Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: wychowanie fizyczne i sport (s2)

Wychowanie fizyczne i sport

Kierunek wychowanie fizyczne i sport to nowa propozycja UMK w Toruniu, która jest skierowana głównie do kandydatów uprawiających w przeszłości lub/i obecnie sport, do osób, które mają jasno sprecyzowane zainteresowania sportowe i rekreacyjno-zdrowotne, a przede wszystkim dla absolwentów kierunku sport i wellness na UMK (studiów 1 stopnia, profil praktyczny). Propozycja programu studiów daje możliwość absolwentom uzyskania co najmniej dwóch kompetencji i kwalifikacji zawodowych, np. tytułu trenera przygotowania motorycznego i nauczyciela wychowania fizycznego.

Przy wyborze modułu nauczycielskiego "Nauczyciel wychowania fizycznego" niezbędne jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie nauk o kulturze fizycznej lub nauk o zdrowiu.

Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne osiągane podczas studiów I i II stopnia łącznie. Kwalifikacje nauczycielskie uzyska osoba, która ukończy studia I i II stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem (lub na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu).

Kierunek wychowanie fizyczne i sport jest konsekwencją intensywnych działań UMK w zakresie rozwoju sportu akademickiego polegającego między innymi na: uruchomieniu programu kariery dwutorowej dla studentów-sportowców, uruchomieniu studiów pierwszego stopnia na kierunku sport i wellness, zwiększeniu potencjału kadrowego specjalistów reprezentujących nauki o kulturze fizycznej, rozbudowie bazy sportowej Uniwersytetu, a szczególnie planu uruchomienia laboratorium wysiłku fizycznego.


Dlaczego warto studiować wychowanie fizyczne i sport w Instytucie Nauk Pedagogicznych na UMK?

Jest to jedyny kierunek studiów o charakterze sportowym i edukacyjnym (połączenie dyscypliny pedagogika z naukami o kulturze fizycznej) realizowany przez uczelnie publiczne w Polsce, w zakresie obejmującym zagadnienia sportu, wychowania fizycznego i rekreacji.

Do dyspozycji studentów kierunku jest bogata baza Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych oraz Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK w Toruniu.


Oferta dla studentów-sportowców

[fot. UEC - Union Européenne de Cyclisme]

Wychowanie fizyczne i sport jest jednym z preferowanych kierunków studiów oferowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ramach programu "Kariera dwutorowa student-sportowiec", pozwalającym na elastyczne łączenie nauki akademickiej z karierą sportową.

Kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym i są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Nasi studenci

Anna Sagan, dyscyplina: kolarstwo

Jestem studentką II roku na kierunku Wychowanie fizyczne i sport. Należę do Toruńskiego Klubu Kolarskiego Pacific. Dzięki pionierskiemu programowi kariery dwutorowej mogę rozwijać się na płaszczyźnie naukowej oraz sportowej. Dało mi to nowe możliwości, które potwierdziłam zdobywając brązowy medal Mistrzostw Europy oraz triumfowałam na Mistrzostwach Polski. Sport towarzyszy mi od najmłodszych lat. Dzięki Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika mam możliwość studiowania zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, zbierania doświadczeń oraz przygotowania się do zawodu. Doświadczona kadra uczelni chętnie służy radą i pomocą. Zachęcam do podjęcia studiów na UMK, a pasjonatów sportu – do studiowania na kierunkach Sport i wellness oraz Wychowanie fizyczne i sport, których ukończenie daje wiele możliwości późniejszej pracy.


Co po studiach?

Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku wychowanie fizyczne i sport będą mogli podjąć pracę jako:

 • nauczyciele wychowania fizycznego w placówkach oświatowych (szkołach publicznych i niepublicznych, szkołach policealnych, szkołach wyższych, placówkach dokształcania i doskonalenia zawodowego itd.),
 • wychowawcy wypoczynku na obozach i koloniach,
 • trenerzy przygotowania motorycznego w klubach sportowych i fitness klubach,
 • trenerzy odnowy biologicznej w fitness klubach, klubach sportowych, ośrodkach wellness i SPA.

Z eksperckich raportów krajowych i europejskich publikowanych w ostatnich pięciu latach wynika, że istnieje duże zapotrzebowanie na kompetentnych i profesjonalnych nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów działających na rynku sportowym, rekreacyjnym, prozdrowotnym i turystyczno-wypoczynkowym w Polsce i wielu krajach Unii Europejskiej. Należy podkreślić fakt, iż absolwenci kierunku wychowanie fizyczne i sport będą mogli prowadzić szeroką, własną działalność gospodarczą.

Galeria zdjęć

 [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański]