Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: wychowanie fizyczne i sport (s2)

Wychowanie fizyczne i sport

Kierunek wychowanie fizyczne i sport to nowa propozycja UMK w Toruniu, która jest skierowana głównie do kandydatów uprawiających w przeszłości lub/i obecnie sport, do osób, które mają jasno sprecyzowane zainteresowania sportowe i rekreacyjno-zdrowotne, a przede wszystkim dla absolwentów kierunku sport i wellness na UMK (studiów 1 stopnia, profil praktyczny). Propozycja programu studiów daje możliwość absolwentom uzyskania co najmniej dwóch kompetencji i kwalifikacji zawodowych, np. tytułu trenera przygotowania motorycznego i nauczyciela wychowania fizycznego.

Przy wyborze modułu nauczycielskiego "Nauczyciel wychowania fizycznego" niezbędne jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie nauk o kulturze fizycznej lub nauk o zdrowiu.

Kierunek wychowanie fizyczne i sport jest konsekwencją intensywnych działań UMK w zakresie rozwoju sportu akademickiego polegającego między innymi na: uruchomieniu programu kariery dwutorowej dla studentów-sportowców, uruchomieniu studiów pierwszego stopnia na kierunku sport i wellness, zwiększeniu potencjału kadrowego specjalistów reprezentujących nauki o kulturze fizycznej, rozbudowie bazy sportowej Uniwersytetu, a szczególnie planu uruchomienia laboratorium wysiłku fizycznego.


Dlaczego warto studiować wychowanie fizyczne i sport w Instytucie Nauk Pedagogicznych na UMK?

Jest to jedyny kierunek studiów o charakterze sportowym i edukacyjnym (połączenie dyscypliny pedagogika z naukami o kulturze fizycznej) realizowany przez uczelnie publiczne w Polsce, w zakresie obejmującym zagadnienia sportu, wychowania fizycznego i rekreacji.

Do dyspozycji studentów kierunku jest bogata baza Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych oraz Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK w Toruniu.


Co po studiach?

Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku wychowanie fizyczne i sport będą mogli podjąć pracę jako:

  • nauczyciele wychowania fizycznego w placówkach oświatowych (szkołach publicznych i niepublicznych, szkołach policealnych, szkołach wyższych, placówkach dokształcania i doskonalenia zawodowego itd.),
  • wychowawcy wypoczynku na obozach i koloniach,
  • trenerzy przygotowania motorycznego w klubach sportowych i fitness klubach,
  • trenerzy odnowy biologicznej w fitness klubach, klubach sportowych, ośrodkach wellness i SPA.

Z eksperckich raportów krajowych i europejskich publikowanych w ostatnich pięciu latach wynika, że istnieje duże zapotrzebowanie na kompetentnych i profesjonalnych nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów działających na rynku sportowym, rekreacyjnym, prozdrowotnym i turystyczno-wypoczynkowym w Polsce i wielu krajach Unii Europejskiej. Należy podkreślić fakt, iż absolwenci kierunku wychowanie fizyczne i sport będą mogli prowadzić szeroką, własną działalność gospodarczą.


Galeria zdjęć