COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19

 

Dział Nauki
Gagarina 13, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-4917, 56 611-4264
e-mail: dn@umk.pl
Więcej informacji dla pracowników
  • Wykonywanie prac organizacyjno-administracyjnych związanych z realizacją programów badawczych.
  • Obsługa administracyjno-finansowa zadań realizowanych w ramach projektów badawczych finansowanych z budżetu państwa oraz innych źródeł krajowych.
  • Nadzór nad konkursami ogłaszanymi m.in. przez MNiSW, NCBiR, NCN, UMK i pomoc w przygotowaniu wniosków. 
  • Przygotowywanie informacji do strony internetowej „Badania naukowe”.
  • Przygotowywanie "Biuletynu Działu Nauki".

Kierownik - mgr Lucyna Kejna

Coll. Biblioteka Uniwersytecka, Gagarina 13, 87-100 Toruń
pok.: 100 F

Pracownicy

specjalista - mgr Ewa Chilmanowicz
pok.: 100 J
tel.: 56-611-44-28
e-mail: echilmanowicz@umk.pl
specjalista - mgr Monika Dyjecińska
pok.: 100 E
tel.: 56 611-45-89
e-mail: Monika.Dyjecinska@umk.pl
specjalista - Eliza Głowacka
Rektorat UMK, Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 100 C
tel.: 56 611-4264
e-mail: eliza.glowacka@umk.pl
  • Przyjmowanie umów, rachunków i delegacji związanych z działalnością badawczą umowną i sprawdzanie ich pod względem formalnym i rachunkowym.
  • Przygotowanie listy wynagrodzeń dla pracowników obcych.
  • Sporządzanie rocznych PIT 11 oraz IFT1.
specjalista - mgr Jowita Konrad
pok.: 100 D
tel.: 56 611 4229
e-mail: jowita.konrad@umk.pl
referent - mgr Magdalena Koprowska
pok.: 100 I
tel.: 56-611-22-12
e-mail: m.koprowska@umk.pl
specjalista - mgr Beata Kwaśniewska-Kalinowska
Rektorat, Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 100 C
tel.: 56 611-42-65
e-mail: beatakali@umk.pl
specjalista - mgr Martyna Morenc
pok.: 100 H
tel.: 56 611-48-26
e-mail: martynag@umk.pl
specjalista - mgr Anna Nej
pok.: 100 I
tel.: 56 611-2096
e-mail: annanej@umk.pl
specjalista - licencjat Anna Niemcewicz
pok.: 100 D
tel.: 56 611 4285, 56 611 4229
e-mail: anna.niemcewicz@umk.pl
specjalista - mgr Karolina Rusiecka
pok.: 100 J
tel.: 56 611-44-28
e-mail: karolinar@umk.pl
specjalista - mgr Marlena Rydzewska-Kwiatkowska
pok.: 100 H
tel.: 56 611 22-89
e-mail: marlenarydze@umk.pl

Obsługa projektów krajowych

specjalista - mgr Artur Szymański
pok.: 100 E
tel.: 56 611-4917
e-mail: aszymanski@umk.pl
specjalista - Małgorzata Wysocka
pok.: 100 D
tel.: 56 611 4229, 56 611 4285
e-mail: kossak@umk.pl

Zakup i rozliczanie biletów osób wyjeżdżających służbowo za granicę. Przygotowywanie zwrotu kosztów wyjazdu służbowego samochodem prywatnym wg tzw. kilometrówki.
Sporządzanie planów i koordynacja wyjazdów na staże i stypendia rządowe pracowników i studentów UMK.
Obsługa administracyjna gości francuskojęzycznych.

mgr Katarzyna Tamborska
e-mail: klis@umk.pl

czasowo nieobecna