Zarejestruj się Zaloguj się
Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne

 Postępowanie rekrutacyjne

Kandydaci posiadający osiągnięcia sportowe

Kierunki Kampusu Toruńskiego

W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki (pierwszego stopnia, jednolite magisterskie oraz drugiego stopnia) prowadzone przez wydziały kampusu toruńskiego, z wyjątkiem kierunków, na których obowiązuje egzamin wstępny, maksymalną liczbę punktów uzyskują kandydaci posiadający osiągnięcia sportowe:

Osiągnięcia sportowe:

Kierunki:

Aktualna klasa mistrzowska międzynarodowa, klasa mistrzowska lub pierwsza klasa sportowa w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich

administracja
archeologia
architektura informacji
architektura wnętrz*
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
astronomia
automatyka i robotyka
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo wewnętrzne
biologia
biologia sądowa
biotechnologia
chemia
chemia i technologia żywności
chemia kosmetyczna
chemia medyczna
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ekonomia
etnologia - antropologia kulturowa
filologia angielska
filologia bałkańska
filologia germańska
japonistyka
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
filologia polska
filologia polska jako obca
filologia romańska
filologia rosyjska
filologia włoska
filozofia
finanse i rachunkowość
fizyka
fizyka techniczna
geografia
gospodarka przestrzenna
grafika*
historia
historia sztuki
informatyka
informatyka stosowana
kognitywistyka
komparatystyka literacko-kulturowa
komunikacja i psychologia w biznesie
konserwacja i restauracja dzieł sztuki*
krytyka artystyczna
kulturoznawstwo
lingwistyka praktyczna i copywriting
lingwistyka stosowana- j. francuski (z j. arabskim albo z j. czeskim albo z j. hiszpańskim) 
lingwistyka stosowana- j. rosyjski (z j. arabskim albo z j. czeskim albo z j. hiszpańskim) 
lingwistyka stosowana- j. włoski (z j. arabskim albo z j. czeskim albo z j. hiszpańskim)
logistyka
malarstwo*
matematyka
matematyka stosowana
matematyka i ekonomia
medioznawstwo
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
nauki o rodzinie
ochrona dóbr kultury
pedagogika
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pedagogika specjalna
politologia
praca socjalna
prawo
psychologia
socjologia
sport i wellness
stosunki międzynarodowe
studia skandynawsko-bałtyckie
sztuka mediów i edukacja wizualna*
teologia
turystyka i rekreacja
weterynaria
wojskoznawstwo
zarządzanie

*kierunki, na które obowiązuje egzamin wstępny

Z uprawnień można skorzystać w ciągu dwóch lat od dnia wydania zaświadczenia, nie dłużej jednak niż do dnia utraty jego ważności.

Podstawą do uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez polski związek sportowy o aktualnej klasie mistrzowskiej, międzynarodowej lub pierwszej klasie sportowej w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich; a w przypadku polskich związków sportowych nieprzyznających klas sportowych w postaci opinii tegoż związku sportowego o wysokim poziomie sportowym kandydata i wykazu jego osiągnięć sportowych oraz pozytywnej opinii Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Sportowego.

Podstawą do uzyskania uprawnień jest również zaświadczenie wydane przez zagraniczne związki sportowe o udziale kandydata w reprezentacji kraju na Igrzyskach Olimpijskich lub Uniwersjadzie lub Mistrzostwach Świata (również akademickich) lub Mistrzostwach Europy (również akademickich) lub uzyskania miejsc 1 - 3 zajętych w mistrzostwach kraju.

Kandydaci Ci są także zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej, dotyczy to wszystkich kierunków studiów.

Zaświadczenie o osiągnięciach sportowych należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do ostatniego dnia rejestracji (więcej).

Kierunki Collegium Medicum

W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki prowadzone przez wydziały kampusu bydgoskiego (Collegium Medicum) maksymalną liczbę punktów uzyskują kandydaci posiadający osiągnięcia sportowe:

Osiągnięcia sportowe:

Kierunki:

Aktualna klasa mistrzowska międzynarodowa, klasa mistrzowska lub pierwsza klasa sportowa w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich

dietetyka

fizjoterapia

ratownictwo medyczne

zdrowie publiczne

Z uprawnień można skorzystać w ciągu dwóch lat od dnia wydania zaświadczenia, nie dłużej jednak niż do dnia utraty jego ważności.

Podstawą do uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez polski związek sportowy o aktualnej klasie mistrzowskiej, międzynarodowej lub pierwszej klasie sportowej w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich; a w przypadku polskich związków sportowych nieprzyznających klas sportowych w postaci opinii tegoż związku sportowego o wysokim poziomie sportowym kandydata i wykazu jego osiągnięć sportowych oraz pozytywnej opinii Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Collegium Medicum.

Podstawą do uzyskania uprawnień jest również zaświadczenie wydane przez zagraniczne związki sportowe o udziale kandydata w reprezentacji kraju na Igrzyskach Olimpijskich lub Uniwersjadzie lub Mistrzostwach Świata (również akademickich) lub Mistrzostwach Europy (również akademickich) lub uzyskania miejsc 1 - 3 zajętych w mistrzostwach kraju.

Kandydaci Ci są także zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Zaświadczenie o osiągnięciach sportowych należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do ostatniego dnia rejestracji (więcej).