego statku lotniczego.
 • wsparcie techniczne działalności Studenckiego Zespołu Redakcyjnego UMK TV

 

Pracownicy

specjalista - mgr Anna Jaszczuk
e-mail: anna.jaszczuk@umk.pl
 • Wykonywanie grafik na potrzeby artykułów portalu UMK,
 • wykonywanie drobnych projektów projektów graficznych na potrzeby DPI.
Zatrudnienie w wymiarze 3/4 etatu.
Universitas Copernicana Thorunensis II, POWR.03.05.00-00-Z306/18-00
specjalista - dr Łukasz Pochylski
Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56-611-2081
e-mail: kajetanp@umk.pl

Zadania realizowane w ramach Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej:

 • realizacja i montaż materiałów audio-wideo, w tym materiałów e-learningowych
 • opieka techniczna nad studiem nagrań DPI
 • realizacja zdjęć lotniczych z wykorzystaniem bezzałogowego statku lotniczego
 • wykonywanie animacji na potrzeby materiałów audio-wideo przygotowywanych przez UMK TV
starszy specjalista - mgr Andrzej Romański
Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-2077
e-mail: romski@umk.pl
 • Obsługa fotograficzna imprez centralnych UMK, w szczególności inauguracji roku akademickiego, święta Uniwersytetu i Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
 • Obsługa fotograficzna innych imprez organizowanych przez Władze Uczelni i Dział Promocji i Informacji;
 • Obsługa fotograficzna najważniejszych wydarzeń studenckich, w szczególności Juwenaliów
 • Gromadzenie i opracowywanie materiałów fotograficznych dla potrzeb informacyjnych i promocyjnych UMK
 • Realizacja zdjęć lotniczych z wykorzystaniem bezzałogowego statku lotniczego
 • prowadzenie profilu UMK na portalu Instagram.
starszy specjalista - mgr Roman Tondel
Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-2083
e-mail: rtondel@umk.pl

Zadania realizowane w ramach Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej:

 • realizacja i montaż materiałów audio-wideo, w tym materiałów e-learningowych
 • redagowanie archiwalnych, uniwersyteckich materiałów filmowych
 • prowadzenie strony UMK TV na portalu YouTube
 • tworzenie grafik na potrzeby telewizji internetowej UMK TV
 • Opieka nad działalnością Studenckiego Zespołu Redakcyjnego UMK TV, nadzór merytoryczny, organizowanie naboru, powoływanie redaktora Zespołu oraz jego zastępców

SEKCJA PROMOCYJNA
Gagarina 11, 87-100 Toruń

tel.: 56 611-4657, 56 611-4874, 56 611-2236, 56 611-2237, 56 611-4932
e-mail: promocja@umk.pl

Kierownik - mgr Magdalena Szwajda

tel.: 56 611-4657
 • zarządzanie pracą sekcji
 • Koordynacja współpracy z firmami/instytucjami przedstawiającymi propozycje reklamowe
 • Organizacja Targów Promocja Edukacyjna
 • Udział w organizacji Salonu Maturzystów ze strony UMK
 • Koordynacja udziału UMK w pozostałych targach edukacyjnych
 • Przygotowywanie kampanii reklamowych UMK w mediach elektronicznych
 • Przygotowywanie kampanii reklamowych UMK w mediach
 • Obsługa zleceń reklamowych jednostek UMK, realizowanych w ramach działalności bieżącej i projektów.

Pracownicy

specjalista - mgr Anna Bielawiec-Osińska
pok.: 3, parter
tel.: 56 611-2237, 56 611-2236
fax: 56 611-4756
e-mail: abielawiec@umk.pl, program@absolwent.umk.pl

Obsługa Programu "Absolwent UMK":

 • Redakcja drukowanych i elektronicznych materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 • Redakcja  newsletterów;
 • Pozyskiwanie nowych uczestników poprzez promocję Programu:
  • w mediach,
  • wśród studentów UMK,
  • podczas wydziałowych uroczystości wręczania dyplomów ukończenia studiów;
 • Obsługa stron internetowych Programu (tworzenie nowych stron, bieżąca aktualizacja treści);
 • Organizacja wydarzeń z udziałem absolwentów;
 • Organizacja konkursów dla absolwentów;
 • Wystawianie Kart Absolwenta UMK.
specjalista - mgr Anna Kuczborska
e-mail: akuczborska@umk.pl
specjalista - mgr Dorota Mataczyńska
tel.: 56 611-4657, 56 611-4874
e-mail: dorota.mataczynska@umk.pl
 • obsługa punktu informacyjnego w DPI,
 • udzielanie informacji telefonicznej, elektronicznej oraz w punkcie informacyjnym kandydatom na studia,
 • zamawianie materiałów promocyjnych i informacyjnych UMK,
 • sprzedaż detaliczna materiałów promocyjnych UMK,
 • dystrybucja wewnętrzna materiałów promocyjnych UMK zamówionych w systemie SEZAM,
 • obsługa zleceń na materiały promocyjne dla jednostek UMK w systemie SEZAM,
 • rozliczenia magazynowo-księgowe, przygotowywanie raportów miesięcznych DPI,
 • inwentaryzacja towarów i materiałów promocyjnych,
starszy specjalista - mgr Kinga Nemere-Czachowska
pok.: 3, parter
tel.: 56 611-2237, 56 611-2236
fax: 56 611-4756
e-mail: kingan@umk.pl, program@absolwent.umk.pl

