Dział Nauki
Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-2289, 56 611-4917
fax: 56 611-2289
e-mail: dn@umk.pl
Więcej informacji dla pracowników
 • Wykonywanie prac organizacyjno-administracyjnych związanych z realizacją programów badawczych.
 • Pełna obsługa administracyjno-finansowa zadań realizowanych w ramach projektów badawczych finansowanych z budżetu państwa oraz innych źródeł krajowych.
 • Nadzór nad konkursami ogłaszanymi m.in. przez MNiSW, NCBiR, NCN, UMK i pomoc w przygotowaniu wniosków. 
 • Koordynowanie procesu przygotowywania wniosków dotyczących działalności statutowej (w tym SPUB), oceny parametrycznej, inwestycji n-b aparaturowych i budowlanych.
 • Przygotowywanie informacji do strony internetowej „Badania naukowe”.
 • Przygotowywanie "Biuletynu pionu ds. organizacji badań naukowych, współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym".

Kierownik - dr Marta Jaworska

pok.: 317
tel.: 56 611-2225
fax: 56 611-2289
e-mail: jaworska@umk.pl

ZESPÓŁ DS. ORGANIZACJI KRAJOWYCH BADAŃ NAUKOWYCH

Pracownicy

samodzielny referent - dr Dobrosława Bartoszek-Bober
pok.: 318
tel.: 56 611 45 89
e-mail: dobroslawabb@umk.pl
samodzielny referent - mgr Joanna Biegajska
e-mail: joannabiegajska@umk.pl
p. o. dyrektora ds. nauki i współpracy z zagranicą - mgr Karolina Jarzynka
pok.: 510
tel.: 56 611-42-90
fax: 56 611-22-89
e-mail: karolina.jarzynka@umk.pl
samodzielny referent - mgr Anna Nej
pok.: 302
tel.: 56 611-2096
e-mail: annanej@umk.pl
samodzielny referent - mgr Artur Szymański
pok.: 318
tel.: 56 611-4917
e-mail: aszymanski@umk.pl
specjalista - mgr Katarzyna Tamborska

czasowo nieobecna

ZESPÓŁ DS. ROZLICZEŃ KRAJOWYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH

Kierownik - mgr Ewa Liczmańska

pok.: 316
tel.: 56 611-2289
e-mail: ewa.liczmanska@umk.pl
 • Przyjmowanie umów, rachunków i delegacji związanych z działalnością badawczą umowną i sprawdzanie ich pod względem formalnym i rachunkowym.
 • Przygotowanie listy wynagrodzeń dla nauczycieli.
 • Sporządzanie PIT 8C.

Pracownicy

samodzielny referent - Eliza Głowacka
pok.: 316
tel.: 56 611-4264
e-mail: eliza.glowacka@umk.pl
 • Przyjmowanie umów, rachunków i delegacji związanych z działalnością badawczą umowną i sprawdzanie ich pod względem formalnym i rachunkowym.
 • Przygotowanie listy wynagrodzeń dla pracowników obcych.
 • Sporządzanie rocznych PIT 11 oraz IFT1.
specjalista - mgr Beata Kwaśniewska-Kalinowska
pok.: 316
tel.: 56 611-42-65
fax: 56 611-22-89
e-mail: beatakali@umk.pl
samodzielny referent - mgr Kamila Żwirbla
pok.: 316
tel.: 56 611-42-64
e-mail: kamilaz@umk.pl