Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Dział Nauki

Gagarina 13, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-4917, 56 611-4264
e-mail: dn@umk.pl
Więcej informacji dla pracowników

Do zadań należy obsługa spraw związanych z działalnością naukowo-badawczą i wymianą międzynarodową pracowników w części toruńskiej Uniwersytetu, w szczególności:

 • obsługa administracyjno-finansowa zadań realizowanych w ramach projektów badawczych finansowanych z budżetu państwa oraz innych źródeł krajowych;
 • obsługa administracyjna wymiany stypendialnej w ramach funduszu naukowo-badawczego im. Theodora Koernera;
 • koordynowanie konkursów ogłaszanych m.in. przez MEiN, NCBiR, NCN, ID-UB, UE i Uniwersytet oraz pomoc w przygotowaniu wniosków i aplikowaniu;
 • udział w przygotowaniu, aplikowaniu i prowadzeniu projektów naukowo-badawczych w ramach programów finansowanych ze źródeł zagranicznych lub realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej;
 • informowanie o dostępnych możliwościach aplikowania o międzynarodowe środki na projekty oraz stypendia badawcze;
 • organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla pracowników i studentów Uniwersytetu, dotyczących aplikowania o środki, a także realizacji oraz rozliczania projektów;
 • koordynowanie procesu przygotowania dyplomów doktorskich i habilitacyjnych;
 • koordynowanie procesu nadawania stopni naukowych;
 • obsługa administracyjno-finansowa w zakresie wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów oraz wizyt gości zagranicznych;
 • prowadzenie rejestru konferencji naukowych organizowanych na Uniwersytecie;
 • koordynacja procesu tworzenia konsorcjów naukowo-badawczych w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • realizacja zakupów biletów lotniczych, autokarowych i innych oraz usług ubezpieczenia dla osób wyjeżdżających służbowo za granicę;
 • obsługa administracyjna zespołu ds. Strategii HR Excellence in Research.

Kierownik - mgr Lucyna Kejna

Coll. Biblioteka Uniwersytecka, Gagarina 13, 87-100 Toruń
pok.: 100 F
tel.: 2225

Z-ca Kierownika - mgr Monika Dyjecińska

tel.: 56 611-45-89

Pracownicy

specjalista - Eliza Głowacka
Rektorat UMK, Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 100 C
tel.: 56 611-4264
e-mail: eliza.glowacka@umk.pl
 • Przyjmowanie umów, rachunków i delegacji związanych z działalnością badawczą umowną i sprawdzanie ich pod względem formalnym i rachunkowym.
 • Przygotowanie listy wynagrodzeń dla pracowników obcych.
 • Sporządzanie rocznych PIT 11 oraz IFT1.
specjalista - mgr Jowita Konrad
pok.: 100 D
tel.: 56 611 4229
e-mail: jowita.konrad@umk.pl
 • Rozliczanie wyjazdów zagranicznych.
 • Spotkanie z pracownikiem można zarezerwować elektronicznie, korzystając z formularza dostępnego po zalogowaniu: Formularz rejestracyjny na konsultacje.
specjalista - mgr Alicja Kostrzak
Coll. Biblioteka Uniwersytecka, Gagarina 13, 87-100 Toruń
pok.: 100H
tel.: 56 611 4428
e-mail: a.kostrzak@umk.pl
specjalista - mgr Beata Kwaśniewska-Kalinowska
Rektorat, Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 100 C
tel.: 56 611-42-65
e-mail: beatakali@umk.pl
specjalista - mgr Kamila Żwirbla
pok.: 100C
tel.: 56 611-42-64
e-mail: kamilaz@umk.pl
specjalista - mgr Justyna Mindak
pok.: 100 i
tel.: 2212
e-mail: justyna.mindak@umk.pl
specjalista - mgr Martyna Morenc
pok.: 100 J
tel.: 56 611-27-97
e-mail: martynag@umk.pl
specjalista - mgr Anna Nej
pok.: 100 I
tel.: 56 611-2096
e-mail: annanej@umk.pl
specjalista - licencjat Anna Niemcewicz
pok.: 100 D
tel.: 56 611 4285, 56 611 4229
e-mail: anna.niemcewicz@umk.pl
 • Rozliczanie wyjazdów zagranicznych.
 • Spotkanie z pracownikiem można zarezerwować elektronicznie, korzystając z formularza dostępnego po zalogowaniu: Formularz rejestracyjny na konsultacje.
specjalista - mgr Alicja Roszkowska
Coll. Biblioteka Uniwersytecka, Gagarina 13, 87-100 Toruń
pok.: 100 D
tel.: 56 611 4229, 56 611 4285
e-mail: alicja.roszkowska@umk.pl
 • Rozliczanie wyjazdów zagranicznych.
 • Spotkanie z pracownikiem można zarezerwować elektronicznie, korzystając z formularza dostępnego po zalogowaniu: Formularz rejestracyjny na konsultacje.
specjalista - mgr Karolina Rusiecka
pok.: 100 H
tel.: 56 611-44-28
e-mail: karolinar@umk.pl
specjalista - mgr Marlena Rydzewska-Kwiatkowska
pok.: 100 E
tel.: 56 611 22-89
e-mail: marlenarydze@umk.pl

Obsługa projektów krajowych

specjalista - mgr Artur Szymański
pok.: 100J
tel.: 56 611-4917
e-mail: aszymanski@umk.pl
specjalista - mgr Agata Wiśniewska
Biblioteka Uniwersytecka, , 87-100 Toruń
pok.: 100H
tel.: 4826
e-mail: a_wis@umk.pl
specjalista - licencjat Agata Woźniak-Płaza
Coll. Biblioteka Uniwersytecka, Gagarina 13, 87-100 Toruń
pok.: 100H
tel.: 56 611 2245
e-mail: agata.wozniak@umk.pl
mgr Katarzyna Tamborska
e-mail: klis@umk.pl

czasowo nieobecna