Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: architektura informacji (s2)

Czym jest architektura informacji?

Architektura informacji postrzegana jest zarówno jako proces organizowania nazewnictwa, projektowania nawigacji i systemów wyszukiwawczych, jak i sztuka oraz nauka kształtowania przestrzeni informacyjnych i doświadczeń w celu wsparcia ich funkcjonalności (L. Rosenfeld, R. Morville).

Powstała jako odpowiedź na szybki wzrost zasobów informacyjnych w sieci Internet. Jej misją jest humanizowanie technologii tak, by ta ułatwiała życie człowiekowi, funkcjonującemu w nadmiarze różnych komunikatów. Jako dyscyplina poznawcza i praktyczna wykorzystuje metody i techniki z takich dziedzin, jak technologia informacyjna, projektowanie grafiki, psychologia poznawcza, inżynieria użyteczności (ang. usability engineering), rozwijanie oprogramowania, projektowanie uwzględniające doświadczenia nabyte (ang. experience design) i zarządzanie wiedzą.


Dlaczego warto studiować architekturę informacji na UMK?

Architektura informacji jest nowatorskim podejściem w informatologii, eksponującym praktyczny wymiar powiązań wiedza – człowiek – technika informacyjna. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście tworzonego od kilkunastu lat społeczeństwa Sieci oraz progresywnego postępu cywilizacyjnego, a także – stanowiącego jego bezpośrednie następstwo – lawinowego przyrostu zasobów sieciowych. Konieczność dostosowania się do gwałtownie zmieniającego się otoczenia oraz przygotowania studentów do wymagań stawianych przez współczesne rynki pracy wymusza realizację interdyscyplinarnego programu nauczania. Kierunek studiów ma wykształcić absolwentów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, pozwalające na swobodne poruszanie się w środowisku informacji i zasobów cyfrowych. Szczególnie uwzględniono w tym zakresie proces tworzenia, udostępniania i wyszukiwania tego typu zasobów.

Kierunek ten został stworzony z myślą o osobach, które wiążą swoją przyszłość zawodową z projektowaniem i analizowaniem serwisów WWW, interpretowaniem wyników badań jakościowych i ilościowych potrzeb klienta i ruchu na stronach WWW, testowaniem funkcjonalności serwisów informacyjnych, publikowaniem cyfrowym, edytorstwem komputerowym, wyszukiwaniem i oceną informacji elektronicznej.


Co na studiach?

Przygotowany przez nas program kształcenia uwzględnia potrzeby rynku pracy i oferuje nowoczesne treści dydaktyczne. Ma charakter nowatorski i stanowi bogate uzupełnienie oferty dydaktycznej studiów I stopnia na kierunku architektura informacji. Opracowano go także z myślą o absolwentach innych kierunków studiów. Treści podstawowe (m.in. strategie wyszukiwawcze, statystyka, systemy zarządzania treścią, e-administracja, wizualizacja wiedzy) zostały wzbogacone o przedmioty modułowe (m.in. archiwalne systemy informatyczne, archiwizacja Internetu).

Do wyboru są dwie specjalności: Współczesne środowisko informacyjne oraz Projektowanie zorientowane na użytkownika. W ramach pierwszej odbywa się kształcenie w zakresie m.in. wyspecjalizowanych systemów zarządzania informacją, przetwarzania dużej ilości danych (ang. Big Data), e-publikowania oraz bezpieczeństwa informacyjnego. Druga specjalność obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. estetyki stron internetowych, grafiki wektorowej, projektowania interfejsów wyszukiwawczych oraz podstawy eyetrackingu.

Poza możliwością nabycia określonych umiejętności, program studiów dostarcza wiedzy z zakresu istniejących narzędzi technologicznych i zasad ich wykorzystywania, funkcjonowania cyberprzestrzeni, metod tworzenia i wyszukiwania różnych zasobów informacyjnych oraz form uczestnictwa w społecznościach wirtualnych. Przewiduje on również kształtowanie tzw. kompetencji miękkich (umiejętności autoprezentacji, pracy w zespole, realizowania projektów, budowania pozytywnych relacji interpersonalnych czy skutecznego komunikowania się).

Zajęcia dydaktyczne na kierunku architektura informacji nie mają wyłącznie charakteru biernego przyswajania wiedzy, ponieważ w ich trakcie wykorzystujemy metody i techniki kształcenia na odległość (dostęp do materiałów dydaktycznych na specjalnej elektronicznej platformie, zajęcia i zaliczenia w trybie zdalnym). W roku akademickim 2021/2022 wprowadzono do programu nowe przedmioty, zgodnie z oczekiwaniami naszych studentów.


Oferta dla studentów-sportowców

Łukasz Korzestański

Program "Kariera dwutorowa student-sportowiec" pozwala na elastyczne łączenie nauki akademickiej z karierą sportową.

Kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym i są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Nasi studenci

Łukasz Korzestański, dyscyplina: hokej na lodzie/ ice cross downhill

Kariera dwutorowa umożliwia mi pogodzenie obowiązków sportowca z obowiązkami studenta na kierunku architektura informacji. Otrzymane dzięki karierze dwutorowej Indywidualna Organizacja Studiów i Indywidualny Tok Studiów umożliwiają mi ułożenie planu studiów tak, aby nie kolidował z treningami i wyjazdami na zawody. Indywidualne podejście wykładowców i opiekunów pozwala realizować program studiów i nadrabiać zaległości nawet po dłuższych nieobecnościach. Bez kariery dwutorowej prawdopodobnie musiałbym zrezygnować ze studiów, a dzięki niej jestem w trakcie pisania drugiej pracy magisterskiej.


