Dział Nauki
Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-2289, 56 611-4917
fax: 56 611-2289
e-mail: dn@umk.pl
Więcej informacji dla pracowników
 • Wykonywanie prac organizacyjno-administracyjnych związanych z realizacją programów badawczych.
 • Pełna obsługa administracyjno-finansowa zadań realizowanych w ramach projektów badawczych finansowanych z budżetu państwa oraz innych źródeł krajowych.
 • Nadzór nad konkursami ogłaszanymi m.in. przez MNiSW, NCBiR, NCN, UMK i pomoc w przygotowaniu wniosków. 
 • Koordynowanie procesu przygotowywania wniosków dotyczących działalności statutowej (w tym SPUB), oceny parametrycznej, inwestycji n-b aparaturowych i budowlanych.
 • Przygotowywanie informacji do strony internetowej „Badania naukowe”.
 • Przygotowywanie "Biuletynu pionu ds. organizacji badań naukowych, współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym".

Kierownik - mgr Lucyna Kejna

tel.: 56 611-2225

Kierownik Punktu Kontaktowego 7 Programu Ramowego
projekty naukowo-badawcze

http://www.irpo.umk.pl/
http://www.irpo.umk.pl/pk/ 

Pracownicy

specjalista - dr Dobrosława Bartoszek-Bober
pok.: 318
tel.: 56 611 45 89
e-mail: dobroslawabb@umk.pl
specjalista - Eliza Głowacka
Rektorat UMK, Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 316
tel.: 56 611-4264
e-mail: eliza.glowacka@umk.pl
 • Przyjmowanie umów, rachunków i delegacji związanych z działalnością badawczą umowną i sprawdzanie ich pod względem formalnym i rachunkowym.
 • Przygotowanie listy wynagrodzeń dla pracowników obcych.
 • Sporządzanie rocznych PIT 11 oraz IFT1.
specjalista - mgr Beata Kwaśniewska-Kalinowska
Rektorat, Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 316
tel.: 56 611-42-65
fax: 56 611-22-89
e-mail: beatakali@umk.pl
starszy specjalista - mgr Ewa Liczmańska
Rektorat UMK, Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 316
tel.: 56 611-2289, 56 611-4265
e-mail: ewa.liczmanska@umk.pl
 • Przyjmowanie umów, rachunków i delegacji związanych z działalnością badawczą umowną i sprawdzanie ich pod względem formalnym i rachunkowym.
 • Przygotowanie listy wynagrodzeń dla nauczycieli.
 • Sporządzanie PIT 8C.
specjalista - mgr Kamila Żwirbla
pok.: 316
tel.: 56 611-42-64
e-mail: kamilaz@umk.pl
specjalista - mgr Martyna Morenc
pok.: 301
tel.: 56 611-48-26
e-mail: martynag@umk.pl
specjalista - mgr Anna Nej
pok.: 302
tel.: 56 611-2096
e-mail: annanej@umk.pl
specjalista - mgr Karolina Rusiecka
e-mail: karolinar@umk.pl
specjalista - mgr Artur Szymański
pok.: 318
tel.: 56 611-4917
e-mail: aszymanski@umk.pl
mgr Katarzyna Tamborska
e-mail: klis@umk.pl

czasowo nieobecna