Nadzór nad działalnością Programu „Absolwent UMK”:

 • Redakcja drukowanych i elektronicznych materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 • Redakcja  newsletterów;
 • Pozyskiwanie nowych uczestników poprzez promocję Programu:
  • w mediach,
  • wśród studentów UMK,
  • podczas wydziałowych uroczystości wręczania dyplomów ukończenia studiów;
 • Obsługa stron internetowych Programu (tworzenie nowych stron, bieżąca aktualizacja treści);
 • Organizacja wydarzeń z udziałem absolwentów;
 • Organizacja konkursów dla absolwentów;
 • Wystawianie Kart Absolwenta UMK.
specjalista - mgr Urszula Sęczyk-Bonczkowska
e-mail: ula.seczyk@umk.pl
specjalista - licencjat Michalina Seklecka
pok.: 2, parter
tel.: 56 611-4657, 56 611-4874
fax: 56 611-4756
e-mail: mseklecka@umk.pl

 • weryfikacja zgodności materiałów z Księgą Identyfikacji Wizualnej,
 • zamówienia nośników informacyjnych na potrzeby uniwersytetu,
 • system oznakowania kampusu,
 • udział w targach edukacyjnych na UMK i poza Toruniem,
 • udział w akcjach promocyjnych UMK.

 

specjalista - mgr Anna Wielbińska
pok.: 3, parter
tel.: 56 611-4932
fax: 56 611-4756
e-mail: festiwal@umk.pl

Prowadzenie  Biura Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, w szczególności:

 • Sporządzanie preliminarzy finansowych Festiwalu;
 • Prowadzenie bazy zgłoszeń imprez festiwalowych;
 • Obsługa administracyjna Rady Programowej Festiwalu;
 • Obsługa zleceń dotyczących Festiwalu;
 • Przygotowanie programu Festiwalu;
 • Przygotowanie merytoryczne stron www Festiwalu;
 • Przygotowanie części finansowej wniosków o dofinansowanie Festiwalu;
 • Przygotowanie umów dla prowadzących imprezy Festiwalu;
 • Współpraca z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Torunia;
 • Współpraca z miejskimi instytucjami kultury;
 • Rozliczanie finansowe Festiwalu;
 • Przygotowanie organizacyjne innych imprez popularyzujących naukę, w szczególności Toruńskiej Nocy Naukowców.

 

 

SEKCJA REDAKCYJNA
Gagarina 17, 87-100 Toruń

tel.: 56 611-4960
e-mail: redakcja@umk.pl
 • redakcja Portalu informacyjnego UMK i NCU News,
 • redagowanie serwisów informacyjnych dla mediów, pracowników UMK i studentów,
 • przygotowywanie publikacji na temat działalności badawczej uniwersytetu.

Kierownik - mgr Magdalena Janowska

tel.: 56 611-4960
 • zarządzanie pracą sekcji
 • prowadzenie strony UMK na portalu Facebook,
 • prowadzenie profilu UMK na portalu Twitter,
 • prowadzenie profilu UMK na portalu Linkedin,
 • realizacja zleceń na reklamę w portalach społecznościowych,
 • obsługa serwisu studenckiego na stronie głównej UMK,
 • obsługa serwisu informacyjnego dla studentów

Pracownicy

specjalista - mgr Anna Baran
pok.: 2, parter

URLOP MACIERZYŃSKI

specjalista - mgr Marcin Behrendt
tel.: 56 611-4960
e-mail: marcin.behrendt@umk.pl

Przygotowywanie publikacji na temat działalności badawczej uniwersytetu.

Universitas Copernicana Thorunensis II, POWR.03.05.00-00-Z306/18-00

specjalista - mgr Żaneta Kopczyńska
tel.: 56 611-4960
e-mail: zaneta.kopczynska@umk.pl

Przygotowywanie publikacji na temat działalności badawczej uniwersytetu.

Universitas Copernicana Thorunensis II, POWR.03.05.00-00-Z306/18-00

referent - licencjat Liliana Radkiewicz
tel.: 56 611-4960
e-mail: liliana.radkiewicz@umk.pl
 • Obsługa serwisu informacyjnego dla mediów,
 • Obsługa "Wiadomości" na stronie głównej UMK,
 • Obsługa serwisu informacyjnego dla doktorantów.
 • Obsługa serwisu informacyjnego dla pracowników.