Dział Promocji i Informacji UMK
Gagarina 11, Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-4657, 56 611-4874
fax: 56 611-4756
e-mail: promocja@umk.pl, program@absolwent.umk.pl, festiwal@umk.pl

Dział pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Zadania:


Kierownik - mgr Aleksander Anikowski

pok.: 2, parter
tel.: 56 611-4874
fax: 56 611-4756
e-mail: promocja@umk.pl

Nadzór nad zadaniami działu:

 


Z-ca Kierownika - mgr Magdalena Szwajda

tel.: 56 611-4657
 • Nadzór nad realizacją zleceń na gadżety i materiały promocyjne.
 • Koordynacja współpracy z firmami/instytucjami przedstawiającymi propozycje reklamowe;
 • Organizacja Targów Promocja Edukacyjna;
 • Udział w organizacji Salonu Maturzystów ze strony UMK;
 • Koordynacja udziału UMK w pozostałych targach edukacyjnych;
 • Przygotowywanie kampanii reklamowych UMK w mediach elektronicznych;
 • Aktualizacja danych o uczelni i ofercie dydaktycznej na portalach zewnętrznych;
 • Przygotowywanie kampanii reklamowych UMK w mediach tradycyjnych – prasie i telewizji;
 • Planowanie i organizacja akcji promocyjnej w szkołach;
 • Obsługa zleceń reklamowych jednostek UMK, realizowanych w ramach działalności bieżącej i projektów.

Pracownicy

specjalista - mgr Anna Baran
pok.: 2, parter
e-mail: promocja@umk.pl

DŁUGOTRWAŁE ZWOLNIENIE LEKARSKIE


specjalista - mgr Marcin Behrendt
e-mail: marcin.behrendt@umk.pl
specjalista - mgr Anna Bielawiec-Osińska
pok.: 3, parter
tel.: 56 611-2237, 56 611-2236
fax: 56 611-4756
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Obsługa Programu "Absolwent UMK":

 • Redakcja drukowanych i elektronicznych materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 • Redakcja  newsletterów;
 • Pozyskiwanie nowych uczestników poprzez promocję Programu:
  • w mediach,
  • wśród studentów UMK,
  • podczas wydziałowych uroczystości wręczania dyplomów ukończenia studiów;
 • Obsługa stron internetowych Programu (tworzenie nowych stron, bieżąca aktualizacja treści);
 • Organizacja wydarzeń z udziałem absolwentów;
 • Organizacja konkursów dla absolwentów;
 • Wystawianie Kart Absolwenta UMK.

specjalista - inż. Jacek Janik
tel.: 56 611-4970
e-mail: Jacek.Janik@umk.pl

Zadania realizowane w ramach Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej:

 • realizacja i montaż materiałów audio-wideo, w tym materiałów e-learningowych w oparciu o harmonogram ustalony przez redaktora naczelnego Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej (UMK TV) z kierownikiem Działu Promocji i Informacji UMK (DzPiI).
 • organizacja techniczna i realizacja transmisji internetowych na żywo za pośrednictwem UMK TV.
 • opieka techniczna nad studiem nagrań i sprzętem telewizyjnym DzPiI.
 • przygotowanie harmonogramu zajęć dydaktycznych w studiu nagrań DzPiI.
 • opieka nad zajęciami dydaktycznymi realizowanymi w studiu nagrań DzPiI.
 • realizacja zdjęć lotniczych z wykorzystaniem bezzałogowego statku lotniczego.
 • wsparcie techniczne działalności Studenckiego Zespołu Redakcyjnego UMK TV.
 • realizacja innych zadań filmowych powierzonych przez redaktora naczelnego UMK TV.

 

specjalista - mgr Magdalena Janowska
pok.: 2, parter
tel.: 56 611-4657, 56 611-4874
fax: 56 611-4756
e-mail: promocja@umk.pl
 • prowadzenie strony UMK na portalu Facebook,
 • prowadzenie profilu UMK na portalu Twitter,
 • prowadzenie profilu UMK na portalu Linkedin,
 • realizacja zleceń na reklamę w portalach społecznościowych,
 • obsługa serwisu studenckiego na stronie głównej UMK,
 • obsługa serwisu informacyjnego dla studentów,
 • redakcja materiałów promocyjnych.

specjalista - mgr Żaneta Kopczyńska
e-mail: zaneta.kopczynska@umk.pl
specjalista - mgr Dorota Mataczyńska
tel.: 56 611-4657, 56 611-4874
e-mail: dorota.mataczynska@umk.pl
 • obsługa punktu informacyjnego w DzPiI,
 • udzielanie informacji telefonicznej, elektronicznej oraz w punkcie informacyjnym kandydatom na studia,
 • zamawianie materiałów promocyjnych i informacyjnych UMK,
 • sprzedaż detaliczna materiałów promocyjnych UMK,
 • dystrybucja wewnętrzna materiałów promocyjnych UMK zamówionych w systemie SEZAM,
 • obsługa zleceń na materiały promocyjne dla jednostek UMK w systemie SEZAM,
 • rozliczenia magazynowo-księgowe, przygotowywanie raportów miesięcznych CPiI,
 • inwentaryzacja towarów i materiałów promocyjnych,
starszy specjalista - mgr Kinga Nemere-Czachowska
pok.: 3, parter
tel.: 56 611-2237, 56 611-2236
fax: 56 611-4756
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Nadzór nad działalnością Programu „Absolwent UMK”:

