Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Dział Nauki

Gagarina 13, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-4917, 56 611-4264
e-mail: dn@umk.pl
Więcej informacji dla pracowników

Do zadań należy w szczególności:

 1. wykonywanie prac organizacyjno-administracyjnych związanych z realizacją programów badawczych finansowanych z budżetu państwa oraz innych źródeł krajowych;
 2. obsługa administracyjno-finansowa zadań realizowanych w ramach projektów badawczych finansowanych z budżetu państwa oraz innych źródeł krajowych;
 3. obsługa administracyjna wymiany stypendialnej w ramach funduszu naukowo-badawczego im. Theodora Koernera;
 4. nadzór nad konkursami ogłaszanymi m.in. przez MEiN, NCBiR, NCN, Uniwersytet i pomoc w przygotowaniu wniosków;
 5. pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu projektów naukowo-badawczych finansowanych ze źródeł zagranicznych;
 6. wsparcie i nadzór nad aplikowaniem o środki międzynarodowe na projekty naukowe, prowadzone przez jednostki Uniwersytetu w ramach programów finansowanych ze źródeł zagranicznych lub realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej;
 7. nadzór i wsparcie w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych, w tym realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, a także doradztwo w zakresie prowadzenia, rozliczania i raportowania projektów badawczych;
 8. informowanie o dostępnych możliwościach aplikowania o międzynarodowe środki na projekty oraz stypendia badawcze;
 9. organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla pracowników i studentów Uniwersytetu, dotyczących aplikowania o środki, a także realizacji oraz rozliczania projektów;
 10. udział w opracowywaniu procedur finansowych obowiązujących na Uniwersytecie w zakresie realizacji projektów;
 11. sprawowanie kontroli nad procesem rekrutacji i kształcenia w ramach szkół doktorskich UMK;
 12. wsparcie szkół doktorskich przy weryfikacji dyplomów kandydatów w zakresie uprawnień do podjęcia studiów w szkołach doktorskich;
 13. koordynowanie i nadzorowanie procesu przygotowania dyplomów doktorskich i habilitacyjnych;
 14. sprawowanie kontroli nad procesem nadawania stopni naukowych;
 15. obsługa administracyjno-finansowa wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów oraz wizyt gości zagranicznych;
 16. zakup i refundacja indywidualnie zakupionych biletów lotniczych, autokarowych i kolejowych przez osoby wyjeżdżające służbowo za granicę;
 17. prowadzenie bazy danych o wyjazdach i przyjazdach - ewidencja osób wyjeżdżających i przyjeżdżających, z uwzględnieniem miejsca, celu, okresu pobytu oraz sposobu finansowania;
 18. przygotowywanie „Biuletynu Działu Nauki”;
 19. prowadzenie rejestru konferencji naukowych organizowanych na Uniwersytecie;
 20. koordynacja procesu tworzenia konsorcjów naukowo-badawczych;
 21. przyjmowanie umów, rachunków i delegacji związanych z działalnością badawczą umowną i sprawdzanie ich pod względem formalnym i rachunkowym;
 22. sporządzanie dokumentów PIT 8C - PIT 11;
 23. obsługa administracyjna Zespołu ds. Strategii HR Excellence in Research;
 24. przygotowywanie sprawozdań dotyczących zadań realizowanych przez komórkę;
 25. przygotowywanie aktów prawnych z zakresu zadań komórki oraz weryfikowanie dotychczasowych regulacji prawnych w tym zakresie;
 26. koordynowanie i aktualizowanie uniwersyteckich stron internetowych związanych z zadaniami komórki i portali zewnętrznych oraz aktywność w mediach społecznościowych we współpracy z Działem Promocji i Informacji UMK;
 27. pełnienie roli jednostki realizującej dla zamówień publicznych, których przedmiotem są:
  1. bilety lotnicze, autokarowe i inne dla osób wyjeżdżających służbowo za granicę,
  2. ubezpieczenie osób służbowo wyjeżdżających za granicę;
 28. pełnienie roli jednostki merytorycznej, o której mowa w zarządzeniu Nr 7 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie jednostek merytorycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kierownik - mgr Lucyna Kejna