Co po studiach?

Nasze studia adresowane są do osób gotowych twórczo łączyć wiedzę humanistyczną z umiejętnościami informatycznymi. Przygotowujemy do kreatywnego posługiwania się wiedzą z różnych obszarów i dyscyplin: informatyki, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kulturoznawstwa, edytorstwa, zarządzania informacją. Oferujemy możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Nasze studia pozwalają na przygotowanie się do wykonywania zawodów:

 • architekta informacji,
 • analityka internetowego,
 • projektanta stron internetowych,
 • projektanta baz danych,
 • webmastera,
 • redaktora i administratora portali internetowych,
 • edytora i wydawcy treści cyfrowych,
 • infobrokera,
 • researchera,
 • pozycjonera SEO,
 • menedżera zawartości serwisów internetowych oraz zasobów informacji,
 • projektanta grafiki i multimediów,
 • specjalisty w zakresie badania użyteczności środowisk informacyjnych,
 • specjalisty ds. mediów społecznościowych,
 • archiwisty cyfrowego,
 • testera funkcjonalności serwisów informacyjnych,
 • testera oprogramowania i aplikacji.

 

Zobacz, czym zajmują się absolwenci architektury informacji!

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Nasze atuty

 • Korzystamy z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę (platforma elektroniczna z materiałami dydaktycznymi, uczelniany portal edukacyjny, sieć bezprzewodowa, archiwizacja w chmurze, usługi publikowania stron WWW itp.).
 • Dysponujemy czterema nowoczesnymi pracowniami informatycznymi oraz sprzętem multimedialnym (m.in. stanowiska do badań eye-trackingowych).
 • Stwarzamy studentom możliwość nieodpłatnego odbycia części studiów w innych ośrodkach akademickich w Polsce i za granicą (m.in. Bułgaria, Grecja, Estonia, Francja, Litwa, Słowenia, Turcja, Włochy, Węgry).
 • Organizujemy odbywanie praktyk i staży zgodnie z zainteresowaniami naszych studentów – w instytucjach i firmach, w których mogą potem znaleźć zatrudnienie.
 • Dajemy możliwość uczestnictwa w zajęciach kierunkowych w języku angielskim.
 • Umożliwiamy studentom realizację ich zainteresowań i pasji (redakcja czasopisma studenckiego, praca w radiu i telewizji studenckiej, członkostwo w kołach naukowych).
 • Dajemy studentom szansę współorganizowania i uczestnictwa w konferencjach krajowych i zagranicznych.
 • Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych (poza pracownikami Instytutu Badań Informacji i Komunikacji zajęcia dydaktyczne prowadzą naukowcy z Wydziału Sztuk Pięknych, Wydziału Nauk Historycznych oraz Wydziału Matematyki i Informatyki).
 • Prowadzone przez nas kierunki studiów uzyskują pozytywne oceny naszych absolwentów.
 • Siedziba naszego Instytutu mieści się w nowym, doskonale skomunikowanym ze śródmieściem oraz w pełni dostępnym dla osób niepełnosprawnych budynku.
 • Nasza Uczelnia należy do najlepszych w kraju i za granicą – w 2017 r. w „Rankingu Szkół Wyższych” przeprowadzonym przez portal „Perspektywy” uplasowała się na wysokim 9. miejscu wśród uczelni w Polsce i 5. miejscu wśród wszystkich uniwersytetów, odnotowała także spektakularny awans (o 87 pozycji) w rankingu Google Scholar Citations i po raz pierwszy znalazła się w prestiżowym „Academic Ranking of World Universities”, najstarszym światowym rankingu szkół wyższych.
 • Pod koniec 2019 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskał status Uczelni Badawczej, znajdując się w prestiżowym gronie dziesięciu najważniejszych szkół wyższych w Polsce.
 • Inspirujemy studentów do uczestnictwa i organizujemy wyjścia na cykliczne wydarzenia kulturalne (m.in. Noc Bibliotek, Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt” i Tofifest, Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Promocja Edukacyjna, Bella Skyway Festival, Welconomy Forum).
 • Umożliwiamy studiowanie w pięknym mieście, którego zespół staromiejski umieszczony został na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

Dodatkowe informacje

Strona Instytutu Badań Informacji i Komunikacji UMK

Więcej o architekturze informacji

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Galeria zdjęć

architektura informacji s2 [fot. WNH] architektura informacji s2 [fot. WNH] architektura informacji s2 [fot. WNH] architektura informacji s2 [fot. WNH] architektura informacji s2 [fot. WNH] architektura informacji s2 [fot. WNH] architektura informacji s2 [fot. WNH] architektura informacji s2 [fot. WNH] architektura informacji s2 [fot. WNH] architektura informacji s2 [fot. WNH] architektura informacji s2 [fot. WNH] architektura informacji s2 [fot. WNH] architektura informacji s2 [fot. WNH] architektura informacji s2 [fot. WNH] architektura informacji s2 [fot. WNH]