COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Wiadomości dla studentów

Wiadomości dla studentów

 Wiadomości dla studentów

Kolejne stypendia za publikacje

2018-06-13

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przyznał kolejne stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe.

Stypendia otrzymali następujący naukowcy z UMK:

  • prorektor UMK ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska z Wydziału Farmaceutycznego CM (udział procentowy - 100%) za publikację Quantifying atherogenic lipoproteins : current and future challenges in the era of personalized medicine and VLDL cholesterol : a consensus statement from EAS and EFLM w "Clinical Chemistry 2018", Vol. 64, nr 6, s. 1006-1033, Impact Factor: 8.008, punktacja MNiSW: 50.000;

  • prof. dr hab. Tomasz Ważny z Wydziału Sztuk Pięknych UMK (udział procentowy - 100%) za publikację Middle Bronze Age societies and barrow line chronology : a case study from the Bukivna "necropolis", Upper Dniester Basin, Ukraine w "Journal of Archaeological Science", Vol. 95 2018, S. 40-51, Impact Factor ISI: 2.602, punktacja MNiSW: 35.000;

  • prof. dr hab. Tomasz Ważny z Wydziału Sztuk Pięknych UMK (udział procentowy - 100%) za publikację Timber resources, transport and woodworking techniques in post-medieval Andalusia (Spain) : insights from dendroarchaeological research on historic roof structures w "Journal of Archaeological Science", Vol. 95 2018. S. 64-75, Impact Factor ISI: 2.602, punktacja MNiSW: 35.000;
  • dr Stefany Cárdenas-Pérez z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (udział procentowy - 100%) za publikację Recent advances in atomic force microscopy for assessing the nanomechanical properties of food materials w "Trends in Food Science and Technology 2018", s. 1-14, Impact Factor ISI: 5.191, punktacja MNiSW: 50.000;
  • dr Adam Fedyniuk, dr Daniel Żuromski oraz dr Ewelina Marek z Wydziału Humanistycznego (udział procentowy - dr A. Fedyniuk: 46%, dr D. Żuromski: 46% oraz dr E. Marek: 8%) za publikację Can new technologies make us more human? An inquiry on VR technologies in social cognition w "Frontiers in Psychology 2018", s. 1-8, Impact Factor ISI: 2.321, punktacja MNiSW: 35.000;

  • dr Wojciech Filipiak z Wydziału Farmaceutycznego CM (udział procentowy - 100%) za publikację Predicting the future from the past: volatile markers for respiratory infections w "European Respiratory Journal", Impact Factor: 10.569, punktacja MNiSW: 45.000.