 • Redakcja drukowanych i elektronicznych materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 • Redakcja  newsletterów;
 • Pozyskiwanie nowych uczestników poprzez promocję Programu:
  • w mediach,
  • wśród studentów UMK,
  • podczas wydziałowych uroczystości wręczania dyplomów ukończenia studiów;
 • Obsługa stron internetowych Programu (tworzenie nowych stron, bieżąca aktualizacja treści);
 • Organizacja wydarzeń z udziałem absolwentów;
 • Organizacja konkursów dla absolwentów;
 • Wystawianie Kart Absolwenta UMK.

specjalista - mgr Łukasz Pochylski
tel.: 56-611-2081
e-mail: kajetanp@umk.pl

Zadania realizowane w ramach Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej:

 • realizacja i montaż materiałów audio-wideo, w tym materiałów e-learningowych w oparciu o harmonogram ustalony przez redaktora naczelnego Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej (UMK TV) z kierownikiem Działu Promocji i Informacji UMK (DzPiI).
 • opieka techniczna nad studiem nagrań DzPiI.
 • opieka nad zajęciami dydaktycznymi realizowanymi w studiu nagrań DzPiI.
 • realizacja zdjęć lotniczych z wykorzystaniem bezzałogowego statku lotniczego.
 • wsparcie techniczne działalności Studenckiego Zespołu Redakcyjnego UMK TV.
 • wykonywanie animacji na potrzeby materiałów audio-wideo przygotowywanych przez UMK TV.
 • realizacja innych zadań filmowych powierzonych przez redaktora naczelnego UMK TV.

 

 

referent - licencjat Liliana Radkiewicz
tel.: 56 611-4657, 56 611-4874
e-mail: liliana.radkiewicz@umk.pl
 • Obsługa serwisu informacyjnego dla mediów,
 • Obsługa "Wiadomości" na stronie głównej UMK,
 • Obsługa serwisu informacyjnego dla doktorantów.
 • Obsługa serwisu informacyjnego dla pracowników.
starszy specjalista - mgr Andrzej Romański
tel.: 56 611-2077
fax: 56 611-4756
e-mail: promocja@umk.pl
 • Obsługa fotograficzna imprez centralnych UMK, w szczególności inauguracji roku akademickiego, święta Uniwersytetu i Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
 • Obsługa fotograficzna innych imprez organizowanych przez Władze Uczelni i Dział Promocji i Informacji;
 • Obsługa fotograficzna najważniejszych wydarzeń studenckich, w szczególności Juwenaliów;
 • Gromadzenie i opracowywanie materiałów fotograficznych dla potrzeb informacyjnych i promocyjnych UMK;
 • prowadzenie profilu UMK na portalu Instagram.

specjalista - licencjat Michalina Seklecka
pok.: 2, parter
tel.: 56 611-4657, 56 611-4874
fax: 56 611-4756
e-mail: promocja@umk.pl

 • udział w targach edukacyjnych na UMK i poza Toruniem,
 • udział w akcjach promocyjnych UMK.

 


starszy specjalista - mgr Roman Tondel
tel.: 56 611 2083
e-mail: rtondel@umk.pl

Zadania realizowane w ramach Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej:

 • Zarządzanie bieżącą działalnością Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej (UMK TV), ustalanie harmonogramu zadań w porozumieniu z kierownikiem Działu Promocji i Informacji (DzPiI), organizacja nagrań filmowych, transmisji na żywo i montażu materiałów.
 • Redagowanie materiałów filmowych przygotowanych przez pracowników UMK TV.
 • Opieka nad działalnością Studenckiego Zespołu Redakcyjnego UMK TV, nadzór merytoryczny, organizowanie naboru, powoływanie redaktora Zespołu oraz jego zastępców.
 • Realizacja innych zadań powierzonych przez kierownika DzPiI.

 

 

specjalista - mgr Anna Wielbińska
pok.: 3, parter
tel.: 56 611-4932
fax: 56 611-4756
e-mail: festiwal@umk.pl

Prowadzenie  Biura Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, w szczególności:

 • Sporządzanie preliminarzy finansowych Festiwalu;
 • Prowadzenie bazy zgłoszeń imprez festiwalowych;
 • Obsługa administracyjna Rady Programowej Festiwalu;
 • Obsługa zleceń dotyczących Festiwalu;
 • Przygotowanie programu Festiwalu;
 • Przygotowanie merytoryczne stron www Festiwalu;
 • Przygotowanie części finansowej wniosków o dofinansowanie Festiwalu;
 • Przygotowanie umów dla prowadzących imprezy Festiwalu;
 • Współpraca z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Torunia;
 • Współpraca z miejskimi instytucjami kultury;
 • Rozliczanie finansowe Festiwalu;
 • Przygotowanie organizacyjne innych imprez popularyzujących naukę, w szczególności Toruńskiej Nocy Naukowców.