Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne (studia 2. stopnia)

Czym jest bezpieczeństwo wewnętrzne?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów, który powstał w odpowiedzi na złożone i nowe wyzwania współczesnego świata. Aby sprostać tym wymaganiom, po pierwszym semestrze studiów studenci wybierają jedną z dwóch specjalizacji:

  • zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej,
  • zarządzanie i ochrona infrastruktury krytycznej.

Dlaczego warto studiować bezpieczeństwo wewnętrzne na WNoPiB UMK?

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest obecnie jednym z popularnych kierunków z zakresu nauk społecznych. W jego ramach student zdobywa niezbędną wiedzę ogólną na temat funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa. Uzyskuje również wiedzę specjalistyczną, m.in. w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów, zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Wiedzę, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa i ochrony obywateli w stanach zagrożeń, a także kadra organizacji pozarządowych zajmująca się sprawami bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

BW jest kierunkiem interdyscyplinarnym – jego absolwenci zyskują solidną wiedzę teoretyczną związaną z elementami obronności, polityki, ekonomii, prawa oraz socjologii, którą z powodzeniem mogą wykorzystać praktycznie, potrafią celnie analizować i prognozować zagrożenia, a także skutecznie rozwiązywać problemy z zakresu bezpieczeństwa.


Oferta dla studentów-sportowców

Bezpieczeństwo narodowe jest jednym z preferowanych kierunków studiów oferowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ramach programu "Kariera dwutorowa student-sportowiec", pozwalającym na elastyczne łączenie nauki akademickiej z karierą sportową.

Kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym i są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Nasi studenci

Aneta Rygielska, polska bokserka, reprezentantka Polski na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu 2024, wicemistrzyni Europy, mistrzyni Polski, absolwentka kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – uczestniczka programu "Kariera dwutorowa".


Co po studiach?

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są przygotowani do podjęcia pracy w organach administracji publicznej różnego szczebla. Dotyczy to zwłaszcza zatrudnienia w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz w organach i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie, w szczególności w:

  • jednostkach samorządu terytorialnego,
  • administracji rządowej,
  • centrach zarządzania kryzysowego,
  • policji i służbach specjalnych

oraz sektorze prywatnym jako:

  • specjalista z zakresu ochrony informacji niejawnych,
  • analityk w firmach z sektorów cechujących się dużą dynamiką zmian,
  • specjalista z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej i planowania kryzysowego,
  • specjalista z zakresu ochrony osób i mienia.

Studia na BW przygotowują również kadrę do pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się sprawami z zakresu bezpieczeństwa, m.in. bezpieczeństwem ekologicznym, socjalnym, zapobieganiem przestępczości, ochroną praw człowieka.

Gdzie pracują absolwenci UMK?

Najlepszy absolwent Wydziału w roku akademickim 2022/2023

Film promocyjny