Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Inne fundacje i stypendia

Fundacje

Zobacz także wykaz Fundacji:

Stypendia na wyjazdy zagraniczne

Internetowe bazy stypendialne