Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Postępowanie rekrutacyjne

Kandydaci posiadający osiągnięcia sportowe

Kierunki Kampusu Toruńskiego

W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki (pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie) prowadzone przez wydziały kampusu toruńskiego, z wyjątkiem kierunków, na których obowiązuje egzamin wstępny tj.: architektura wnętrz, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, malarstwo, sztuka mediów i edukacja wizualna, teologia kapłańska, maksymalną liczbę punktów uzyskują kandydaci pozostałych kierunków, posiadający osiągnięcia sportowe:

Osiągnięcia sportoweKierunki
Aktualna klasa mistrzowska międzynarodowa, klasa mistrzowska lub pierwsza klasa sportowa w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich Wszystkie kierunki studiów kampusu toruńskiego, poza kierunkami wymienionymi przed tabelą

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki drugiego stopnia prowadzone przez wydziały kampusu toruńskiego, z wyjątkiem kierunków, na których obowiązuje egzamin wstępny, maksymalną liczbę punktów uzyskują kandydaci pozostałych kierunków, posiadający osiągnięcia sportowe:

Osiągnięcia sportoweKierunki
Aktualna klasa mistrzowska międzynarodowa, klasa mistrzowska lub pierwsza klasa sportowa w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich Wszystkie kierunki studiów kampusu toruńskiego, poza kierunkami wymienionymi przed tabelą

 

Z uprawnień można skorzystać w ciągu dwóch lat od dnia wydania zaświadczenia, nie dłużej jednak niż do dnia utraty jego ważności.

Podstawą do uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez polski związek sportowy o aktualnej klasie mistrzowskiej, międzynarodowej lub pierwszej klasie sportowej w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich; a w przypadku polskich związków sportowych nieprzyznających klas sportowych w postaci opinii tegoż związku sportowego o wysokim poziomie sportowym kandydata i wykazu jego osiągnięć sportowych oraz pozytywnej opinii Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Sportowego.

Podstawą do uzyskania uprawnień jest również zaświadczenie wydane przez zagraniczne związki sportowe o udziale kandydata w reprezentacji kraju na Igrzyskach Olimpijskich lub Uniwersjadzie lub Mistrzostwach Świata (również akademickich) lub Mistrzostwach Europy (również akademickich) lub uzyskania miejsc 1 - 3 zajętych w mistrzostwach kraju.

Kandydaci Ci są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej za wyjątkiem kierunków studiów, na które obowiązuje egzamin wstępny.

 

Kierunki Collegium Medicum

W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki prowadzone przez wydziały kampusu bydgoskiego (Collegium Medicum) maksymalną liczbę punktów uzyskują kandydaci posiadający osiągnięcia sportowe (więcej informacji)