Coll. Biblioteka Uniwersytecka, Gagarina 13, 87-100 Toruń
pok.: 100 F

Z-ca Kierownika - mgr Monika Dyjecińska

tel.: 56 611-45-89

Pracownicy

specjalista - Eliza Głowacka
Rektorat UMK, Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 100 C
tel.: 56 611-4264
e-mail: eliza.glowacka@umk.pl
 • Przyjmowanie umów, rachunków i delegacji związanych z działalnością badawczą umowną i sprawdzanie ich pod względem formalnym i rachunkowym.
 • Przygotowanie listy wynagrodzeń dla pracowników obcych.
 • Sporządzanie rocznych PIT 11 oraz IFT1.
specjalista - mgr Jowita Konrad
pok.: 100 D
tel.: 56 611 4229
e-mail: jowita.konrad@umk.pl
 • Rozliczanie wyjazdów zagranicznych.
 • Spotkanie z pracownikiem można zarezerwować elektronicznie, korzystając z formularza dostępnego po zalogowaniu: Formularz rejestracyjny na konsultacje.
specjalista - mgr Alicja Kostrzak
Coll. Biblioteka Uniwersytecka, Gagarina 13, 87-100 Toruń
pok.: 100H
tel.: 56 611 4428
e-mail: a.kostrzak@umk.pl
specjalista - mgr Beata Kwaśniewska-Kalinowska
Rektorat, Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 100 C
tel.: 56 611-42-65
e-mail: beatakali@umk.pl
specjalista - mgr Kamila Żwirbla
pok.: 100C
tel.: 56 611-42-64
e-mail: kamilaz@umk.pl
specjalista - mgr Justyna Mindak
pok.: 100 i
tel.: 2212
e-mail: justyna.mindak@umk.pl
specjalista - mgr Martyna Morenc
pok.: 100 J
tel.: 56 611-27-97
e-mail: martynag@umk.pl
specjalista - mgr Anna Nej
pok.: 100 I
tel.: 56 611-2096
e-mail: annanej@umk.pl
specjalista - licencjat Anna Niemcewicz
pok.: 100 D
tel.: 56 611 4285, 56 611 4229
e-mail: anna.niemcewicz@umk.pl
 • Rozliczanie wyjazdów zagranicznych.
 • Spotkanie z pracownikiem można zarezerwować elektronicznie, korzystając z formularza dostępnego po zalogowaniu: Formularz rejestracyjny na konsultacje.
specjalista - mgr Alicja Roszkowska
Coll. Biblioteka Uniwersytecka, Gagarina 13, 87-100 Toruń
pok.: 100 D
tel.: 56 611 4229, 56 611 4285
e-mail: alicja.roszkowska@umk.pl
 • Rozliczanie wyjazdów zagranicznych.
 • Spotkanie z pracownikiem można zarezerwować elektronicznie, korzystając z formularza dostępnego po zalogowaniu: Formularz rejestracyjny na konsultacje.
specjalista - mgr Karolina Rusiecka
pok.: 100 H
tel.: 56 611-44-28
e-mail: karolinar@umk.pl
specjalista - mgr Marlena Rydzewska-Kwiatkowska
pok.: 100 E
tel.: 56 611 22-89
e-mail: marlenarydze@umk.pl

Obsługa projektów krajowych

specjalista - mgr Artur Szymański
pok.: 100J
tel.: 56 611-4917
e-mail: aszymanski@umk.pl
specjalista - mgr Agata Wiśniewska
Biblioteka Uniwersytecka, , 87-100 Toruń
pok.: 100H
tel.: 4826
e-mail: a_wis@umk.pl
specjalista - licencjat Agata Woźniak
Coll. Biblioteka Uniwersytecka, Gagarina 13, 87-100 Toruń
pok.: 100H
tel.: 56 611 2245
e-mail: agata.wozniak@umk.pl
mgr Katarzyna Tamborska
e-mail: klis@umk.pl

czasowo nieobecna