Zaloguj się
Kandydaci posiadający osiągnięcia sportowe
Strona główna > Kandydaci > Kandydaci posiadający osiągnięcia sportowe

Kandydaci posiadający osiągnięcia sportowe

Strona główna > Kandydaci > Kandydaci posiadający osiągnięcia sportowe

 Kandydaci posiadający osiągnięcia sportowe

Kandydaci posiadający osiągnięcia sportowe

Kierunki Kampusu Toruńskiego

W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki prowadzone przez wydziały kampusu toruńskiego, z wyjątkiem kierunków, na których obowiązuje egzamin wstępny, maksymalną liczbę punktów uzyskują kandydaci posiadający osiągnięcia sportowe:

Osiągnięcia sportowe:

Kierunki:

Aktualna klasa mistrzowska międzynarodowa, klasa mistrzowska lub pierwsza klasa sportowa w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich

administracja
agrobiologia
archeologia
architektura informacji
architektura wnętrz*
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
astronomia
automatyka i robotyka
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo wewnętrzne
biologia
biologia sądowa
biotechnologia
chemia
chemia i technologia żywności
chemia kosmetyczna
chemia medyczna
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ekonomia
etnologia - antropologia kulturowa
filologia angielska
filologia bałkańska
filologia germańska
japonistyka
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
filologia polska

filologia polska jako obca
filologia romańska
filologia rosyjska
filologia włoska
filozofia
finanse i rachunkowość
fizyka
fizyka techniczna
geografia
gospodarka przestrzenna
grafika*
historia
historia sztuki
informatyka
informatyka stosowana
język obcy w biznesie
kognitywistyka
komparatystyka literacko-kulturowa
komunikacja i psychologia w biznesie
konserwacja i restauracja dzieł sztuki*
krytyka artystyczna
kulturoznawstwo
lingwistyka praktyczna i copywriting
lingwistyka stosowana- j. francuski z j. arabskim
lingwistyka stosowana- j. francuski z j. hiszpańskim
lingwistyka stosowana- j. rosyjski z j. czeskim
lingwistyka stosowana- j. włoski z j. hiszpańskim

logistyka

logopedia*
malarstwo*
matematyka
matematyka stosowana
matematyka i ekonomia
materiały współczesnych technologii
medioznawstwo
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
nauki o rodzinie
ochrona dóbr kultury
ochrona środowiska
organizacja opieki nad osobą starszą
pedagogika
pedagogika medialna
pedagogika specjalna
politologia
praca socjalna
prawo
psychologia
religioznawstwo
rzeźba*
socjologia
sport i wellness
stosunki międzynarodowe
studia miejskie
studia skandynawsko-bałtyckie
sztuka mediów i edukacja wizualna*
teologia

tourism management
turystyka i rekreacja
wojskoznawstwo
zarządzanie
zarządzanie informacją i bibliologia

*kierunki, na które obowiązuje egzamin wstępny

Z uprawnień można skorzystać w ciągu trzech lat od dnia wydania zaświadczenia, nie dłużej jednak niż do dnia utraty jego ważności.

Podstawą do uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez polski związek sportowy określające rodzaj klasy sportowej oraz osiągnięcia sportowe będące podstawą jej przyznania.

Kandydaci Ci są także zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej, dotyczy to wszystkich kierunków studiów.

Kierunki Collegium Medicum

W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki prowadzone przez wydziały kampusu bydgoskiego (Collegium Medicum) maksymalną liczbę punktów uzyskują kandydaci posiadający osiągnięcia sportowe:

Osiągnięcia sportowe:

Kierunki:

Aktualna klasa mistrzowska międzynarodowa, klasa mistrzowska lub pierwsza klasa sportowa w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich

dietetyka

fizjoterapia

ratownictwo medyczne

zdrowie publiczne

Z uprawnień można skorzystać w ciągu trzech lat od dnia wydania zaświadczenia, nie dłużej jednak niż do dnia utraty jego ważności.

Podstawą do uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez polski związek sportowy określające rodzaj klasy sportowej oraz osiągnięcia sportowe będące podstawą jej przyznania.

Kandydaci Ci są także zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.